Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 19/09/2019 05:25

Phát động Chương trình báo chí viết về doanh nghiệp phát triển bền vững

23:01 | 21/05/2019
Ngày 21/5/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (PTBV - VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã chính thức phát động Chương trình bình chọn các tác phẩm báo chí viết về doanh nghiệp phát triển bền vững (PTBV) năm 2019.  

Chương trình phát động nhằm thúc đẩy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí về PTBV, tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của PTBV với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thông qua việc tìm kiếm, ghi nhận, phản ánh… các thông lệ tốt, điển hình về doanh nghiệp PTBV xuất sắc, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược này.

phat dong chuong trinh bao chi viet ve doanh nghiep phat trien ben vung
Lễ phát động chương trình

Các tác phẩm tham gia cuộc thi cần phản ánh kịp thời, sâu sắc, trung thực, có tính phát hiện về PTBV, áp dụng các thông lệ tốt trong thực hiện PTBV của doanh nghiệp (trong nước và FDI) thuộc tất cả các lĩnh vực gồm kinh tế, xã hội, môi trường... nhằm hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững (VSDGs - Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững). Khuyến khích các bài viết phản ánh điển hình tiên tiến, các sáng kiến mới, nhân tố mới, những doanh nghiệp và doanh nhân mạnh dạn thay đổi tư duy từ kinh doanh truyền thống (chỉ hướng đến lợi nhuận) sang kinh doanh bền vững (lợi nhuận đi kèm sự phát triển xã hội và bảo vệ môi trường); sự thay đổi, tác động tích cực đến kinh tế - xã hội - môi trường khi doanh nghiệp thực hiện kinh doanh bền vững.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thuộc VCCI, Chủ tịch Hội đồng bình xét cho biết: “Mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất là phát hiện và đưa những tấm gương doanh nghiệp PTBV điển hình, tiêu biểu đến gần hơn với xã hội. Từ đó, những sáng kiến, mô hình PTBV phù hợp có thể nhận được sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ và động viên kịp thời, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhận thức và hành động vì sự PTBV. Thông qua chương trình, các cơ quan báo chí, truyền thông có thể phát huy hiệu quả hơn vai trò của mình trong hành trình PTBV của đất nước”.

Ngọc Quỳnh