Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 05/12/2020 15:31

LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10%

10:57 | 05/11/2020
Ngày 5/11, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã cổ phiếu LPB) thông báo sẽ phát hành 97.694.831 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chi trả là 10%.
Cổ phiếu của LienVietPostBank sẽ giao dịch trên Hose từ ngày 9/11/2020 LienVietPostBank: Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Thực hiện ICAAP, LienVietPostBank từng bước hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

Lượng cổ phiếu này có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 976.948.310.000 đồng, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu có quyền nhận cổ tức là ngày 04/12/2020. Việc phát hành được thực hiện theo Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2020.

4318-img-7754

Phương án tăng vốn nêu trên cũng đã được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồi tháng 10/2020 vừa qua.

Linh Cầm