Bài dự thi cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Điện là dạng năng lượng được sử dụng phổ biến nhất ngày nay. Ngành điện lực từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột chính của ngành công nghiệp.
Ngành điện lực Việt Nam - 66 năm thắp sáng niềm tin Ngành Điện lực: Nhân tố quan trọng phát triển kinh tế

Chúng ta rất quen thuộc với những khẩu hiệu như “Điện phải luôn đi trước một bước”, “điện, đường, trường, trạm”. Khi nói một cách giản dị về thế nào là chủ nghĩa xã hội, lãnh tụ Lênin cũng đã từng phát biểu “Chủ nghĩa cộng sản là Chính quyền xô-viết cộng với điện khí hóa toàn quốc”. Thực tế ngày nay, chúng ta có thể thiếu đi vài tiện nghi, nhưng nếu mất nguồn cung cấp điện chỉ vài giờ thì hậu quả đối với kinh tế - xã hội sẽ vô cùng lớn.

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc cung cấp điện ổn định cho đời sống dân sinh và phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách phát triển điện lực. Luật Điện lực được ban hành năm 2004, sửa đổi năm 2012 đã xác định những chính sách cơ bản về phát triển điện lực. Cùng với sự phát triển kinh tế của nước ta trong những năm qua, nhu cầu điện năng cũng luôn tăng trưởng ở mức 2 con số, tương đương với việc tăng gấp đôi chỉ sau 5 năm. Đáp ứng đủ nhu cầu điện năng đó là sự nỗ lực to lớn của nhiều ban ngành, nhiều đơn vị hoạt động điện lực, dưới sự soi sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, ngành điện đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Lưới điện quốc gia đã vươn xa, cung cấp cho toàn bộ số huyện, xã, trên 99,47% các hộ dân cư kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Không chỉ đáp ứng đủ điện cho nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế, ngành điện lực còn không ngừng đổi mới, sáng tạo, tích cực chuyển đổi số, đưa chỉ số tiếp cận điện năng liên tục đứng đầu năm thứ sáu trong bộ Chỉ số cơ sở hạ tầng, đứng thứ 27/190 quốc gia/nền kinh tế, đứng thứ 4 tại ASEAN.

Chất lượng dịch vụ, chất lượng điện năng cũng được nâng cao, thể hiện rõ ở số giờ mất điện và số lần mất điện trung bình của các hộ gia đình ngày càng giảm, tiếp cận nhóm đứng đầu ASEAN. Chính sách an sinh xã hội cũng được thể hiện qua việc ngân sách trực tiếp hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách trong phạm vi cả nước.

Bất chấp những điểm tích cực nêu trên, vẫn tồn tại những thông tin xấu, độc về công tác cung cấp điện, về tiêu cực trong ngành điện, đặc biệt về những kỳ tăng giá điện, thời gian nắng nóng khi việc cung cấp điện gặp khó khăn, hay những thông tin liên quan đến các dự án điện, xuất nhập khẩu điện... Những luồng thông tin này không chỉ tấn công trực tiếp vào ngành điện lực, một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng, mà còn gián tiếp tấn công vào chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực điện lực cũng như sự nghiệp phát triển đất nước.

Đứng trước tình hình nói trên, Đảng ủy Cục Điều tiết điện lực đã bình tĩnh đánh giá, tham vấn chính quyền, các tổ chức đoàn thể và có những nhận xét chính xác về diễn biến trên mặt trận đấu tranh tư tưởng như sau:

Thứ nhất, trong những thông tin chưa đúng, có những trường hợp do chưa được tiếp cận nguồn thông tin chính xác, dẫn đến hiểu chưa đúng về công tác cung cấp điện hay giá điện...

Thứ hai, có những thông tin đã có nguồn công khai, minh bạch, nhưng bị những đối tượng xấu cố tình bẻ cong, đưa tin không đầy đủ nhằm bêu xấu, phủ nhận những thành tích của ngành điện lực đã đạt được.

Thứ ba, cũng có những trường hợp sai phạm cá biệt trong ngành điện những bị thổi phồng, quy kết thành sai phạm hệ thống.

Thứ tư, việc xuyên tạc, nói xấu được thực hiện với trình độ ngày càng tinh vi hơn, thể hiện các đối tượng xấu có sự tìm hiểu kỹ, chi tiết hơn về ngành điện lực.

