Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 22/10/2019 15:34

Chỉ thanh toán một lần cho dịch vụ cận lâm sàng giữa các cơ sở y tế

13:58 | 16/06/2019
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 trong đó có những điểm mới hướng dẫn về việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.     

Theo Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế, các hoạt động của dịch vụ cận lâm sàng sẽ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh (KCB), bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và theo các danh mục cụ thể sau:

Dịch vụ cận lâm sàng thuộc danh mục kỹ thuật y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở KCB và đang được thực hiện tại cơ sở KCB nhưng tại thời điểm chỉ định sử dụng cho người bệnh, cơ sở KCB đó không thực hiện được.

Dịch vụ cận lâm sàng không thuộc danh mục kỹ thuật y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở KCB nhưng trên thực tế lại cần thiết cho các hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý, chẩn đoán và điều trị trong KCB.

chi thanh toan mot lan cho dich vu can lam sang giua cac co so y te
Các dịch vụ cận lâm sàng thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh BHYT

Bên cạnh đó, theo Thông tư số 09/2019/TT-BYT, các cơ sở KCB chỉ thực hiện chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở tiếp nhận được cấp có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và phải ký hợp đồng nguyên tắc với cơ sở thực hiện dịch vụ cận lâm sàng. Ngoài ra, cơ sở tiếp nhận người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm để thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng không được chuyển tiếp người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở thứ ba.

Về việc thanh toán chi phí, được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và theo giá của cơ sở tiếp nhận người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm nhưng không vượt quá giá dịch vụ KCB quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB BHYT trong một số trường hợp.

Ngoài ra, đối với trường hợp một dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện tại nhiều cơ sở tiếp nhận trong cùng một lần chỉ định, Quỹ BHYT chỉ thanh toán cho một lần thực hiện dịch vụ cận lâm sàng đó. Cơ sở tiếp nhận thực hiện dịch vụ cận lâm sàng không được thu thêm chi phí về khám bệnh và thực hiện dịch vụ cận lâm sàng của người bệnh.

Thông tư 09/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2019.

Hoa Quỳnh