Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 26/09/2020 23:35

Ngành Công Thương tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

18:35 | 18/06/2020
Ngày 18/6, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.  Nhiều nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, có đóng góp lớn cho  phát triển lĩnh vực Công Thương của tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương…    

Giai đoạn 2015 -2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ và cải tiến khoa học kỹ thuật cũng như phương thức hoạt động, lãnh đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua diễn ra thường xuyên, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của ngành. Ngành Công Thương đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; thực hành tiết kiệm, giỏi việc nước, đảm việc nhà; công tác từ thiện xã hội. Các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, cách thủ tục hành chính.... Qua đó đã phát hiện nhiều nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, toàn ngành đã có 7 đề tài, 27 sáng kiến đã được áp dụng trong chỉ đạo điều hành về quản lý Nhà nước và áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

0322 th
9 tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến đã được biểu dương, khen thưởng

Để phong trào yêu nước trở nên sôi nổi, thiết thực, giai đoạn 2020 – 2025 ngành Công Thương Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thu đua yêu nước thông qua việc thực hiện các mục tiêu. Theo đó, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14%, giá trị xuất khẩu hàng hóa dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,8%, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, công tác quản lý thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...

Minh Thư