Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/11/2018 07:47

EVN nâng cao năng suất lao động: Bắt đầu từ chất lượng nguồn nhân lực

11:17 | 16/07/2018
Chất lượng nguồn nhân lực trở thành nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và năng suất lao động thấp đang trở thành rào cản trong phát triển kinh tế -xã hội của Việt Nam. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển của tập đoàn.
evn nang cao nang suat lao dong bat dau tu chat luong nguon nhan luc
Hội thi An toàn thợ giỏi năm 2017 của Công ty Truyền tải điện 1

Trong những năm qua, cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, EVN đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và tăng năng suất lao động. Trình độ, tay nghề của người lao động được nâng lên đáng kể, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần từng năm. Năng suất lao động tính theo sản lượng điện thương phẩm năm sau luôn cao hơn năm trước.

Cuối năm 2017, Đảng ủy EVN đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực của EVN đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tập đoàn thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, là sự phù hợp với lộ trình tái cơ cấu tập đoàn và yêu cầu của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng EVN trở thành một trong các tập đoàn điện lực hàng đầu ASEAN.

Theo đó, các doanh nghiệp đã có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đồng bộ với đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, rà soát định mức lao động ở từng khâu sản xuất - kinh doanh, đảm bảo sử dụng lao động hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn kế cận đảm bảo chất lượng, số lượng… Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ và công tác luân chuyển cán bộ.

Bên cạnh đó, EVN đã từng bước hợp lý hóa cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo từng cấp quản lý, chuẩn hóa hệ thống chức danh theo vị trí công việc đối với viên chức quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cấp bậc công nhân kỹ thuật. Rà soát, xây dựng định biên lao động của các nhà máy điện phù hợp với yêu cầu nâng cao trình độ công nghệ và quản lý sản xuất, nhằm quản lý năng suất, định biên và tuyển dụng lao động của từng khâu sản xuất - kinh doanh. Triển khai thực hiện tốt cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng trên cơ sở áp dụng hệ thống bảng điểm cân bằng và hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất tại EVN và các đơn vị thành viên. Chia sẻ về vấn đề này ông Lê Thế Huy – Phó Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1)- cho biết, trung bình mỗi năm đơn vị tổ chức hàng chục chương trình, lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động bằng rất nhiều hình thức như: Đào tạo trực tiếp theo phương pháp cầm tay chỉ việc, các lớp bồi dưỡng/tập huấn, đào tạo online… Nhờ đó, gần 10 năm qua (2008- 2017) số lượng lao động của công ty dù chỉ tăng 2,6% nhưng giá trị thực hiện công việc tăng 5,5 lần, giá trị sửa chữa lớn tăng gấp 19 lần, sản lượng điện truyền tải tăng 1,8 lần.

Thời gian tới, EVN sẽ tạo cơ hội học tập, phát triển công bằng, rộng rãi cho người lao động. Theo đó, mỗi cán bộ, công nhân viên sẽ được đào tạo trung bình 40 giờ/năm, trong đó tập trung đào tạo đáp ứng các nhiệm vụ trọng tâm xác định từng năm...

Thu Hường