Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 10/12/2019 07:13
go vuong xay dung thiet che cong doan

Gỡ vướng xây dựng thiết chế công đoàn

Xây dựng thiết chế công đoàn trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), là vấn đề trọng tâm trong công tác đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam thời kỳ đổi ...
1 2