Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 27/02/2021 19:13
Tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý

Tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, các đại biểu đồng tình cao về sự cần thiết ...