Nguy cơ gây ảnh hưởng nguồn vốn Nhà nước tại Công ty VCC

Trong nhiều năm, Tổ đại diện vốn của VNCC tại Công ty VCC điều hành yếu kém khiến quyền lợi cổ đông bị ảnh hưởng, đặc biệt là nguồn vốn Nhà nước.
Hộp thư 14/10: Bất thường Đại hội cổ đông VCC và nhóm chứng khoán KB, Vietnam Airlines ép khách, chiếm dụng tiền

Ai bị nêu "vô trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ"?

Báo Công Thương nhận được đơn thư của cán bộ, cổ đông của Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC), trụ sở tại tầng 8-11 tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Nội dung đơn thư phản ánh hàng loạt bất cập trong hoạt động điều hành tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

Theo hồ sơ, Công ty VCC được hình thành qua quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay Công ty VCC có cổ đông chi phối 51% vốn điều lệ là VNCC (doanh nghiệp nhà nước). Trong khi đó, VNCC có 87,3% vốn điều lệ.

Để bảo vệ quyền lợi của cổ đông và trách nhiệm đối với tài sản vốn Nhà nước, VNCC đã bầu ra Tổ đại diện vốn và Ban kiểm soát của VNCC tại VCC. Tại nhiệm kỳ 2017-2022, nhân sự Tổ đại diện vốn gồm ông Trần Nhật Minh (Tổ trưởng), ông Nguyễn Huy Khanh (Thành viên) và ông Trần Huy Ánh (Thành viên).

Cụ thể, ngày 5/4/2017, Công ty VNCC đã có Quyết định số 51/QĐ-HĐQT về việc giao quản lý phần vốn của VNCC tại VCC. Theo đó, ông Trần Nhật Minh được giao làm người đại diện phụ trách quản lý 342.000 cổ phần của VNCC tại VCC kể từ ngày 24/4/2017. Theo phản ánh, việc VNCC ra quyết định trên chưa hoàn thiện các thủ tục thông qua ý kiến Hội đồng quản trị VCC và Đảng ủy VCC?

Nguy cơ ảnh hưởng nguồn vốn nhà nước tại Công ty VCC
Quyết định giao ông Trần Nhật Minh làm người đại diện phụ trách quản lý 342.000 cổ phần của VNCC tại VCC

Hiện nay, ông Trần Nhật Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị VCC) đang là Tổ trưởng Tổ đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước VNCC tại VCC.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, Tổ đại diện vốn đã không hoàn thành nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cán bộ, cổ đông của Công ty VCC và tài sản vốn góp Nhà nước của VNCC.

Ngày 24/2/2021, VNCC đã có Văn bản số 163/GĐN-VNCC đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VCC triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thảo luận và quyết định các vấn đề bãi nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát…

Văn bản số 163 cho rằng, Hội đồng quản trị của VCC thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, không hoàn thành nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông. Tình trạng mâu thuẫn trầm trọng giữa các thành viên Hội đồng quản trị diễn ra trong thời gian dài làm cho hoạt động của hội đồng quản trị bị vô hiệu hóa. Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định Điều lệ Công ty VCC và pháp luật.

Trong năm 2020 hầu hết các cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập nhưng nhiều thành viên hội đồng quản trị không tham dự đủ nên không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của điều lệ công ty. Có nhiều cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập nhưng chỉ tổ chức được ba cuộc họp. Cụ thể, quý I triệu tập 6 lần nhưng chỉ tổ chức họp được 1 lần, quý II triệu tập 4 lần chỉ tổ chức họp được 1 lần, quý III triệu tập 3 lần chỉ tổ chức được 1 cuộc họp và quý IV triệu tập 2 lần thì tổ chức được 1 cuộc họp.

Ba cuộc họp hội đồng quản trị nói trên tổ chức được nhưng không có cuộc họp nào ban hành được nghị quyết cuộc họp. Theo quy định, cuộc họp hội đồng quản trị phải được tổ chức định kỳ hàng quý là cuộc họp quan trọng để các thành viên hội đồng quản trị bàn bạc, thống nhất về việc điều hành hoạt động kinh doanh cũng như quyết định về các hoạt động của công ty tại mỗi quý.

“Việc cuộc họp được triệu tập nhưng các thành viên không tham dự đầy đủ dẫn đến không tiến hành được cuộc họp thể hiện sự vô trách nhiệm, sự yếu kém trong công tác quản lý điều hành, các thành viên hội đồng quản trị đã không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý trong doanh nghiệp”, Văn bản số 163 nhấn mạnh.

