Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 09/08/2020 03:51

Tín dụng chính sách tại Quảng Bình tăng trưởng tốt

14:44 | 18/04/2019
Hoạt động cho vay tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quảng Bình trong quý I/2019 đã có sự tăng trưởng tốt, đặc biệt tại nhiều chi nhánh NHCSXH các huyện, dư nợ cho vay có doanh số cao.   

Năm 2019, nguồn vốn tín dụng chính sách đối với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình được giao hực hiện trên địa bàn là 3.179 tỷ đồng.

Trong quý I/2019, hoạt động tín dụng của NHCSXH Quảng Bình tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trong đó doanh số cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội đạt 352 tỷ đồng, góp phần đưa tổng dư nợ các chương trình ủy thác đạt 3.100,3 tỷ đồng, tăng 91,8 tỷ đồng so với đầu năm; bình quân dư nợ đạt 37,4 triệu đồng/hộ.

Tại NHCSXH huyện Bố Trạch, hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phân bổ nguồn vốn ở các chương trình cho vay; triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách mới đến các tầng lớp nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát, bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng.

tin dung chinh sach tai quang binh tang truong tot
Hoạt động giao dịch cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch

Tính đến ngày 31/3/2019, tổng dư nợ NHCSXH huyện Bố Trạch đạt 496.927 triệu đồng, tăng 12.328 triệu đồng so với đầu năm 2019, đạt 98,76% KH giao, đạt 72,76% KH tăng trưởng, với gần 16.000 hộ gia đình còn dư nợ. Nợ quá hạn 356 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07% trên tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 16 triệu đồng. Doanh số cho vay từ đầu năm 2019 đến nay đạt: 59.420 triệu đồng, tăng 12.328 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, doanh số thu nợ từ đầu năm đến nay đạt 42.758 triệu đồng, tăng 19.112 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; công tác huy động vốn đến nay đạt 79.376/91.323 triệu đồng; công tác thu hồi nợ đến hạn đạt 88%...

Theo ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch, các tổ chức hội đoàn thể cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Bên cạnh đó, vận động, tuyên truyền triển khai hiệu quả việc nâng mức cho vay tối đa 100 triệu đồng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; Bình xét cho các hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn, tập trung thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng. Đặc biệt, công tác huy động vốn trong cộng đồng dân cư cần được triển khai mạnh hơn nữa.

Nguyễn Tuấn