Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực BSR: Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 138-KHLT-BSR-CĐCS ngày 24/11/2021 của Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động gắn với tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của BSR, chiều ngày 25/11/2021 tại Trụ sở BSR Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực (QTNL) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Dương - Tổng giám đốc BSR; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS); đồng chí Phạm Minh Nghĩa – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban QTNL.

Trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty phải kích hoạt các biện pháp để ứng phó với dịch bệnh, bố trí người lao động sinh hoạt tập trung ”3 tại chỗ”, làm việc online… tuy nhiên Ban QTNL đã tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo công ty triển khai thực hiện và hoàn thành tốt tất cả các công tác tổ chức, nhân sự; công tác tiền lương, chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ban QTNL đã tham mưu cho lãnh đạo công ty trong công tác tái cơ cấu; xem xét, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số Ban chức năng phù hợp với phương án tái cơ cấu được duyệt; Đã tham mưu trong việc quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên công ty; Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan bổ sung, sửa đổi các Quy chế, quy định liên quan đến tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động. Đặc biệt, Ban QTNL đã chủ động, tích cực tìm ra các giải pháp để đảm bảo tốt các chế độ chính sách cho Người lao động công ty trong tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhằm tạo điều kiện, động viên kịp thời người lao động yên tâm lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực BSR: Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021

Toàn cảnh Hội nghị Người lao động năm 2021 Ban QTNL

Về công tác đào tạo, tính đến tháng 11/2021, công ty đã triển khai đào tạo cho 8.456 lượt người, đạt 113% so với kế hoạch đào tạo năm 2021. Trong đó, Ban QTNL đã tham mưu tổ chức linh hoạt các khoá đào tạo thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến và đào tạo trên hệ thống E-Learning; Phối hợp tổ chức thành công các khoá đào tạo với đối tác Nhật Bản, được Tập đoàn và Công ty JCCP (Nhật Bản) tin tưởng và đánh giá rất cao.

Năm 2021, Ban QTNL cũng đã làm đầu mối tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Văn hóa doanh nghiệp BSR gắn với Đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam; triển khai sâu rộng, lan tỏa phương châm hành động của Tập đoàn “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” và 05 giá trị cốt lõi của BSR “Chính trực – Chuyên nghiệp – Đoàn kết – Sáng tạo – Hiệu quả” trong toàn BSR.

Các công tác khác như: Thi đua khen thưởng, Công tác ISO, 5S, công tác đoàn thể, phong trào… cũng đã được Ban QTNL thực hiện sáng tạo, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau.

Năm 2022, Ban QTNL sẽ triển khai thực hiện nhiều công việc theo chức năng nhiệm vụ, trong đó tiếp tục tập trung triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu công ty giai đoạn 2 theo chiến lược, định hướng phát triển của công ty, chủ trương của tập đoàn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm giao diện, nâng cao hiệu quả xử lý công việc; chuẩn hóa dữ liệu nhân sự và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, kết nối dữ liệu với các hệ thống quản trị của BSR; Hoàn thiện hệ thống lương và chế độ chính sách nhằm thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao; Tiếp tục xây dựng và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu đào tạo trực tuyến để nâng cao hiệu quả đào tạo, đảm bảo năng lực cho từng CBCNV; Đẩy mạnh triển khai, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp BSR gắn với Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của Công đoàn về tình hình thực hiện chế độ chính sách với người lao động Ban QTNL, theo đó trong năm 2021 các chế độ chính sách đối với Người lao động của Ban QTNL luôn được đảm bảo, tổ chức được nhiều chương trình thiết thực, tạo sự gắn kết trong toàn thể CBCNV.

