Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 10/05/2021 03:43

Bổ nhiệm Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

11:27 | 15/07/2020
Ngày 14/7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam - đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.    

Tại Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, với trọng trách Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, đây là sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Hội đồng quản lý đối với đồng chí Nguyễn Thế Mạnh; đồng thời chúc đồng chí Nguyễn Thế Mạnh trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, kiến thức vốn có của bản thân, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách, cùng với Hội đồng quản lý, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

bo nhiem tong giam doc bhxh viet nam
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định, BHXH Việt Nam trong những năm qua đã góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta; đóng góp và mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế công nhận.

Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng. Tính đến 30/6/2020, số người tham gia BHXH đạt gần 16 triệu người (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động); số người tham gia BHYT đạt gần 86 triệu người (chiếm 89% dân số); số người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT không ngừng tăng, bình quân mỗi năm có hàng chục triệu lượt người hưởng chế độ BHXH, hàng trăm triệu lượt người hưởng chế độ BHYT; quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn, chỉ sau ngân sách nhà nước.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ: Với trọng trách là người đứng đầu ngành BHXH ông xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; trong đó tập trung: Tranh thủ, bám sát và triển khai toàn diện, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục phát triển và cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập theo định hướng của Đảng và Chính phủ; cùng với đó, triển khai quyết liệt thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, phát triển đối tượng, kiện toàn tổ chức bộ máy, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong cải cách và hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính. Từ năm từ năm 1995, đồng chí đã phấn đấu, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực công tác, cả ở cấp Trung ương và cấp cơ sở, giữ nhiều cương vị chủ chốt (Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế); được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2021.

Hoa Quỳnh