Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 18/09/2020 23:46

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công

18:02 | 22/08/2020
Giống với nhiều địa phương khác, Quảng Nam là địa phương đang thúc đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định về kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong năm 2017, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.966 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020, đạt 30% kế hoạch. Thống kê đến ngày 18/8/2020, tổng vốn giải ngân khoảng 3.494,052 tỷ đồng, đạt 42,2%.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, đối với vốn năm 2019 kéo dài, sau ngày 30/9/2020 sẽ cắt giảm, điều chuyển các dự án không giải ngân hết 100% vốn kế hoạch trước ngày 30/9/2020; Đồng thời, sẽ cắt, điều chuyển vốn năm 2020, nếu trước ngày 30/8/2020 các dự án giải ngân dưới 50% vốn ngân sách trung ương và dưới 60% với các dự án ngân sách tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam Đặng Phong cho biết, đối với kế hoạch vốn năm 2020, dự kiến đến 30/9, tỉnh Quảng Nam phấn đấu giải ngân tổng kế hoạch vốn đạt hơn 63%; trong đó, tập trung giải ngân phần vốn trong nước ngân sách Trung ương đạt hơn 52% và ngân sách tỉnh đạt 71%; riêng phần vốn nước ngoài (vốn Ngân sách Trung ương cấp phát và tỉnh vay lại) đạt 30%. Tỉnh phấn đấu đến 31/12, phần vốn trong nước ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đạt 100%; riêng phần vốn nước ngoài đạt 60%.

quang nam day manh cong tac giai ngan von dau tu cong
Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồi 30 tại Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam- ông Lê Trí Thanh cho hay, cần phát huy trách nhiệm người đứng đầu, không thể đổ lỗi cho dịch bệnh trong việc yếu giải phóng mặt bằng. Chủ động điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, nhất là vốn trung ương, đánh giá 2 tuần/lần cụ thể về kế hoạch giải ngân của nhóm dự án, danh mục công trình. Ít nhất mỗi tuần/lần phải có những cuộc khảo sát, đánh giá thực tế tình hình giải ngân, từ công trình của tỉnh đến các công trình lớn đã phân cấp cho các địa phương. Kho bạc kiểm soát chi chặt chẽ và hướng dẫn thanh quyết toán không để dồn vào cuối năm.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Trong đó, tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với từng nguồn vốn, chương trình, dự án, giải ngân 100% vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, sau ngày 30/08/2020 sẽ điều chuyển các nguồn vốn năm 2020 đã bố trí cho chương trình, dự án nhưng địa phương chưa phân bổ chi tiết hoặc các chủ đầu tư không đảm bảo thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn, chuyển sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn và đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn bổ sung trong năm 2020. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu. Nếu không thực hiện, Kho bạc Nhà nước sẽ thông báo tạm dừng thanh toán chi phí cho các ban quản lý dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Từng lãnh đạo, công chức, viên chức của các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao trong quản lý đầu tư công phải thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án do cá nhân phụ trách, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương liên quan để thực hiện, tham mưu tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do đơn vị, địa phương quản lý trong thi đua. Theo kế hoạch, Quảng Nam sẽ tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng đúng tiến độ được duyệt các dự án trọng điểm, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Thành Long