Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 01/12/2020 03:04

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng: Tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

17:33 | 21/10/2020
Sáng ngày 21/10, tại TP. Đà Nẵng đã chính thức diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực TP. Đà Nẵng - cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng bình quân 4%, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.693 USD. Về cơ cấu các ngành, dịch vụ chiếm 65%, công nghiệp - xây dựng chiếm 22,3%, nông nghiệp 2,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,4%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 5,2%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng 5,5%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 3,7%/năm... Bình quân hằng năm phát triển 1.837 đảng viên mới, đạt 92%.

Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng
349 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 59.000 đảng viên toàn thành phố tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc; công tác cán bộ có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng; công tác dân vận có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được chấn chỉnh, đổi mới. Hệ thống chính quyền các cấp được kiện toàn vững mạnh, tinh gọn và hoạt động có hiệu quả, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực...

Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng báo cáo chính trị tại Đại hội

Giai đoạn 2020 - 2025, TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa TP. Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng TP. Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động, giai đoạn 2020 - 2025, TP. Đà Nẵng tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gồm xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, TP. Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu gồm: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm khôi phục nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19; trước hết, tập trung hỗ trợ phục hồi và phát triển các ngành dịch vụ phục vụ thị trường trong nước, xuất nhập khẩu, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm những tháng cuối năm 2020.

Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, Đà Nẵng là mảnh đất kiên cường, anh dũng trong kháng chiến; trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần “muôn người như một” của xứ Quảng Đà, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đồng thuận và trí tuệ tập thể, xây dựng, phát triển thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cơ bản nhất trí với báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng trình Đại hội khoá XXII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gợi mở 6 vấn đề để Đại hội thảo luận.

Thứ nhất, Đảng bộ thành phố cần quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt, đặc biệt, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, không để những sai phạm trong quá khứ làm suy giảm sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, gây tâm lý co cụm, sợ sai, ngại va chạm, không dám làm, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện nền tảng mô hình thành phố thông minh, chính quyền số.

Thứ hai, Đà Nẵng cần lập, triển khai, quản lý tốt quy hoạch thành phố có tầm nhìn rộng mở, phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số là một giải pháp để Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thực chất, công khai, minh bạch, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút dòng vốn FDI đang dịch chuyển và đầu tư trong nước, tập trung vào các dự án lớn, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường

Thứ ba, dành nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển, chú trọng đầu tư cho giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng

Thứ tư, giữ vững quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo không gian kinh tế thống nhất, bổ trợ lẫn nhau để thúc đẩy phát triển Vùng.

Thứ sáu, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng
Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng sẽ đưa ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể cho thành phố giai đoạn 2020 - 2025

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tin tưởng, dù nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất nặng nề, nhưng Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tăng tốc thực hiện các đột phá chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm, Đà Nẵng nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Vũ Lê