Tại Hội nghị, người lao động đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình hành động và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Ban QTNL trong thời gian qua đặc biệt là việc tham mưu nhiều nội dung về quản trị, chế độ chính sách và đào tạo, góp phần cho sự phát triển bền vững của công ty và lợi ích của người lao động. Ban QTNL tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác tham mưu để nâng cao, hoàn thiện chính sách về lương thưởng, cũng như công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo chuyên gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng giám đốc - Bùi Ngọc Dương đánh giá rất cao các thành tích đã đạt được của Ban QTNL trong năm qua. Trong bối cảnh công ty gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Ban QTNL đã tham mưu và thực hiện thành công công tác tái cơ cấu, ổn định tổ chức, công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; Tham mưu kịp thời các chế độ chính sách khi Công ty thực hiện phương án “3 tại chỗ” để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo nguồn nhân lực cho vận hành sản xuất và các chế độ kịp thời cho người lao động. Nhờ đó BSR đã trở thành hình mẫu trong công tác phòng chống dịch bệnh và được Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng như tập đoàn đánh giá rất cao.

Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực BSR: Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021

Tổng Giám đốc - Bùi Ngọc Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong thời gian tới Ban QTNL cần tích cực tham mưu cho lãnh trong việc tái cơ cấu, xây dựng chiến lược phát triển của BSR cũng như công tác quản trị rủi ro. Xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo thường xuyên, đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nâng cao, đặc biệt là đào tạo chuyên gia với trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao để có thể cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án văn hóa doanh nghiệp BSR gắn với Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam nhằm lan tỏa, tạo sự gắn kết, niềm tin của người lao động.

Hội nghị Người lao động năm 2021 Ban QTNL đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã bầu 02 đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Người lao động BSR năm 2021.

PV

Tin mới nhất

JTI tạo cơ hội bình đẳng trong công việc cho nhân viên

JTI tạo cơ hội bình đẳng trong công việc cho nhân viên

Việc đưa ra cách tiếp cận sáng tạo đối với bình đẳng và phúc lợi cho nhân viên của Tập đoàn JTI đã giúp doanh nghiệp này được Top Employers Institute (Viện nghiên cứu nhà tuyển dụng hàng đầu) công nhận là một trong 11 “Nơi làm việc tốt nhất toàn cầu” trong 8 năm liên tiếp.
SonKim Land đứng Top 10 nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam năm 2021

SonKim Land đứng Top 10 nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam năm 2021

Ngày 21/02/2022, SonKim Land được vinh danh trong Top 10 nhà phát triển bất động sản (BĐS) tại Việt Nam năm 2021 (Top 10 Developers Awards 2021 Vietnam) tại lễ trao giải thưởng quốc tế BCI Asia, nhà cung cấp thông tin hàng đầu về kiến trúc và xây dựng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Herbalife Việt Nam được vinh danh top 500 công ty lớn nhất Việt Nam 2021

Herbalife Việt Nam được vinh danh top 500 công ty lớn nhất Việt Nam 2021

Công ty Dinh dưỡng Herbalife Việt Nam vừa được công bố thuộc top 500 công ty lớn nhất Việt Nam năm 2021 theo đánh giá của VN Report (VNR), đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp công ty có mặt trong danh sách VNR500.
Schneider Electric ghi danh trên bốn bảng xếp hạng uy tín

Schneider Electric ghi danh trên bốn bảng xếp hạng uy tín

Schneider Electric - doanh nghiệp dẫn đầu trong số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa, đã hoàn thành một năm hoạt động đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) dựa trên đánh giá của các chuyên gia độc lập nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
PC Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

PC Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/1 vừa qua, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021; triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quang Thái, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tin cùng chuyên mục

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Năm 2022 phấn đấu sản xuất 5,019 tỷ kWh điện

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Năm 2022 phấn đấu sản xuất 5,019 tỷ kWh điện

Hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và giá than trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng cao, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Vĩnh Tân 4) luôn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, có hiệu quả của Ban Lãnh đạo Nhà máy cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên (CBCNV), Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã cơ bản thực hiện tốt những mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.
Dai-ichi Life Việt Nam và dấu ấn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam và dấu ấn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Nằm trong chuỗi các hoạt động "Chào mừng 15 năm thành lập Công ty (18/1/2007 - 18/1/2022), ngày 18/1/2022 vừa qua, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) đã tổ chức sự kiện “15 năm - Kết nối Triệu Yêu Thương” tại Trung tâm Hội nghị - Sự kiện Gem Center, Tp. Hồ Chí Minh.
Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin dự kiến đạt lợi nhuận 131 tỷ đồng trong năm 2021

Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin dự kiến đạt lợi nhuận 131 tỷ đồng trong năm 2021

Trong năm 2021, Công Ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin đã triển khai tổ chức sản xuất thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh”, nhờ đó, đời sống người lao động ổn định và cao hơn năm trước.
VinFuture công bố chủ nhân các giải thưởng phụng sự nhân loại năm 2021

VinFuture công bố chủ nhân các giải thưởng phụng sự nhân loại năm 2021

Ngày 20/1/2022, tác giả của các công trình nghiên cứu: Công nghệ gốc vaccine mRNA; Vật liệu khung cơ-kim (MOFs); Vật liệu điện tử hữu cơ có tính năng như da người và công trình nghiên cứu giúp ngăn nguy cơ lây nhiễm HIV và giảm gánh nặng bệnh AIDS đã được vinh danh tại Lễ trao giải VinFuture lần thứ nhất. Đây là những thành tựu khoa học xuất chúng, có khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực và rộng rãi nhất đến cuộc sống của hàng tỷ người trên khắp thế giới trong hiện tại và tương lai.
Vietjet, FPT, Vingroup, Vinamilk vào TOP50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Vietjet, FPT, Vingroup, Vinamilk vào TOP50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Vietjet, FPT, Vingroup, Vinamilk…là những thương hiệu vừa được gọi tên trong bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP50) năm 2020 - 2021 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư và công ty chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên.
Lifebuoy mang Lộc sum vầy đến với 25.000 gia đình Việt Nam dịp Tết

Lifebuoy mang Lộc sum vầy đến với 25.000 gia đình Việt Nam dịp Tết

Tiếp nối hành trình theo đuổi sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, nhãn hàng Lifebuoy thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam khởi xướng chương trình “Mang phúc sạch khuẩn - Lộc sum vầy đến với 25.000 gia đình Việt Nam” với mong muốn giúp người dân bình an, sạch khuẩn, trở về nhà sum vầy trong dịp Tết Nguyên Đán 2022.
Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Chú trọng nâng cao dịch vụ đưa đón công nhân

Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Chú trọng nâng cao dịch vụ đưa đón công nhân

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn song các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin luôn an toàn, ổn định, duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ đưa đón công nhân mỏ.
EVNHCMC trao 1 tỷ đồng xây dựng nhà truyền thống Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

EVNHCMC trao 1 tỷ đồng xây dựng nhà truyền thống Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Thông qua Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các doanh nghiệp vừa trao kinh phí 2,5 tỷ đồng hỗ trợ để nâng cấp nhà truyền thống Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trong đó đại diện Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng.
KIDO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 32%

KIDO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 32%

Dựa trên đà phát triển hiện tại cùng những chiến lược định hướng trong thời gian tới, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2022 là 14.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021.
Phân bón Cà Mau mang Xuân đến bà con Bến Tre

Phân bón Cà Mau mang Xuân đến bà con Bến Tre

Nhằm giúp bà con đón Tết đầy đủ ấm tình, ngày 17/1/2022, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã trao 100 suất quà Tết đến một trăm hộ dân nghèo tại xã Châu Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chương trình Phân bón Cà Mau – Cùng nhau san sẻ Xuân Nhâm Dần 2022 với tổng trị giá quà tặng gần 1,2 tỷ đồng gói cùng tấm lòng san sẻ, lời chúc sức khỏe và năm mới an vui, hạnh phúc hơn cho bà con các tỉnh Tây Nam bộ.
Thuỷ điện A Vương trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Quảng Nam

Thuỷ điện A Vương trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Quảng Nam

Cùng với việc trao tặng 2 nhà đại đoàn kết tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), Công ty CP Thủy điện A Vương cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 nhà đại đoàn kết tại xã Dang, huyện Tây Giang và xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và sẽ bàn giao cho người dân sử dụng vào trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến.
AP Saigon Petro đạt danh hiệu Top 5 thương hiệu dầu nhớt dẫn đầu Việt Nam

