Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/03/2021 03:08

Hải Dương: Điểm sáng về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

19:21 | 30/10/2020
Trung bình số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm của Hải Dương tăng trên 640 tỷ đồng. Đây là kết quả cho những nỗ lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương.

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương, hàng năm công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại tỉnh Hải Dương đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

5020-chinh-sach
Ngành BHXH tỉnh Hải Dương đang đạt những kết quả tích cực về thực hiện chính BHXH

Năm 2015, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN là 4.100 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; năm 2019, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 7.332 tỷ đồng, đạt 104 % kế hoạch giao, tăng 178,8% so với năm 2015. Trung bình số thu BHXH, BHYT, BHTN hằng năm tăng trên 640 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2020, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.814 tỷ đồng, đạt 46,87% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh Hải Dương cũng giảm dần theo từng năm, thấp hơn so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Năm 2015, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN so với tổng số phải thu là 1,21%, Năm 2019 tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN là 0,43%, thấp hơn tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao là 0,67%, thấp hơn tỷ lệ nợ năm 2015 là 0,78%. Tại BHXH các huyện, có đơn vị tỷ lệ nợ BHXH, BHYT rất thấp chỉ khoảng 0,02%, 0,01% tương ứng với 5 triệu đồng.

Đại diện BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, để đạt được những kết quả đó, BHXH tỉnh Hải Dương đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Chủ động, tích cực tham mưu với UBND tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị trong tỉnh cùng vào cuộc để triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; rà soát chặt chẽ số lao động đang làm việc thuộc diện tham gia nhưng chưa tham gia để đôn đốc, kiểm tra đơn vị; chỉ đạo cán bộ theo dõi đơn vị để đôn đốc thu, báo cáo tiến độ hằng tháng để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động.

Đặc biệt, với các đơn vị cố tình nợ đọng hoặc có số tiền nợ lớn, kéo dài, theo đại diện BHXH tỉnh Hải Dương, cơ quan BHXH báo cáo UBND cấp tỉnh, cấp huyện đề nghị thành lập đoàn thanh tra, xử lý vi phạm và đôn đốc thu nợ; hoặc hoàn thiện hồ sơ chuyển công an tỉnh xử lý theo quy định...

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, đây là nhiệm vụ luôn được BHXH tỉnh Hải Dương chú trọng. Trong đó, ngoài thanh tra, kiểm tra thường xuyên, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng, kịp thời răn đe, chấn chỉnh và xử phạt đối với các hành vi vi phạm BHXH, BHYT.

Nhờ đó, trong 5 năm qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh xã hội, Liên Đoàn lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh thanh tra tại 104 đơn vị, thu hồi với số tiền tham gia BHXH, BHYT và số nợ BHXH, BHYT, BHTN về quỹ BHXH, BHYT là 17 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra đột xuất tại 202 đơn vị, thu hồi số tiền nợ BHXH, BHYT là 43,6 tỷ đồng.

Còn về công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH, báo cáo từ BHXH tỉnh Hải Dương cho thấy, 5 năm qua, BHXH tỉnh Hải Dương, đã thực hiện giải quyết chế độ BHXH cho trên 117.144 người; chi trả lương hưu, trợ cấp thường xuyên BHXH hằng tháng cho 96.124 người với tổng số tiền là: 18.210,7 tỷ đồng (trung bình mỗi năm chi trả trên 3.642 tỷ đồng); chi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 142.727 lượt người với số tiền 389,8 tỷ đồng.

Đồng thời, ngành BHXH tỉnh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn được 287 vụ giả mạo hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng chế độ BHXH; kiểm tra phát hiện và thu hồi về quỹ BHXH 4.911,2 tỷ đồng; thanh kiểm tra phát hiện vi phạm đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 5 vụ án hình sự có liên quan đến hành vi chiếm đoạt quỹ BHXH.

Hoa Quỳnh