Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 17/10/2019 23:42
cong bang minh bach trong mua sam cong

Công bằng, minh bạch trong mua sắm công

Mua sắm công là một trong những nội dung của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), sẽ có tác động lớn và trực tiếp tới hệ thống pháp luật và ...