Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, công tác giảm nghèo ở Quảng Nam đạt nhiều kết quả tích cực từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Hàng nghìn hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiệu quả từ chương trình giảm nghèo bền vững

Năm 2022, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam được giao 146 tỷ đồng tổng nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hơn 20,9 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 65,9 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 59 tỷ đồng.

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, huyện đã cấp 16.558 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; hỗ trợ cho 1.885 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất; 1.400 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, 791 hộ mới thoát nghèo và 740 hộ giải quyết việc làm với tổng kinh phí hơn 223 tỷ đồng…

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay huyện Đông Giang đã hoàn thành công tác rà soát, xây dựng nội dung thực hiện và danh mục công trình các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 và dự kiến nguồn lực theo chỉ đạo của Ban Dân tộc.

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo từ chương trình giảm nghèo bền vững

Tại huyện Nam Giang, năm 2022 huyện này được phân bổ hơn 150 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện gồm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 có kinh phí hơn 54,9 tỷ đồng để thực hiện 53 công trình, hạng mục.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí năm 2022 được phân bổ là hơn 30,5 tỷ đồng và hơn 39 tỷ đồng từ nguồn kinh phí năm 2021 chuyển sang.

Theo các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Đại diện huyện Nam Giang cho biết, nguồn vốn phân bổ chậm phần nào đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả và tiến độ giải ngân theo quy định; năng lực cán bộ xã, thôn trong quản lý, điều hành còn nhiều hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 yêu cầu chất lượng được nâng lên theo nhiều cấp độ, trong khi đó các xã thực hiện Chương trình là các xã đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao nên triển khai thực hiện khó đạt mục tiêu đề ra…

Huyện Đông Giang cũng đã kiến nghị cần sớm phân bổ nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt các nguồn vốn dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kể để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện đảm bảo đúng mùa vụ, nâng cao hiệu quả nguồn vốn giao.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,87%

Theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tính đến thời điểm 30/6/2022, tổng số hộ nghèo của tỉnh Quảng Nam là 33.147 hộ (tỷ lệ 7,60%); tổng số hộ cận nghèo là 8.204 hộ (tỷ lệ 1,88%)..

Tại nghị quyết số 06-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành, Quảng Nam đặt mục tiêu cụ thể phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%); khu vực đồng bằng còn dưới 1,5%, khu vực miền núi còn khoảng 10%; các phường, thị trấn ở các thành phố, thị xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội); tỷ lệ nghèo của các huyện nghèo, xã nghèo giảm bình quân từ 3 - 4%/năm; tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mỗi năm trên 3%/năm.

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87%

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước. Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo tự giác đăng ký thoát nghèo được hỗ trợ kinh phí thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững; đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định.

Để triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đề nghị các huyện rà soát, xác định danh mục cụ thể cho từng công trình, dự án; phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan, ưu tiên các công trình, dự án quan trọng; có kế hoạch cụ thể về thời gian giải ngân vốn của các chương trình. Rà soát đánh giá lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch cho năm 2023… Song song đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, nâng cao nhận thức vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các huyện phân bổ nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan để các chương trình đạt hiểu quả cao. Ảnh: quangnam.gov.vn

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các Sở, ngành liên quan tiếp thu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng quy, tạo luận lợi cho địa phương triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả cao.

Hạ Vĩ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quảng Nam

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Nỗ lực xây dựng và duy trì các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm

Thanh Hóa: Nỗ lực xây dựng và duy trì các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm

Tỉnh Thanh Hoá hiện có 388 chợ có khu vực kinh doanh thực phẩm, năm 2022, Sở Công Thương đang xây dựng 1 chợ hạng 1 đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm.
Năm 2022 công nghiệp chế biến, chế tạo Bình Dương tăng 8,8%

Năm 2022 công nghiệp chế biến, chế tạo Bình Dương tăng 8,8%

Năm 2022 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Dương.
Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Kỳ họp thứ 8 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bàn các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội của thành phố đã khai mạc ngày 7/12.
Tỉnh Bắc Giang: Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Tỉnh Bắc Giang: Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 180 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 42 sản phẩm đạt 4 sao, 138 sản phẩm đạt 3 sao.
Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao

Theo đó , giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cao, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Nam: Yêu cầu vận hành hạ mực nước tại 5 hồ thuỷ điện

Quảng Nam: Yêu cầu vận hành hạ mực nước tại 5 hồ thuỷ điện

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị vận hành hạ dần mực nước tại 5 hồ thủy điện về mực nước đón lũ.
Gà đồi Yên Thế Bắc Giang Tự hào sản phẩm OCOP 4 sao

Gà đồi Yên Thế Bắc Giang Tự hào sản phẩm OCOP 4 sao

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Bắc Giang như gà đồi Yên Thế đã và đang mang lại giá trị cao sau khi được được công nhận là sản phẩm OCOP.
Phát hiện cơ sở chế biến dầu mỡ heo không đảm bảo vệ sinh ở Đồng Nai