AP Saigon Petro đạt danh hiệu Top 5 thương hiệu dầu nhớt dẫn đầu Việt Nam

Ngày 16/01/2022 vừa qua, công ty dầu nhớt AP Saigon Petro đã nhận giải thưởng “Top 5 thương hiệu dầu nhớt dẫn đầu Việt Nam”. Giải thưởng do Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thế giới, Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam bình chọn.
Lễ trao giải VinFuture trước giờ G: Vén màn bí mật chủ nhân giải thưởng mùa đầu tiên

Lễ trao giải VinFuture trước giờ G: Vén màn bí mật chủ nhân giải thưởng mùa đầu tiên

Vào 20h10 tối mai, 20/1/2022, Lễ trao giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ai sẽ là chủ nhân các giải thưởng có tổng trị giá lên tới 4,5 triệu đôla Mỹ?
Sun Group và hành trình vượt qua “giông bão”

Sun Group và hành trình vượt qua “giông bão”

Hơn 2 năm tê liệt do đại dịch Covid-19, doanh nghiệp ngành du lịch gánh chịu những khó khăn chưa từng có. Không ít cái tên đã phải “rời cuộc chơi”, nhưng cũng có những “sếu đầu đàn” như Sun Group đã trưởng thành hơn qua đại dịch, bằng ý chí, sự linh hoạt ứng biến và cả những nghĩa cử vì cộng đồng.
HSBC ra mắt thẻ thanh toán bằng nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam

HSBC ra mắt thẻ thanh toán bằng nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa giới thiệu thẻ thanh toán bằng nhựa PVC tái chế (recycled Polyvinyl chloride – rPVC). Sự thay đổi này nằm trong khuôn khổ chương trình phát hành thẻ thanh toán bền vững trên toàn cầu của Tập đoàn HSBC, củng cố cho chiến lược giảm phát thải carbon và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không (net-zero) trong vận hành và chuỗi cung ứng của tập đoàn vào năm 2030 hoặc sớm hơn.
Phát triển bền vững – Kim chỉ nam đi đến thành công của FrieslandCampina Việt Nam

Phát triển bền vững – Kim chỉ nam đi đến thành công của FrieslandCampina Việt Nam

Năm 2021, FrieslandCampina chào mừng những cột mốc quan trọng trên toàn cầu và tại Việt Nam. Đây cũng là một năm đầy biến động với nền kinh tế thế giới và trong nước nhưng với kim chỉ nam phát triển bền vững, FrieslandCampina Việt Nam (FCV), doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost…. đã vượt qua khó khăn và ghi dấu ấn với nhiều thành quả ấn tượng về kinh tế, môi trường và các hoạt động cộng đồng.
Toyota Việt Nam trao quà tết cho các gia đình chính sách tại Vĩnh Phúc

Toyota Việt Nam trao quà tết cho các gia đình chính sách tại Vĩnh Phúc

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022, ngày 19/1/2022, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Công ty tổ chức lễ trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phường Phúc Thắng và phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Kho cảng PV GAS Vũng Tàu: 20 năm vững vị thế, vươn tầm cao

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu: 20 năm vững vị thế, vươn tầm cao

Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (Kho cảng Thị Vải - KCTV), là kho cảng chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), xăng nhẹ (condensate) lớn nhất Việt Nam, được quản lý và điều hành bởi Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào và hướng tới những cơ hội phát triển mới trong thời gian tới.
EVNHCMC trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số

EVNHCMC trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo, tại “Hội nghị sơ kết Quỹ bảo trợ các học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn”, do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh và Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, tổ chức ngày 17/1.
VEAM vượt qua đại dịch, lợi nhuận đạt 6.279 tỷ đồng

VEAM vượt qua đại dịch, lợi nhuận đạt 6.279 tỷ đồng

Mặc dù bị ảnh hưởng bất lợi do đại dịch Covid-19 đã tạo ra những rào cản và và khó khăn trong hoạt động, tuy nhiên kết thúc năm 2021 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty mẹ và các công ty con thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2020, đặc biệt lợi nhuận của VEAM đạt 6.279 tỷ đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động