Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 05:53
Đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư

Đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và nâng ...
1 2 3