Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 :

Toàn diện, quyết liệt và trách nhiệm

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 là một quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021 - 2030 là một quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Lần đầu tiên, Việt Nam có một Chương trình MTQG dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và MN. Trước thềm Xuân Quý Mão 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - đã chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về công tác dân tộc cũng như việc thực hiện Chương trình MTQG.

Thưa Bộ trưởng, công tác dân tộc năm 2022 được triển khai sâu rộng, tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa… Vậy, Bộ trưởng có thể chia sẻ về những kết quả nổi bật đạt được trong năm vừa qua?

Toàn diện, quyết liệt và trách nhiệm
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Về triển khai công tác dân tộc, có thể đánh giá, năm qua các vụ, đơn vị trong Ủy ban Dân tộc đã chủ động và tích cực trong xây dựng kế hoạch công tác, trình các đề án, văn bản, các nhiệm vụ được giao với chất lượng thực hiện ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, các vụ, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc để tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 1719) đảm bảo kế hoạch, chất lượng và tiến độ… Mặt khác, trong năm 2022, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Công tác chỉ đạo điều hành đã ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, sử dụng văn bản điện tử, hệ điều hành tác nghiệp nhằm cải tiến cách thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý… Qua đó, đã nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc về chuyển đổi số; coi chuyển đổi số là động lực, công cụ để nâng cao hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân, tổ chức trong toàn bộ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, truyền thông và giám sát, đánh giá.

2022 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình 1719, trong quá trình thực hiện Ủy ban Dân tộc và các đơn vị gặp những thuận lợi, khó khăn gì, thưa Bộ trưởng?

Chương trình 1719 có nội dung cơ bản được tích hợp hơn 100 chính sách cụ thể từ giai đoạn 2016 - 2020 kết hợp với một số chính sách mới được thiết kế thành 10 dự án, 14 tiểu dự án với 36 nội dung chính sách thành phần do 23 bộ, ngành tham gia quản lý và tổ chức triển khai thực hiện.

Toàn diện, quyết liệt và trách nhiệm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh với các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Sơn La (Ảnh: Xuân Thường)

Đến nay, đã có hơn 200 văn bản khác nhau được ban hành để quy định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung về cơ chế, chính sách và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình từ Trung ương đến địa phương.

Để tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Đề án tổng thể và Chương trình 1719, Ủy ban Dân tộc - cơ quan chủ trì Chương trình đã ký kết các chương trình phối hợp, quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 với 18 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đã được cụ thể hóa trong Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình 1719 trong năm qua cũng gặp khó khăn do nhiều yếu tố tác động như thời tiết khắc nghiệt, hệ quả từ dịch Covid-19, biến động địa chính trị quốc tế… ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS.

Chương trình 1719 là chương trình mới, mang quan điểm đầu tư tổng thể, đa dạng về nội dung chính sách, hình thức triển khai, trong khi quy mô đầu tư cho từng chính sách nhỏ với nhiều định mức quy định khác nhau. Công tác chủ trì, quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình có sự tham gia của nhiều bộ, cơ quan trung ương với số lượng lớn các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, văn bản hành chính ban hành trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phải triển khai xây dựng, do đó dẫn tới sự chậm trễ tại các khâu rà soát, tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện.

Trong thời gian qua, vẫn còn một số địa phương chưa quyết tâm, quyết liệt, dẫn đến chậm trễ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là tiến độ giao vốn, giải ngân vốn Chương trình 1719; chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp thông tin chưa kịp thời dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp, chỉ đạo, điều hành.

Trước những khó khăn trên, Bộ trưởng định hướng như thế nào để các địa phương triển khai Chương trình được thuận lợi?

Ngành công tác dân tộc xác định, năm 2023 là năm bản lề quan trọng với nhiều nhiệm vụ lớn, nặng nề để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan công tác dân tộc trong năm 2023 và giai đoạn tới là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình 1719 với khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ nặng nề, nhiều khó khăn, thách thức. Ngành công tác dân tộc sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, điều hành... để thực hiện Chương trình đúng tiến độ, hiệu quả.

