Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 15/04/2021 00:15

Công ty Điện lực Sơn La: Xóa các “vùng trắng” điện lưới quốc gia

07:30 | 12/03/2021
Hoạt động tại địa bàn một tỉnh còn nhiều khó khăn, công tác sản xuất và cung cấp điện năng được coi là một trong những công tác thi đua yêu nước là một trong những chỉ tiêu quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội, đưa điện lưới quốc gia về thắp sáng các bản làng.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thi đua yêu nước là một trong những nội dung quan trọng được Công ty Điện lực Sơn La triển khai nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, kịp thời, thu hút các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tích cực thực hiện, đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc đưa điện lưới quốc gia thắp sáng các bản làng. Các hoạt động thi đua được triển khai nhằm hiện thực hóa cam kết với khách hàng với mục tiêu: Đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đời sống sinh hoạt của nhân dân với chất lượng ngày càng cao. Cải tiến thủ tục hành chính, triển khai hệ thống một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện...

Công ty Điện lực Sơn La: Xóa các “vùng trắng” điện lưới quốc gia

Trong giai đoạn 2015-2020, công ty triển khai thực hiện 3 dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho trên 14.300 hộ dân chưa có điện, với tổng mức đầu tư 611 tỷ đồng. Các dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn đã góp phần đưa tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh tăng từ 86,25% (năm 2015) đến trên 97% (năm 2020)... Thực hiện công tác an sinh xã hội, Công ty đã có nhiều hoạt động xã hội, như hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sỹ, chăm lo phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chương trình xóa nhà dột nát, nhà tạm cho người có công với cách mạng, chung tay xây dựng nông thôn mới... với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã có 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, 97,5% số bản có điện lưới, 96,9% số hộ có điện, 146/188 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn...

Công ty Điện lực Sơn La: Xóa các “vùng trắng” điện lưới quốc gia

Đáng chú ý, công ty đã thực hiện tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ điện bằng rất nhiều kênh thông tin trực tiếp tại các phòng giao dịch điện lực, tại 12/12 quầy tiếp nhận tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, gián tiếp qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, hoặc website cskh.npc.com.vn. Tỷ lệ tiếp nhận, xử lý đúng hạn luôn đạt trên 96%.

Trong 5 năm thực hiện các phong trào thi đua trong công tác vận hành kỹ thuật và an toàn lao động; công tác đầu tư xây dựng; công tác quản trị và đổi mới doanh nghiệp; các hoạt động an sinh xã hội... công ty đã có 5 sáng kiến, giải pháp, đề tài nổi bật đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc công nhận và áp dụng. Ngoài ra, còn có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, như: Chương trình phê duyệt phương án thi công qua mạng máy tính dựa trên công nghệ Web; xây dựng phần mềm đánh giá 5S lưới điện và kiểm tra định kỳ các thiết bị trực thuộc; sử dụng máy cắt Recloser kiểm tra điều kiện khép vòng các đường dây trung áp. Hằng năm, Công ty luôn quan tâm công tác giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cấp điện trong mùa nắng nóng, cao điểm; nâng cao độ tin cậy cấp điện cho khách hàng. Phát động phong trào thi đua Ba kiểu mẫu, với 3 nội dung “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”; “Lộ đường dây và trạm biến áp kiểu mẫu”; “Tổ điện cụm xã kiểu mẫu”.

Riêng trong năm 2020, Công ty Điện lực Sơn La đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, thực hiện đối thoại với người lao động theo quý và tại Hội nghị người lao động qua đó đã giải quyết được những vướng mắc giữa người sử dụng lao động và người lao động từ đó đã tạo ra môi trường làm việc thoải mái, tạo động lực thúc đẩy người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty còn thực hiện đúng các quy chế quản lý nội bộ của EVNNPC, quy định hướng dẫn của đơn vị vì vậy không để xảy ra những sai phạm và tham nhũng, lãng phí.

Công ty Điện lực Sơn La: Xóa các “vùng trắng” điện lưới quốc gia

Công tác thanh tra, kiểm tra của lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La trong việc chấp hành và thực hiện các quy định của Luật khiếu nại tố cáo được quan tâm. Đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần tăng cường hiệu lực quản lý. Căn cứ văn bản hướng dẫn của Tổng công ty về việc thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2020, Công ty Điện lực Sơn La đã xây dựng kế hoạch văn hóa doanh nghiệp năm 2020, triển khai đến các đơn vị trực thuộc và báo cáo Tổng công ty. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại chỉ thị về văn hóa doanh nghiệp và các quy định văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty.

Đáng chú ý, xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chỉ riêng năm 2020, Công ty Điện lực Sơn La đã vận động quyên góp hỗ trợ xóa nhà dột nát cho 3 hội viên Cựu chiến binh nghèo tại các huyện Phù Yên, Vân Hồ số tiền 75.000.000 đồng. Ngoài ra còn ủng hộ nhiều tổ chức từ thiện xã hội trên địa bàn như: Hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam 10.000.000 đồng; Ủng hộ xóa nhà tạm, dột nát tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu 20.000.000 đồng; Ủng hộ xây dựng khu tâm linh đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt tại xã Gia Phù, Suối Bau, Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 50.000.000 đồng; Ủng hộ “Tháng Nhân đạo” 3.000.000 đồng; Ủng hộ đồng bào miền Trung và 05 Công ty Điện lực miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình) khắc phục thiên tai với số tiền 245.937.000 đồng.

Đặc biệt, với nhiệm vụ đỡ đầu và giúp đỡ xã Chiềng San, huyện Mường La, Công ty Điện lực Sơn La đã hỗ trợ bàn, ghế cho các cháu học sinh Trường Tiểu học, THCS và giáo viên trên địa bàn xã Mường San, huyện Mường La, với tổng số tiền 120.000.000 đồng.

Tiếp đà từ những hoạt động kể trên, năm 2021, Công ty Điện lực Sơn La phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Bên cạnh đó, hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành: Chỉ tiêu về sự cố, đáp ứng yêu cầu của Điều độ lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo đạt hoặc thấp hơn chỉ tiêu EVNNPC giao. Từ đó, đưa điện lưới quốc gia đến sâu hơn những vùng khó khăn nhất.

Kiều Nga