Hà Giang: 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện “mục tiêu kép”, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, bức tranh kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh Hà Giang năm 2021 đã có những điểm sáng tích cực.

22/32 chỉ tiêu KT - XH chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng KT - XH đạt 5,06%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng, vượt 44,6% kế hoạch Trung ương giao.

Tốc độ tăng trưởng KT - XH đạt 5,06%

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Hà Giang: 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch

Theo lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, năm 2021, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, sản xuất kinh doanh, nhất là trong một số ngành: Dịch vụ, du lịch, vận tải, giáo dục và đào tạo,… nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện “mục tiêu kép”, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đã có những điểm sáng tích cực.

Cụ thể, có 22/32 chỉ tiêu KT - XH chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch; Tốc độ tăng trưởng KT - XH đạt 5,06%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng, vượt 44,6% kế hoạch Trung ương giao. Giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân/ha đất canh tác đạt trên 53 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra; tổng sản lượng lượng thực đạt trên 42 vạn tấn, tăng 6.888 tấn so với năm 2020. Diện mạo đô thị, nông thôn được thay đổi theo hướng tích cực, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo, nhiều giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được phát huy; du lịch, dịch vụ tuy bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với các giải pháp phù hợp vẫn có nhiều khởi sắc.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn II tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, tổ chức và đã đạt được kết quả rất tích cực. Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững đã đi vào cuộc sống của người dân, tạo sức sống mới trong khu vực nông thôn.

Đối với chương trình chuyển đổi số đã dần thiết lập và lan tỏa trên các lĩnh vực, từ công tác quản lý nhà nước đến hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch và sản phẩm đặc trưng của tỉnh trên các nền tảng số được phát huy mạnh mẽ. Ngoài ra, công tác đối ngoại được duy trì hiệu quả. An ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đường biên, mốc giới được giữ vững.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế: Còn 10/32 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn không đạt mục tiêu đề ra; dịch tả lợn châu Phi tái phát, chưa được khống chế hoàn toàn; tình trạng lao động trở về địa phương quá lớn dẫn đến thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng…

Phấn đấu tốc độ tăng trên địa bàn đạt 7,5%

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết, khắc phục những tồn tại, đồng thời tiếp nối các thành tựu phát triển KT - XH sau 30 năm tái lập tỉnh, với mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025 phấn đấu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa.

Theo đó, tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022 đó là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH với các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Tiếp tục thực hiện quan điểm, định hướng về phát triển KT - XH của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các Nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%. Các chỉ về phát triển KT - XH năm 2022 đã được BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh biểu quyết thông qua, và được nêu cụ thể trong dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu, gồm có 32 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 12 chỉ tiêu kinh tế; 15 chỉ tiêu xã hội; 05 chỉ tiêu môi trường.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022 là rất quan trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần quyết tâm chính trị cao, thống nhất tư tưởng và hành động, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược, các chương trình, đề án, phương án, kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, trước mắt yêu cầu các địa phương cần tập trung quyết tâm, quyết liệt thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2021; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, yếu kém, xây dựng kế hoạch của ngành, đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đối với các huyện, thành phố, tập trung tham mưu cho cấp uỷ, HĐND cấp huyện ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2022 đảm bảo kịp thời, sát với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời tổ chức giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể cho các xã, phường, thị trấn xong trước ngày 31/12/2021.

Tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch Covid-19, nỗ lực cao nhất để kiểm soát, khống chế không để dịch lây lan diện rộng. Tiếp tục nghiên cứu tổng kết, bổ sung, hoàn thiện các kịch bản, phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới theo phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19".

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là trẻ em và người lao động trong các lĩnh vực kinh tế. Tiếp tục phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở, các tổ hỗ trợ điều trị Covid-19, tổ Covid-19 cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, tạo nền móng vững chắc để thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tin mới nhất

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngày 24/1, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm việc với UBND TP. Hà Nội về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.
Quảng Bình: Khởi công dự án đường ven biển

Quảng Bình: Khởi công dự án đường ven biển

Ngày 24/01, tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án thành phần 1 - đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Bắc Giang: Chuyển đổi số để có đầu ra cho nông sản bền vững

