Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/09/2020 11:48

Vinapaco: Xây dựng Đảng bộ “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”

13:16 | 07/08/2020
Với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/8 tại Phú Thọ đã thành công tốt đẹp.

Vượt khó thành công

Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 7 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và 150 đại biểu đại diện cho trên 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

vinapaco xay dung dang bo doa n ke t ky cuong do i mo i pha t trie n
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị của Đại hội cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất tại một số nhà máy lớn sau nhiều năm vận hành, sản xuất đã xuống cấp và lạc hậu về công nghệ làm ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm; việc huy động nguồn vốn vay cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn; giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào không ổn định, thường có xu hướng tăng trong khi giá bán sản phẩm giấy liên tục giảm, sản phẩm giấy của tổng công ty phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm giấy nhập khẩu nên tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn, lượng giấy tồn kho cao, gây ứ đọng vốn. Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam do Vinapaco tiếp nhận từ Công ty Tradico theo quyết định của Chính phủ phải dừng hoạt động và xử lý bán đấu giá gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa tổng công ty…

Trong bối cảnh khó khăn đó, Đảng ủy tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Tổng công ty đã xử lý các khoản thiệt hại của khối lâm nghiệp do nguyên nhân khách quan từ nhiều năm trước đề lại khoảng 100 tỷ đồng; đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên được ổn định. Thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001, duy trì và mở rộng nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đối với công ty lâm nghiệp…

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu giảm so với chỉ tiêu đề ra nhưng lợi nhuận của tổng công ty trong các năm 2017, 2018 có bước tăng trưởng tương đối cao, bước đầu khẳng định tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu đúng hướng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, là tổng công ty vẫn duy trì đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy đã xây dựng và triển khai 19 đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ; 1 đề tài cấp tỉnh; 1 đề tài cấp tổng công ty; tổ chức 515 khóa học với 25.728 người tham gia. Tổng công ty Giấy Việt Nam có 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi 38,8 tỷ đồng; Thực hiện chương trình “5S” tạo môi trường “Xanh, sạch, đẹp” góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng công ty đã thoái vốn được 5 công ty con và công ty liên kết với giá trị tài sản thu được 116,1 tỷ đồng. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, tổng công ty cũng ủng hộ các quỹ vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội với số tiền 9.233 tỷ đồng; thực hiện Chương trình 30a là 7.279 tỷ đồng…

vinapaco xay dung dang bo doa n ke t ky cuong do i mo i pha t trie n
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020

Công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam triển khai bài bản, nề nếp. Tổng công ty đã chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

4 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tổng công ty đề ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, công tác đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%/năm; hằng năm kết nạp 30 mới; phấn đấu tốc độ tăng trưởng hằng năm về: giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 8,5%/năm; doanh thu 9,4%/năm; nộp ngân sách 4,9%/năm và lợi nhuận bình quân 8%/năm.

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tổng công ty và đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đại hội cũng thống nhất đề ra và thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; quan tâm chú trọng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổng công ty trong thời kỳ mới.

vinapaco xay dung dang bo doa n ke t ky cuong do i mo i pha t trie n

Ban chấp hành Đảng bộ Vinapaco nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, chiến lược phát triển của tổng công ty giai đoạn 2020-2025, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp tạo sự đồng thuận, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động với người sử dụng lao động. Thứ tư là đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đại hội tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 6 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Duyên