Để triển khai thực hiện Chương trình 1719 đến đúng đối tượng, đúng địa bàn, chính xác và khách quan, các địa phương cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thống nhất trong hành động, có quyết tâm cao hơn và vào cuộc quyết liệt hơn.

Có thể nói, việc phê duyệt và triển khai Chương trình 1719 là một quyết sách lịch sử của Đảng và Nhà nước ta, lần đầu tiên Việt Nam có một Chương trình MTQG dành riêng cho vùng đồng bào DTTSvà MN. Bên cạnh vai trò là một Chương trình MTQG có nguồn lực đầu tư lớn nhất hiện nay dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, đây cũng là một Chương trình nhận được nhiều kỳ vọng nhất từ trước đến nay của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức đoàn thể và gần 100 triệu cử tri, người dân Việt Nam cũng như hơn 14 triệu đồng bào DTTS… Chính vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân triển khai Chương trình phải quyết liệt, trách nhiệm nhất, triển khai toàn diện, đồng bộ để phát huy hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng

Linh Nhi (thực hiện)
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: dân tộc thiểu số

Tin mới nhất

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào nửa đầu tháng 7

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào nửa đầu tháng 7

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm 2023, 2024 theo hướng giữ ổn định như các năm 2021, 2022.
Giáo hội Phật giáo đề nghị các chùa tránh "dịch vụ tâm linh" trong lễ cầu an

Giáo hội Phật giáo đề nghị các chùa tránh "dịch vụ tâm linh" trong lễ cầu an

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản đề nghị các chùa khi tổ chức lễ cầu an đầu năm phải tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh.
Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt tới 600.000 đồng

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt tới 600.000 đồng

Phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng khi người đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện có nồng độ cồn vượt quá mức 80mg/100ml máu hay vượt quá 0,4mg/l khí thở.
Công an tỉnh Yên Bái và Bạc Liêu có tân Giám đốc mới

Công an tỉnh Yên Bái và Bạc Liêu có tân Giám đốc mới

Bộ Công an vừa có quyết định điều động Đại tá Lê Việt Thắng giữ chức Giám đốc Công an Yên Bái và Đại tá Hồ Việt Triều giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.
Tháng 2/2023 có sự kiện, ngày lễ gì đặc biệt?

Tháng 2/2023 có sự kiện, ngày lễ gì đặc biệt?

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khởi nghĩa Yên Bái, ngày thầy thuốc Việt Nam, ngày Valetine ...là một số sự kiện đặc biệt trong tháng 2 năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Người mắc bệnh tiểu đường có ăn được thịt bò hay không?

Người mắc bệnh tiểu đường có ăn được thịt bò hay không?

Một nghiên cứu từ Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã chứng minh, 50% nguy cơ chết từ bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh tiểu đường tuýp 2 liên quan tới chế độ dinh dưỡng.
Thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải có ít nhất đủ 3 năm công tác

Thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải có ít nhất đủ 3 năm công tác

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đề xuất một số quy định liên quan đến thăng quân hàm cấp Tướng Công an nhân dân.
Miền Bắc sắp chuyển nồm ẩm, kèm mưa phùn rải rác

Miền Bắc sắp chuyển nồm ẩm, kèm mưa phùn rải rác

Thời tiết miền Bắc duy trì nhiều nắng, rét khô trong các ngày 30-31/1. Sau đó, khu vực bước vào giai đoạn tăng nhiệt, trời chuyển nồm ẩm, kèm mưa phùn rải rác.
Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2

Một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 2

Từ tháng 2/2023, một số chính sách mới, trong đó có các chính sách về việc làm, tài chính có hiệu lực.
Hàng nghìn người chờ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hàng nghìn người chờ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều nay, 29/1 đã diễn ra tình trạng hàng nghìn người chờ xếp hàng tại khu vực nhập cảnh của sân bay Tân Sơn Nhất.
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục

Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2023 trùng với giỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ dài 5 ngày liên tục, phù hợp cho việc lên kế hoạch các chuyến đi du lịch.
TP. Hồ Chí Minh: Cháy tại chung cư Asiana

