Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 29/11/2021 03:51

“Siêu ủy ban” khẳng định thực hiện đúng quy định của pháp luật, quản lý doanh nghiệp

17:38 | 10/03/2020
Thời gian gần đây, thông tin báo chí có phản ánh những khó khăn, vướng mắc của một số doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). Theo đó, Ủy ban đã bác bỏ những thông tin này, vì các thông tin đưa ra thiếu chính xác, dẫn đến hiểu sai về chỉ đạo, điều hành của Ủy ban, gây ách tắc các hoạt động của doanh nghiệp.    

Ông Nguyễn Hoàng Anh- Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dẫn chứng cụ thể các thông tin liên quan đến các dự án của các doanh nghiệp: Siêu ủy ban quản lý vốn “nhầm vai”, loạt “ông lớn” nhà nước điêu đứng; Mắc kẹt ở “Siêu ủy ban”; Siêu Ủy ban quản lý vốn: Rối như tơ vò, tắc hàng loạt dự án; Dự án đang chạy “đẻ” ra Ủy ban quản lý vốn lại thành ách tắc… “Các thông tin chưa đầy đủ và chưa chính xác, một số cắt dán ý kiến phát biểu của các lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty trong kiến nghị, đề xuất sửa đổi các cơ chế, chính sách… gây bức xúc và hiểu sai do chỉ đạo, điều hành của Ủy ban gây ách tắc các hoạt động của doanh nghiệp” - ông Nguyễn Hoàng Anh nêu rõ.

sieu uy ban khang dinh thuc hien dung quy dinh cua phap luat quan ly doanh nghiep
Các khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án của các doanh nghiệp do Ủy ban quản lý đang tiếp tục được Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền; thậm chí một số dự án cần xin ý kiến Bộ Chính trị tìm kiếm các giải pháp xử lý.

Liên quan đến các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước... đang bị "mắc kẹt", "ách tắc"..., ông Nguyễn Hoàng Anh thông tin, trên thực tế thì các khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án của các doanh nghiệp do Ủy ban quản lý có từ nhiều năm (trước thời điểm các doanh nghiệp được chuyển giao về Ủy ban) đã và hiện đang tiếp tục được Chính phủ, Thường trực Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền; thậm chí một số dự án cần xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí Thư thảo luận, tìm kiếm các giải pháp xử lý. “Đến nay, do vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, việc xác định tài sản công, tài sản doanh nghiệp, một số dự án nếu chưa được đánh giá đầy đủ, chưa có phương án đầu tư cụ thể, có nguy cơ mất vốn của Nhà nước... nên chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Theo quy định của pháp luật, Ủy ban không có thẩm quyền quyết định việc triển khai các dự án này” – Chủ tịch Ủy ban thông tin cụ thể.

Đối với các dự án đầu tư mới, theo quy định của Luật số 69/2014/QH13, Ủy ban chỉ phê duyệt, có ý kiến việc đầu tư các dự án từ nhóm A trở lên và các dự án có quy mô vốn lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, chứ không phải tất cả những dự án như thông tin báo chí nêu.

Chủ tịch Ủy ban chỉ ra, theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia này là Quốc hội; các dự án lớn khác thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các dự án có sử dụng đất thậm chí thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là UBND cấp tỉnh; Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án quan trọng quốc gia (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn của các doanh nghiệp do Ủy ban quản lý); Hội đồng thành viên quyết định đầu tư các dự án do doanh nghiệp quản lý sau khi có ý kiến của Ủy ban. “Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, để tránh lặp lại việc quyết định đầu tư một số dự án không hiệu quả, gây mất vốn của nhà nước, đối với các dự án khởi công mới có quy mô vốn lớn Ủy ban phải xem xét kỹ lưỡng về trình tự, thủ tục bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để mất vốn, tài sản, tài nguyên của nhà nước. Đây là những nhiệm vụ hết sức khó khăn, va chạm đến quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp”- người đứng đầu Ủy ban bày tỏ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh thông tin thêm, trong hơn 1 năm qua, Ủy ban đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý tài chính minh bạch, hiệu quả tại các doanh nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp theo quy định của Luật số 69/2014/QH13 và các quy định pháp luật liên quan. Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp các Bộ, ngành xử lý hàng trăm nhiệm vụ dở dang của các doanh nghiệp trước khi chuyển giao về Ủy ban…

Lan Anh