Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 13/07/2020 22:16
Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI:

Sáng tạo và hành động

14:35 | 11/06/2020
Ngày 12/6/2020, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy tiến hành đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm sáng tạo và hành động để đạt được những mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; tiếp tục tái cơ cấu theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên cơ sở tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ (KH&CN); giữ vững vai trò là lá cờ đầu thuỷ điện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.    

Một nhiệm kỳ thành công

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty đã chủ động thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) Trung ương và Đảng ủy EVN về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty. Đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động, cụ thể là ban hành 99 Nghị quyết, 39 Chương trình, 7 Hướng dẫn, 21 Kế hoạch, 80 Quyết định, 214 Công văn, thông báo và 130 báo cáo cho Đảng ủy cấp trên để triển khai, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ Công ty. 

sang tao va hanh dong
Ông Đoàn Tiến Cường - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ trực thuộc

Hàng năm, căn cứ vào các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và các văn bản của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Công ty đã triển khai lãnh đạo Công ty thông qua Nghị quyết, chương trình hành động, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đã xây dựng Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh". Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu hiệu quả SXKD do Tập đoàn giao hàng năm. Từ năm 2015 đến 2019 đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 23,211 tỷ kWh điện; góp phần cung cấp hơn 86 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia trong 20 năm qua. Công ty Thủy điện Ialy đã nộp ngân sách nhà nước 5 năm (2015-2019) cho địa phương 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đối với số tiền: 4.253,808 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nâng cao đời sống nhân dân 2 địa phương.

Đảng bộ Công ty cũng đã tổ chức bộ máy quản lý để điều hành hiệu quả theo sắp xếp DN của EVN; hoàn thành cơ bản công tác quyết toán 3 công trình thủy điện Sê San 3, Sê San 4 và Pleikrông của Ban QLDA thủy điện 4; xây dựng và nâng cao nhận thức chính trị, văn hóa DN, an ninh quốc phòng, năng lực quản lý DN và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng môi trường làm việc tốt, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV)...

Bài học kinh nghiệm được Đảng ủy Công ty rút ra trong nhiệm kỳ qua: Một là, Đảng ủy phải giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy và từng ủy viên phụ trách các lĩnh vực phân công. Hai là, kiên trì đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ngoài nghị quyết, chương trình hành động phải được thảo luận dân chủ, từng ủy viên phụ trách các lĩnh vực phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kịp thời. Ba là, quan tâm, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, yếu năng lực; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động (NLĐ). Bốn là, quản lý đảng viên, giao việc, phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, đúng mô tả công việc, phù hợp với KPI (chỉ số đánh giá thực hiện công việc) của đơn vị, cá nhân. Năm là, giữ vững kỷ luật vận hành gắn với sáng tạo và kiên trì đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, tự động hóa trong nhà máy điện.

sang tao va hanh dong
Trong 20 năm qua, Công ty Thủy điện Ialy đã phát lên lưới quốc gia hơn 86 tỷ kWh điện

Mục tiêu cho nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây, với mục tiêu tổng quát là nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, nhiệm vụ chính trị kết hợp KH&CN, nghiên cứu triển khai, đào tạo, làm nòng cốt bền vững, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty. Đảng ủy Công ty đã xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ cùng giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để ra, cụ thể là:

Về công tác xây dựng Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới: 100% cán bộ quản lý và quy hoạch được đào tạo đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm; 100% cán bộ bắt buộc tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng quản lý. 

Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85% trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15% trở lên; trong nhiệm kỳ, kết nạp trên từ 8-10 đảng viên mới; hàng năm, các đoàn thể chính trị, xã hội đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu "Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ" liên tục các năm trong nhiệm kỳ. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thực hiện việc quản lý vận hành sản xuất điện 3 nhà máy đạt và vượt kế hoạch của EVN giao. Phối hợp đảm bảo an toàn trong thi công dự án nhà máy Ialy mở rộng và thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả; xây dựng phương án kỹ thuật sửa chữa thiết bị theo tình trạng thiết bị và nâng cao độ tin cậy, đảm bảo không để sự cố thiết bị trong vận hành, đáp ứng các chỉ tiêu về sự cố và bảo dưỡng thiết bị công trình; thực hiện nhiệm vụ điều tiết quản lý hồ chứa với tiêu chí an toàn, hiệu quả trong sử dụng nguồn nước theo đúng quy trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ có năng lực chuyên môn vững vàng về chính trị, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020 - 2025) là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ, sáng tạo và hành động tập thể, khơi dậy toàn Đảng bộ một khí thế mới, hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

 

 

Hoàng Anh Phượng