Bắc Giang: Chuyển đổi số để có đầu ra cho nông sản bền vững

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát tại Việt Nam vào đúng thời điểm nhiều địa phương thu hoạch nông sản. Khó khăn chồng chất khó khăn khi thị trường xuất khẩu thu hẹp, tiêu thụ trong nước chật vật. Trước bối cảnh đó, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch tìm giải pháp xúc tiến tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương.
Đêm nhộn nhịp tại chợ hoa đào lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

Đêm nhộn nhịp tại chợ hoa đào lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

Những ngày cuối năm, không chỉ người dân bản địa, mà rất nhiều thương lái đổ về thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để "săn" đào trồng trên núi ngày một đông. Không chỉ ban ngày mà tới tận gần sáng vẫn khá đông người mua bán.
Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Bình Dương cần tận dụng thời cơ, phát huy lợi thế, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế để không ngừng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Vòng tay Việt - Sài Gòn: Tặng quà Tết và lì xì cho học sinh mồ côi do Covid-19

Vòng tay Việt - Sài Gòn: Tặng quà Tết và lì xì cho học sinh mồ côi do Covid-19

Ngày 23/1, tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình Vòng tay Việt - Sài Gòn đã tặng quà và lì xì cho 295 em học sinh có cha mẹ, người thân mất do Covid-19, trải đều ở 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức. Đây là tình cảm và sự quan tâm của mạnh thường quân, cơ quan đoàn thể gửi tặng đến các em như một lời chúc mừng năm mới đầm ấp và đầy yêu thương.
Nghệ An- Nơi mùa xuân đến sớm

Nghệ An- Nơi mùa xuân đến sớm

Trong giá lạnh những ngày đầu năm mới 2022, những chuyến xe thiện nguyện của Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã mang mùa xuân đến sớm trên vùng cao bằng những món quà ý nghĩa dành cho đồng bào các huyện nơi miền Tây xứ Nghệ.
Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang triển khai liên kết vùng theo chiều sâu

Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang triển khai liên kết vùng theo chiều sâu

Ngày 22/1, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giai đoạn 2022 - 2025 giữa các tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang.
Giá cá chép đỏ tăng gấp đôi, người dân làng Thủy Trầm phấn khởi

Giá cá chép đỏ tăng gấp đôi, người dân làng Thủy Trầm phấn khởi

Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân làng cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vui mừng, phấn khởi sau khi thương lái thu mua cá giá cao.
Đà Nẵng: Những chuyến xe đầu tiên đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết

Đà Nẵng: Những chuyến xe đầu tiên đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết

5 chuyến xe đầu tiên xuất phát từ TP. Đà Nẵng chở hơn 100 công nhân, người lao động và gia đình về quê đón Tết. Sau một năm khó khăn bởi dịch bệnh, những chuyến xe miễn phí trở nên có ý nghĩa hơn đối với những người lao động xa quê, để đường về nhà với họ trở nên gần và ngắn hơn.
Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

Chương trình khuyến công tại tỉnh Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có điều kiện đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Kiểm tra hoạt động các chợ hoa Xuân trên địa bàn Hà Nội

Kiểm tra hoạt động các chợ hoa Xuân trên địa bàn Hà Nội

Chiều ngày 22/1, Sở Công Thương Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tổ chức, triển khai một số điểm chợ hoa Xuân trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, tập trung vào hai nhiệm vụ phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Đóng điện 2 thôn bản vùng cao huyện Quế Phong, Nghệ An

Đóng điện 2 thôn bản vùng cao huyện Quế Phong, Nghệ An

Chiều tối 22-1, Công ty Điện lực Nghệ An đã đóng điện công trình cấp điện cho bản Đồng Tiến, đây là thôn bản đầu tiên trong 10 thôn bản còn lại của Huyện Quế Phong thuộc công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, phân kỳ 2021.
Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2021, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đạt 8,02% so với năm trước. Nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 8-9%.
Đà Nẵng: Chăm lo Tết cho người nghèo sau một năm đại dịch nhiều khó khăn

Đà Nẵng: Chăm lo Tết cho người nghèo sau một năm đại dịch nhiều khó khăn

Sau một năm nhiều khó khăn do dịch Covid-19, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng đang tích cực chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng chính sách để “không ai không có Tết”.
Đồng Tháp: Hơn 98% doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất kinh doanh

Đồng Tháp: Hơn 98% doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất kinh doanh