TP. Hồ Chí Minh: Cháy tại chung cư Asiana

Ngày 29-1, lực lượng chức năng quận 6, TP. Hồ Chí Minh đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy chung cư Asiana.
Độc đáo Hội kéo lửa thổi cơm thi làng Thị Cấm

Độc đáo Hội kéo lửa thổi cơm thi làng Thị Cấm

Cứ đến mùng 8 tháng Giêng hằng năm, người dân và du khách gần xa có mặt tại đình làng Thị Cấm để tham gia và trải nghiệm Hội kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.
Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ “xin lộc” ngày đầu năm

Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ “xin lộc” ngày đầu năm

Sáng 29/1 (mùng 8 tết) hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội để “xin lộc”, cầu bình an, may mắn trong những ngày đầu năm.
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong lực lượng Công an nhân dân

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong lực lượng Công an nhân dân

Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đang đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với lực lượng Công an nhân dân.
Chen chân “mua may bán đắt” tại chợ họp 1 lần duy nhất trong năm

Chen chân “mua may bán đắt” tại chợ họp 1 lần duy nhất trong năm

Đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8 tháng giêng chợ Viềng tỉnh Nam Định đã được khai mạc, người dân khắp nơi ùn ùn đổ về “mua may bán đắt”.
Yên Bái: Nữ sinh 15 tuổi tử vong do uống rượu tại nhà bạn

Yên Bái: Nữ sinh 15 tuổi tử vong do uống rượu tại nhà bạn

Ngày mùng 3 Tết, trong lúc uống rượu tại nhà bạn, nữ sinh 15 tuổi đã bị nôn trớ, dẫn đến sặc phổi. Sau khi cấp cứu 2 ngày, nữ sinh tử vong.
Thủ tướng Chính phủ: Các bộ, ngành thực hiện 30 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Thủ tướng Chính phủ: Các bộ, ngành thực hiện 30 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.
Tuổi trẻ cả nước phấn đấu trồng 20 triệu cây xanh trong năm 2023

Tuổi trẻ cả nước phấn đấu trồng 20 triệu cây xanh trong năm 2023

Ngày 28/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Tăng mức bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động từ 1/3

Tăng mức bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động từ 1/3

Từ ngày 1/3 tới, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại... được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật.
Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại xưởng gia công bìa giấy và kho quần áo cũ

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại xưởng gia công bìa giấy và kho quần áo cũ

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng, kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy tại xưởng gia công bìa giấy ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Ninh Bình: Người dân và chiến sĩ biên phòng giải cứu cá heo trôi dạt vào bờ biển

Ninh Bình: Người dân và chiến sĩ biên phòng giải cứu cá heo trôi dạt vào bờ biển

Một con cá heo dài gần 2 mét, nặng khoảng 200kg trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Kim Đông. Ngay sau đó, người dân và các chiến sĩ biên phòng đã giải cứu thành công
Tàu khách đâm xe đầu kéo ở Phú Xuyên, một nữ nhân viên bị thương

Tàu khách đâm xe đầu kéo ở Phú Xuyên, một nữ nhân viên bị thương

Vụ tai nạn tàu khách đâm xe đầu kéo ở Phú Xuyên (Hà Nội) khiến đầu máy 908 bị hư hỏng nặng phần phía trước, không thể tiếp tục kéo tàu, phải cứu viện
Lễ hóa vàng mùng 6 Tết không dập lửa, cháy lan vào nhà ở Tân Triều

Lễ hóa vàng mùng 6 Tết không dập lửa, cháy lan vào nhà ở Tân Triều

Địa điểm xảy ra cháy lễ hóa vàng mùng 6 Tết ở Tân Triều, Hà Nội không phải là quán kinh doanh karaoke như trên mạng xã hội lan truyền.
Kiểm soát 4.500 đò, thuyền chở khách khu di tích chùa Hương

Kiểm soát 4.500 đò, thuyền chở khách khu di tích chùa Hương

Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ, trong khu di tích chùa Hương và đặc biệt là giao thông đường thủy được đặc biệt chú trọng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động