Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.
Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, tạo được sức lan toả sâu rộng

Phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới được tổ chức chiều 31/7, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là cuộc thi thường niên do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát động và được Ban cán sự, Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, động viên các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Ngành tích cực tham gia và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023

Tiếp nối thành công của các cuộc thi trước, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, Ban cán sự, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức Cuộc thi năm 2023 của ngành Công Thương nhằm phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động trong và ngoài ngành tiếp tục hưởng ứng, tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên ngành Công Thương trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình thực thi công vụ.

“Qua theo dõi và nghe báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban cán sự, Đảng ủy Bộ vui mừng nhận thấy: Cuộc thi năm nay đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, tạo được sức lan toả sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng rộng khắp của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động trong và Ngành” – Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá.

Ngay sau khi Cuộc thi được phát động, các tổ chức đảng, đơn vị thuộc Bộ đã kịp thời triển khai quán triệt, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài và kết quả đã có gần 500 tác phẩm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành tham gia dự thi.

Trong đó, có những đơn vị đạt tỷ lệ 100% cán bộ, đảng viên và công chức gửi bài dự thi. "Đặc biệt, Cuộc thi đã thu hút được một số chuyên gia, nhà nghiên cứu có uy tín, các đồng chí đảng viên cao tuổi và đông đảo sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ tham dự với nhiều bài viết có giá trị, tâm huyết, trách nhiệm" - Bộ trưởng ghi nhận.

Theo đó, Hội đồng sơ khảo và Chung khảo Cuộc thi đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc để sàng lọc, lựa chọn được 24 bài thi có chất lượng tốt nhất, bảo đảm khách quan, công bằng để báo cáo Ban cán sự, Đảng ủy Bộ phê duyệt, tổ chức trao giải.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW
Một số tác giải xuất sắc đoạt giải cuộc thi

Thay mặt Ban cán sự, Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương, Văn phòng Ban cán sự đảng, Báo Công Thương và các đơn vị có liên quan đã tích cực, sáng tạo tham mưu, tổ chức thành công Cuộc thi. Bộ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị thuộc Bộ đã kịp thời triển khai, đôn đốc, tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tích cực tham dự Cuộc thi.

Bộ trưởng bày tỏ lời cảm ơn đến các chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài Ngành đã quan tâm, dành nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu, viết bài dự thi. Đồng thời chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải cao trong Cuộc thi quan trọng này.

Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2023 của ngành Công Thương đã thành công tốt đẹp. Kết quả Cuộc thi không chỉ dừng lại ở các giải thưởng mà quan trọng hơn là giá trị tuyên truyền, giáo dục và ý nghĩa chính trị sâu sắc của Cuộc thi.

“Đây là cách làm hay, sáng tạo, vừa góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa góp phần củng cố niềm tin chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Cuộc thi này cần tiếp tục được tổ chức thường xuyên, như là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rộng khắp trong toàn Ngành” – Bộ trưởng nêu rõ.

Ba nhiệm vụ cho thời gian tới

Để tiếp tục tổ chức tốt các Cuộc thi viết chính luận trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và Lãnh đạo các đơn vị trong Ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả của Cuộc thi, đặc biệt là nội dung của các bài viết chính luận có giá trị và đạt giải nhằm tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong toàn Ngành, tạo ra xung lực mới cho việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, rút ra những kinh nghiệm quý từ việc tổ chức Cuộc thi năm nay để nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 của Bộ phát động, tổ chức thành công các Cuộc thi lần sau, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội để kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Ngành nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và khả năng “tự đề kháng”.

Tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị. Đồng thời, chủ động làm tốt việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống về tình hình, kết quả hoạt động của Ngành, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành chức năng để thực hiện tổng thể, toàn diện và hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý nhà nước của Ngành theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và các quy định, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; đồng thời, tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các nội dung sai trái, thông tin xấu độc liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng của Ngành thời gian qua. Mong rằng, trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa, tạo điều kiện hỗ trợ ngành Công Thương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nhóm phóng viên
Bài viết cùng chủ đề: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Đoàn công tác Cộng hòa Buryatia

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Đoàn công tác Cộng hòa Buryatia

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cộng hòa Buryatia (một nước cộng hòa tự trị thuộc Liên bang Nga).
Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc

Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 7/12, đã diễn ra Kỳ họp 13 UBHH về hợp tác Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng và Kỳ họp thứ 7 UBHH thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.
Phiên họp toàn thể Hội đồng thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ

Phiên họp toàn thể Hội đồng thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ

Trong hai ngày 5 và 6/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Phiên họp toàn thể Hội đồng thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA).
Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ả-rập Xê-út về hợp tác kinh tế

Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ả-rập Xê-út về hợp tác kinh tế

Ngày 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ả-rập Xê-út về hợp tác kinh tế.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự diễn đàn Đông Nam Á và chủ trì Tọa đàm Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự diễn đàn Đông Nam Á và chủ trì Tọa đàm Việt Nam

Ngày 4/12, tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Đông Nam Á và chủ trì Tọa đàm Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp năng lượng Pháp sẵn sàng mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp năng lượng Pháp sẵn sàng mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Bên lề Diễn đàn Đông Nam Á do Thượng viện Pháp tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với các tập đoàn năng lượng Pháp như Perenco, Air Liquide…
Các nhà bán lẻ châu Âu muốn tìm nguồn cung ứng bền vững từ Việt Nam

Các nhà bán lẻ châu Âu muốn tìm nguồn cung ứng bền vững từ Việt Nam

Bên lề Diễn đàn Đông Nam Á, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp Pháp, trong đó có Carrefour - Tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu.
Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào

Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Pháp.
Bộ Công Thương phát động Chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia 2023

Bộ Công Thương phát động Chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia 2023

Sáng nay (ngày 4/12), Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023”.
Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu họp lần 3

Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu họp lần 3

Ngày 1/12, theo quy định của Hiệp định EVFTA và thống nhất giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), 2 bên đã tổ chức phiên họp lần thứ ba.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt (BVA) và một số doanh nghiệp EU.
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023: Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023: Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 2/12, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023 "Logistics và chuyển đổi số cho Đồng bằng sông Cửu Long".
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam - Bỉ còn nhiều tiềm năng mở rộng quy mô thương mại

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam - Bỉ còn nhiều tiềm năng mở rộng quy mô thương mại

Việt Nam - Bỉ có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương bởi cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước không cạnh tranh nhau trực tiếp.
Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã trao đổi “Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi năng lượng”.
Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các Viện nghiên cứu ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các Viện nghiên cứu ngành Công Thương

Ngày 26/11 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với các Viện Nghiên cứu ngành Công Thương.
Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023: Xúc tiến xuất khẩu xanh

Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023: Xúc tiến xuất khẩu xanh

Ngày 24/11 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2023 với chủ đề “Xúc tiến xuất khẩu xanh”.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Kaluga, Liên Bang Nga do Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Shapsha dẫn đầu.
Vietnam Foodexpo 2023: Cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm

Vietnam Foodexpo 2023: Cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm

Sáng 22/11, Vietnam Foodexpo 2023 đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện này.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Rumani

Việt Nam - Rumani có tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực truyền thống hay ở lĩnh vực mới như chuyển đổi số... vẫn rộng mở.
Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế

Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế

Sáng 21/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 17 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế.
Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023

Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023

Sáng 21/11, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng đến các nhà giáo, cán bộ, người lao động trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dự lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày 18/11 tại Hà Nội, trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 125 năm truyền thống.
Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027

Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027

Sáng 17/11 (theo giờ địa phương), đã diễn ra Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động