Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 09:26
Vốn Khuyến công Kiên Giang: 1 và 1,7

Vốn Khuyến công Kiên Giang: 1 và 1,7

Cứ 1 đồng vốn hỗ trợ thì có tới 1,7 đồng vốn đối ứng từ cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); điều đó cho thấy, các chương trình, đề án khuyến công của tỉnh ...
1 2