Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 07/05/2021 07:59

Quảng Ngãi: Ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ trong thời gian tới

18:27 | 26/10/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân cả nước. Trong đó, phát triển công nghiệp và dịch vụ được cho là hướng đột phá.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đề ra những chỉ tiêu cao trong nhiệm kỳ mới như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7 - 8%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.200 - 4.400 USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân lĩnh vực công nghiệp từ 8 - 9%/năm, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP khoảng 69 - 70%. Nhiệm kỳ tới, chính quyền tỉnh đã lên phương án, khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

4439-8f2d81cc-a6a7-4e83-8ce2-43905525331f
Công nhân sản xuất tại một nhà máy cơ khí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Huy- Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Quảng Ngãi cho hay, thời gian tới, Quảng Ngãi định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, từng bước hình thành cụm liên kết, chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó chuyển dịch cơ cấu mạnh về chế biến chế tạo và công nghệ cao, đặc biệt ưu tiên công nghiệp hỗ trợ.

Nhiệm kỳ tới, tỉnh Quảng Ngãi cũng tập trung phát triển đa dạng các ngành dịch vụ với mục tiêu tăng trưởng từ 8 - 9%/năm; đồng thời phát triển kinh tế biển, phát triển dịch vụ du lịch biển, đảo trở thành loại hình du lịch chủ đạo, lấy Lý Sơn làm hạt nhân.

Bà Trần Thị Ái Mỹ- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cho biết, ngành mà tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên vẫn ngành khai thác thế mạnh cảng nước sâu Dung Quất, gồm ngành công nghiệp, dịch vụ logistic, ưu tiên nhất là công nghiệp xanh, bảo vệ môi trường, định hướng nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ có lợi thế của Quảng Ngãi, tạo nên chuỗi du lịch ven biển.

Ngoài công nghiệp và dịch vụ được xác định là trọng tâm thì nông nghiệp cũng là lĩnh vực tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ tới. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2025, nông nghiệp phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 4 – 5%/năm. Sẽ có 119 xã và 6 huyện nông thôn mới; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 37%; xây dựng các chuỗi sản xuất liên kết, ứng dụng tiến bộ giống.

Ông Dương Văn Tô- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi cho hay, tỉnh xác định rõ tất cả các sản phẩm chủ lực của mình là gì trên cơ sở đó kết nối với thị trường, thị trường có nhu cầu gì thì sẽ quy hoạch tổ chức sản xuất để tiêu thụ. Thứ hai là dồn điền đổi thửa, ứng dụng tiến bộ khoa học.

4649-43b6207c-0a29-4a31-9434-0d3fabe8d67f
Huyện đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi với tiềm năng về dịch vụ du lịch

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm và chú trọng ba đột phá, đó là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển và đặc biệt là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ xây dựng nhiều phương án, gắn đào tạo với sử dụng, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các cấp ủy đảng, chính quyền cùng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đang phấn khởi, quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, tập trung phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong thời gian tới.

Thành Long