Phát hiện cơ sở chế biến dầu mỡ heo không đảm bảo vệ sinh ở Đồng Nai

Lực lượng chức năng Đồng Nai kiểm tra phát hiện cơ sở chế biến dầu mỡ heo không đảm bảm vệ sinh an toàn thực phẩm do ông Nguyễn Trọng Thành làm chủ.
Tại nạn lao động, 1 công nhân Công ty Than Núi Béo tử vong

Tại nạn lao động, 1 công nhân Công ty Than Núi Béo tử vong

Một công nhân của Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin đã bị tai nạn lao động trong lúc làm dưới hầm lò
Nghệ An: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng

Nghệ An: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng

Theo UBND tỉnh Nghệ An, chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương này trong năm 2022 ước tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
Lĩnh vực nào đang hút vốn FDI cao nhất Nghệ An?

Lĩnh vực nào đang hút vốn FDI cao nhất Nghệ An?

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, lần đầu tiên, trong 9 tháng đầu năm 2022, Nghệ An lọt vào Top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.
Hải Phòng: Ông Phạm Văn Tuấn được bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Hải Phòng: Ông Phạm Văn Tuấn được bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Chiều ngày 5/12, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh sạt lở nặng gây ách tắc giao thông

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh sạt lở nặng gây ách tắc giao thông

Chiều 5-12, trên tuyến đường quốc lộ 8A, đoạn từ xã Sơn Kim 1 lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh xảy ra sạt lở đất khiến giao thông bị ách tắc trong suốt
Thanh Hóa: Đưa điện lưới quốc gia về với bản nghèo Xa Mang miền núi Quan Sơn

Thanh Hóa: Đưa điện lưới quốc gia về với bản nghèo Xa Mang miền núi Quan Sơn

Sau thời gian nỗ lực, thi công trong điều kiện thời tiết phức tạp, địa hình miền núi hiểm trở, nguồn điện lưới quốc gia đã về với bà con bản nghèo Xa Mang.
Thái Bình: Nói không với thuốc lá điện tử, vì môi trường không khói thuốc

Thái Bình: Nói không với thuốc lá điện tử, vì môi trường không khói thuốc

Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, rất nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã chủ động xây dựng môi trường không khói thuốc.
Bắc Giang: Chương trình OCOP nhận được sự đồng hành, tích cực tham gia của người dân

Bắc Giang: Chương trình OCOP nhận được sự đồng hành, tích cực tham gia của người dân

Chương trình OCOP đã được triển khai tại 63 tỉnh thành trên cả nước và góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh có giám đốc mới

Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh có giám đốc mới

UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027).
Tuyến đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội chạy thử 8 đoàn tàu để đo hiệu suất

Tuyến đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội chạy thử 8 đoàn tàu để đo hiệu suất

Hệ thống tuyến đường sắt metro Nhổn – ga Hà Nội bắt đầu được vận hành thử từ 5/12 và có thể kéo dài trong 6 tuần, ba gồm 2 giai đoạn.
Trong buổi sáng, phát hiện 2 thi thể dạt vào bờ biển Quảng Nam

Trong buổi sáng, phát hiện 2 thi thể dạt vào bờ biển Quảng Nam

Trong sáng 5/12, người dân phát hiện 2 thi thể đang trong quá trình phân huỷ dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam.
Thừa Thiên Huế: Hai hồ thuỷ điện tiếp tục điều tiết về hạ du do mưa lớn

Thừa Thiên Huế: Hai hồ thuỷ điện tiếp tục điều tiết về hạ du do mưa lớn

Do ảnh hưởng không khí lại, 24 giờ qua trên địa bàn Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to; hai hồ thuỷ điện tiếp tục điều tiết nước về hạ du.
Đà Nẵng: Kỷ luật một loạt các lãnh đạo và Sở, ngành liên quan đến y tế

Đà Nẵng: Kỷ luật một loạt các lãnh đạo và Sở, ngành liên quan đến y tế

Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật hình thức cảnh cáo CDC Đà Nẵng; khiển trách Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng…
“Quả ngọt” từ chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Sơn La

“Quả ngọt” từ chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Sơn La

Những năm gần đây, Sơn La được đánh giá là một trong những địa phương phát triển mạnh về kinh tế. Đây là “quả ngọt” từ chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Hà Giang: Khởi động dự án cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ hành chính công cho người dân

Hà Giang: Khởi động dự án cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ hành chính công cho người dân

Ngày 2/12, đã diễn ra Lễ khởi động Dự án triển khai sáng kiến “Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ hành chính công cho người dân" trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Thương mại điện tử: Kênh phân phối hiệu quả

Thương mại điện tử: Kênh phân phối hiệu quả

Nhằm đa dạng đầu ra tìm kiếm kênh tiêu thụ cho nông sản, UBND tỉnh Sơn La đã có các chương trình phối hợp với các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm.
Rực rỡ sắc màu du lịch Sơn La

Rực rỡ sắc màu du lịch Sơn La

Sơn La được đánh giá là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc biệt là tài nguyên du lịch tự nhiên, có nền văn hóa độc đáo, hấp dẫn du khách.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động