Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 11/07/2020 11:31

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

16:56 | 15/06/2020
Trong 2 ngày 11 và 12/6, Đảng bộ Tổng cổng ty Lắp máy Việt Nam- CTCP đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gắn liền với nhiều dự án lớn, trọng điểm của đất nước

Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP lần thứ XXIII đã đề ra; nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu, kết quả đạt được có ý nghĩa rất lớn. Cụ thể:

tong cong ty lap may viet nam ctcp to chu c tha nh cong da i ho i da ng bo lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Trong sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2015 - 2020, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam –CTCP cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXIII đề ra, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động với mức thu nhập ngày càng được nâng cao, thực hiện tốt chế độ chính sách, đời sống của người lao động được ổn định. Cụ thể: giai đoạn này, Tổng công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào vận hành các dự án lớn, trọng điểm quốc gia như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1; Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhà máy Xi măng Tân Thắng và đặc biệt là Nhà máy Thủy điện Lai Châu công suất 1200MW đã hoàn thành vượt tiến độ do Quốc hội đề ra 01 năm, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đất nước.

Hiện nay, Tổng công ty đang triển khai thi công nhiều dự án lớn, trọng điểm của đất nước như: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Đường ống Nam Côn Sơn, Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn, Nhiệt điện Vân Phong và các dự án tại nước ngoài: Nhà máy phân đam A/U tại Brunei. Tổng công ty đã chỉ đạo, điều hành các Ban Dự án, các công ty thành viên tập trung nguồn lực, thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để đáp ứng yêu cầu của các dự án.

Qua các dự án, LILAMA đã từng bước khẳng định vững chắc vai trò là nhà tổng thầu EPC có uy tín, được các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tin tưởng; hiện nay nhiều dự án lớn, trọng điểm của đất nước đều có sự tham gia của LILAMA.

Công tác tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị, quản lý tài chính, đầu tư phát triển được thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định hiện hành, tuân thủ pháp luật của Nhà nước; thường xuyên kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, chăm lo xây dựng lực lượng công nhân, lao động sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên; giữ tốt đoàn kết nội bộ, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp; duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Xây dựng và chỉ đạo có hiệu qủa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị, phát huy tốt vai trò đại điện người lao động của tổ chức Công đoàn, vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Ban nữ công quần chúng, chăm lo công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Năm bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, sự nhiệt tình, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường phối kết hợp sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ với chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hai là, thực hiện tốt công tác cán bộ Đảng ủy và các Chi bộ nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy và hiệu quả quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, đặc biệt là những cán bộ trẻ, có năng lực.

Ba là, duy trì chế độ sinh hoạt, đề cao nguyên tắc tập trung tập trung dân chủ, quyết tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng bám sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm của các Đảng viên phụ trách lĩnh vực, các Bí thư Chi bộ và lãnh đạo đơn vị.

Bốn là, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của cơ sở, ngăn chặn và xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, các hành vi tiêu cực, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm các quy chế, quy định của đơn vị, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong đơn vị bám sát Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền để cán bộ, công nhân, viên chức nắm được Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội, tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu 5 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Bùi Đức Kiên được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thảo Chi