Mặc dù chịu tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, nhưng với sự linh hoạt thích ứng vượt khó, đến nay đã có hơn 98% doanh nghiệp (DN) Đồng Tháp tái hoạt động trở lại. Các DN không chỉ nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, mà còn đáp ứng nhu cầu thị trường, đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tăng cao so cùng kỳ 2020.
Quảng Ninh: Các doanh nghiệp đánh giá tốt về dịch vụ logistics

Quảng Ninh: Các doanh nghiệp đánh giá tốt về dịch vụ logistics

Theo kết quả khảo sát được công bố tại “Hội nghị công bố kết quả DDCI Quảng Ninh 2021”, các loại hình dịch vụ logistics mà hiện nay doanh nghiệp (DN) Quảng Ninh đang cung cấp khá đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là vận tải đường bộ, giao hàng trực tiếp, và kho bãi. Chất lượng phục vụ về cơ bản được các DN của tỉnh sử dụng dịch vụ logistics đánh giá tốt.
Nutrilite cùng Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí và trao quà cho người dân

Nutrilite cùng Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí và trao quà cho người dân

Ngày 19/1/2022, Nutrilite - Nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 thế giới – thuộc thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết ấm áp nghĩa tình” cho người nghèo nhân dịp Tết Nhâm Dần tại địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với tổng giá trị chương trình gần 450 triệu đồng.
Quảng Nam: Phát triển các sản phẩm địa phương trên sàn thương mại điện tử

Quảng Nam: Phát triển các sản phẩm địa phương trên sàn thương mại điện tử

Sáng ngày 20/1, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khai trương Trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam, đây được xem là định hướng phát triển các sản phẩm địa phương trên thị trường thương mại điện tử.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Linh hoạt triển khai nhiệm vụ khuyến công

Bà Rịa - Vũng Tàu: Linh hoạt triển khai nhiệm vụ khuyến công

Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trung tâm) sẽ linh hoạt triển khai các chương trình, đề án, đảm bảo nguồn vốn khuyến công được thực hiện hiệu quả, đúng mục đích và thiết thực nhất với đơn vị thụ hưởng.
Lào Cai: Tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu

Lào Cai: Tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu

Đầu năm 2022, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến phía Trung Quốc tiếp tục siết chặt chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam; các chuyên gia dự báo, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) nói chung và xuất khẩu hàng hóa qua Lào Cai nói riêng sẽ còn gặp nhiều khó khăn.
Phân bón Cà Mau mang Xuân đến bà con Bến Tre

Phân bón Cà Mau mang Xuân đến bà con Bến Tre

Nhằm giúp bà con đón Tết đầy đủ ấm tình, ngày 17/1/2022, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã trao 100 suất quà Tết đến một trăm hộ dân nghèo tại xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chương trình Phân bón Cà Mau – Cùng nhau san sẻ Xuân Nhâm Dần 2022 với tổng trị giá quà tặng gần 1,2 tỷ đồng gói cùng tấm lòng san sẻ, lời chúc sức khỏe và năm mới an vui, hạnh phúc hơn cho bà con các tỉnh Tây Nam bộ.
Nghệ An: Cảnh báo an toàn điện từ những cây nêu đón Tết

Nghệ An: Cảnh báo an toàn điện từ những cây nêu đón Tết

Những năm gần đây, nhiều địa phương ở Nghệ An người dân khôi phục văn hoá Tết xưa bằng cách dựng cây nêu. Tuy nhiên, nhiều người bất chấp nguy hiểm dựng ngay dưới đường điện, tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đà Nẵng: Gần 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xuân 2022

Đà Nẵng: Gần 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xuân 2022

Trong bối cảnh dịch Covid – 19 phức tạp, việc tổ chức Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2022 là một trong những nỗ lực của ngành Công Thương thành phố góp phần bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân thành phố.
Phiên chợ Xuân tại thị xã Đức Phổ thu hút hàng trăm người dân tham gia

Phiên chợ Xuân tại thị xã Đức Phổ thu hút hàng trăm người dân tham gia

Chiều ngày 16/1 vừa qua, hàng trăm người dân từ nhiều tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,… đã đổ về Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) để tham dự phiên chợ Xuân độc đáo và đặc sắc. Đây là phiên chợ đầu tiên giữa đô thị mới tái hiện lại khung cảnh Tết xưa độc đáo và đặc sắc do Đơn vị Phát triển Dự án Đức Phổ Gateway và các sàn liên kết phối hợp tổ chức.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động