Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 26/10/2020 03:09

Quảng Ninh: Huy động nguồn vốn lớn

01:00 | 30/09/2019
Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 500 tỷ đồng để phát triển sản xuất thuộc Chương trình OCOP, trong đó ngân sách tỉnh chiếm 15,8%, số còn lại là huy động các nguồn lực xã hội.
Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 500 tỷ đồng để phát triển sản xuất thuộc Chương trình OCOP, trong đó ngân sách tỉnh chiếm 15,8%, số còn lại là huy động các nguồn lực xã hội. Đến nay, tỉnh đã có 140 tổ chức kinh tế tham gia chương trình; phát triển được 351 sản phẩm, trong đó số sản phẩm đạt sao là 138 (7 sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao, 75 sản phẩm 3 sao), làm chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong việc thay đổi tập quán sản xuất cũ.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 29 trung tâm, cửa hàng, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trong số đó hiện có 10/29 điểm bán hàng OCOP được hỗ trợ từ ngân sách, còn lại đều do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào hệ thống trung tâm, cửa hàng, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP.

Bảo Ngọc