Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/10/2019 03:13
go vuong xay dung thiet che cong doan

Gỡ vướng xây dựng thiết chế công đoàn

Xây dựng thiết chế công đoàn trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), là vấn đề trọng tâm trong công tác đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam thời kỳ đổi ...
1 2