Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/11/2018 22:35

Xóa bỏ bất cập trong công tác quy hoạch

07:19 | 01/08/2015
Quy hoạch kém hiệu quả không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Những bất cập trên kỳ vọng được xóa bỏ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Ảnh minh họa

Chi phí nhiều, hiệu quả thấp

Theo ông Vũ Quang Các - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch- Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), giai đoạn 2011-2020, cả nước đã có 19.285 bản quy hoạch được xây dựng với tổng kinh phí gần 8.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, có những địa phương có tới 200- 300 bản quy hoạch khác nhau trên cùng một địa bàn. Nhiều quy hoạch được lập nhưng thường xuyên phải điều chỉnh do quy hoạch không gắn với nhu cầu sử dụng, nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi...

Cũng với quan điểm, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho biết: Đa số các quy hoạch thời gian qua chưa thể hiện được vai trò, vị trí, công cụ của nhà nước để điều hành phát triển kinh tế- xã hội. Sự kết nối giữa chiến lược với kế hoạch còn bất cập dẫn đến sự thiếu gắn kết trong mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện; phương pháp và nội dung quy hoạch chưa đổi mới cho phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; vấn đề tổ chức, thẩm định, phê duyệt và thực hiện quy hoạch bị buông lỏng…

Những bất cập trong công tác quy hoạch thời gian qua một phần do tư duy, nhận thức về quy hoạch của các cấp, ngành còn hạn chế. Bên cạnh đó, tư tưởng bình quân và bệnh thành tích, cùng với sự phối hợp kém hiệu quả của các cấp, ngành cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tùy tiện, dễ dãi trong công tác quy hoạch. Đặc biệt, có tới 70 luật và pháp lệnh cùng điều chỉnh đến công tác quy hoạch, dẫn đến sự chồng chéo, thiếu thống nhất, lãng phí nguồn lực…

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Bộ KH&ĐT đã chủ trì xây dựng Luật Quy hoạch hướng tới 3 tiêu chí, bao gồm: Xây dựng Luật Quy hoạch điều chỉnh thống nhất các loại quy hoạch trên phạm vi cả nước; đổi mới nội dung, phương pháp lập quy hoạch để quy hoạch là động lực phát triển kinh tế- xã hội gắn với cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư; thống nhất công tác quản lý quy hoạch từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả, giảm thiểu những bất cập trong công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, Luật Quy hoạch cũng sẽ đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng, tổ chức quy hoạch, đồng thời coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm về quy hoạch.

Để khắc phục những chồng chéo, Luật Quy hoạch cũng tạo sự đồng bộ về hệ thống pháp luật quy hoạch bằng cách rút từ 70 văn bản pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch xuống còn 2 văn bản điều chỉnh công tác quy hoạch, bao gồm: Luật Quy hoạch điều chỉnh các quy hoạch tổng thể từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh và Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn điều chỉnh các quy hoạch chi tiết từ cấp huyện đến cấp xã.

Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10/2015 và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 11 vào tháng 4/2016.

Nguyễn Hòa