Từ các nhận xét nêu trên, Đảng ủy Cục Điều tiết điện lực đã chỉ đạo triển khai những giải pháp đồng bộ:

Một là, tăng cường minh bạch hóa thông tin trong lĩnh vực điện lực: Việc tăng cường thông tin, minh bạch thông tin là giải pháp quan trọng. Với quan điểm “tích cực cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng sẽ là hình thức đấu tranh hiệu quả nhất đối với những thông tin sai, thông tin không chính xác”, nhiều quy định về minh bạch thông tin đã được ban hành và triển khai thực hiện.

Thông tin về kiểm tra giá điện được công bố hàng năm và luôn có thể tiếp cận trên thông tin điện tử của Chính phủ. Thông tin về kế hoạch cung cấp điện, kế hoạch vận hành lưới điện phải được ông khai trên trang thông tin điện tử của các Công ty điện lực. Việc ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch phải được thông tin đến những khách hàng bị ảnh hưởng trước 5 ngày. Các Tổng công ty điện lực đã tổ chức các Trung tâm chăm sóc khách hàng, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến cung cấp điện qua số tổng đài điện thoại của Trung tâm chăm sóc khách hàng. Các thông tin về sử dụng điện, số tiền điện được công khai. Khách hàng có quyền tra cứu các thông tin sử dụng điện của mình qua phần mềm ứng dụng tra cứu hóa đơn.

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Trang thông tin điện tử của Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty điện lực miền Nam (EVNSPC) – một trong năm Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN

Hai là, tăng cường truyền thông về những thành tựu đã đạt được: Thông qua trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tích cực đăng tải các bài viết có nội dung chính xác, thông tin minh bạch về hoạt động ngành điện, nhằm góp phần đấu tranh với những luồng thông tin không chính thống, hiểu chưa đúng hoặc nêu vấn đề chưa đúng đối với ngành điện. Tích cực tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Bộ Công Thương và của Cục Điều tiết điện lực; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đất nước, con người Việt Nam; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực điện lực. Với những sự việc cá biệt chưa tốt từ phía ngành điện, cũng phải có hình thức xử lý và truyền thông phù hợp. Với những hạn chế do khách quan, phía ngành điện lực cũng phải có động thái tuyên truyền để khách hàng hiểu và thông cảm.

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch
Trang thông tin điện tử Cục Điều tiết điện lực

Ba là đa dạng hóa các hình thức truyền thông: Ngoài những hình thức truyền thông truyền thống như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, việc truyền thông còn được triển khai qua trang thông tin điện tử, các tin nhắn điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội. Hiện nay, các Tổng công ty điện lực đã liên lạc, thông báo hóa đơn với khách hàng qua ứng dụng Zalo, qua thư điện tử (email) của khách hàng. Một số trang thông tin trên mạng xã hội Facebook cũng được thiết lập và đăng tải những thông tin về ngành điện.

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Trang Facebook của Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo – Cục Điều tiết điện lực

Bốn là, phát huy sức mạnh tập thể, huy động mọi lực lượng tham gia công tác truyền thông: Rõ ràng, với tốc độ lan truyền và tính đa dạng của các phương tiện truyền thông ngày nay, một lực lượng cố định làm công tác truyền thông là không đủ. Cần phải phát huy sức mạnh của tập thể, huy động các lực lượng từ các phòng chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng tham gia. Đảng ủy Cục Điều tiết điện lực xác định việc huy động sức mạnh tập thể này không chỉ dừng lại ở ý nghĩa sử dụng được nhiều nhân lực hay nhiều giờ làm việc cho công tác truyền thông, mà còn phải giáo dục, nắm bắt kịp thời tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để từ đó hướng mỗi một đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trở thành một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Với việc triển khai những giải pháp đồng bộ như trên, Đảng ủy Cục Điều tiết điện lực mong muốn góp phần vào sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nguyễn Thế Hữu - Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cục Điều tiết Điện lực

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Cuối năm là thời điểm để các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua và vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng lại bùng phát.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.
Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương phát động từ tháng 3/2023 đã có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ.
Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng bằng sự thấu hiểu đặc điểm dân tộc và tinh thần sáng tạo.
"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là mục tiêu quan trọng.
Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA không chỉ mang đến cơ hội về tăng trưởng xuất khẩu mà còn giúp cho ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh công tác tái cơ cấu.
Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Quyết định truy tố của các CQ chức năng đối với 1 số cán bộ và những cái “bắt tay, móc ngoặc công tư, những vòi bạch tuộc” đã lộ diện dưới ánh sáng của công lý.
Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ và từng cơ quan.
Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam để đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Mục tiêu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn mới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động