Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/03/2021 15:32
Vốn Khuyến công Kiên Giang: 1 và 1,7

Vốn Khuyến công Kiên Giang: 1 và 1,7

Cứ 1 đồng vốn hỗ trợ thì có tới 1,7 đồng vốn đối ứng từ cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); điều đó cho thấy, các chương trình, đề án khuyến công của tỉnh ...