Văn bản số 163 cũng chỉ rõ rằng, thành viên hội đồng quản trị VCC đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý, gây thiệt hại trước mắt và lâu dài cho các cổ đông… Tất cả cho thấy cần có sự thay đổi, đổi mới toàn bộ công tác tổ chức, quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Phía VNCC cho rằng, Công ty VCC cần thiết phải tổ chức ngay một cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường để bãi nhiệm toàn bộ các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện nay và bầu nhân sự mới có năng lực, trách nhiệm để quản lý, điều hành doanh nghiệp theo các mục tiêu của cổ đông đặt ra.

Nguy cơ gây ảnh hưởng nguồn vốn nhà nước

Ngày 15/11/2021, Công ty VNCC có Văn bản số 22/CBTT-VCC về việc “Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. Trong đó, nội dung đáng chú ý là thông qua kết quả kiện toàn thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với 2 thành viên hội đồng quản trị là ông Trần Huy Ánh (Thành viên Tổ đại diện vốn) và bà Nguyễn Thị Khánh Giang (Thành viên Ban kiểm soát).

Tuy nhiên, ông Trần Nhật Minh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị VCC, Tổ trưởng Tổ đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước VNCC tại VCC vẫn được làm Tổ trưởng đại diện vốn khiến cổ đông VCC bức xúc.

Được biết, VNCC đã nhiều lần phê bình tổ người đại diện của VNCC tại VCC, cụ thể là ông Trần Nhật Minh về các vấn đề về chuẩn bị tài liệu đại hội cũng như về nhân sự đại diện vốn cho nhiệm kỳ hội đồng quản trị 2022-2027. Cụ thể, VNCC đã nhiều lần có văn bản phê bình ông Minh đã không phối hợp trong Tổ đại diện vốn, không thực hiện theo chỉ đạo của tổng công ty, không phối hợp với ban tổng giám đốc, các phòng ban trong công ty trong công tác chuẩn bị đại hội.

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông VCC 2022, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sát nhiệm kỳ 2022-2027, ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCC đã ký các văn bản chỉ đạo tổ người đại diện vốn về việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Đảng ủy của VCC để lấy ý kiến tín nhiệm về nhân sự đề xuất làm đại diện vốn VNCC tại VCC. Mặc dù cá nhân ông Minh phản đối không thực hiện, nhưng được biết Đảng ủy VCC đã tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm về những người đại diện vốn đương nhiệm của VNCC mà là cán bộ tại VCC, cũng như lấy tín nhiệm giới thiệu nhân sự từ nguồn gốc cán bộ tại VCC, đã gửi kết quả lên VNCC.

Nguy cơ ảnh hưởng nguồn vốn nhà nước tại Công ty VCC
VCC có cổ đông chi phối 51% vốn điều lệ là VNCC (doanh nghiệp nhà nước)

Theo tìm hiểu, việc quản lý, điều hành của Tổ đại diện vốn tại VCC nhiệm kỳ 2017-2022 đã thể hiện sự yếu kém, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông VCC, trong đó cổ đông lớn là VNCC.

Theo hồ sơ, trong thời gian qua, cổ phiếu CCV của Công ty VCC đã nhiều lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hạn chế giao dịch, nguyên nhân do chậm tổ chức đại hội cổ đông. Cổ đông của VCC phản ánh VNCC là cổ đông lớn đã chậm phê duyệt tài liệu, nhân sự dẫn đến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Với việc doanh nghiệp nhà nước là Công ty VNCC chiếm 51% vốn tại VCC thì việc VCC bị ảnh hưởng cũng sẽ tác động không nhỏ đến hiệu quả của nguồn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, ngày 20/10/2022, Công ty VCC đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Biên bản chọp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Nội dung đáng chú ý là thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, ông Trần Nhật Minh vẫn là Thanh viên Hội đồng quản trị với kết quả bình bầu đạt 17,68%. Đến ngày 26/10/2022, công ty sẽ tiến hành bầu Tổ đại diện vốn Nhà nước VNCC tại VCC và ông Minh vẫn nằm trong danh sách được bầu chọn.

Phía cán bộ, cổ đông VCC rất lo lắng vì nếu ông Trần Nhật Minh (trong năm trước đã không hoàn thành nhiệm vụ, quản lý yếu kém...) nếu tiếp tục nắm giữ Tổ trưởng Tổ đại diện vốn Nhà nước của VNCC tại VCC thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, trong đó có cổ đông lớn là VNCC.

Liên quan vấn đề này, phóng viên Báo Công Thương đã đặt lịch làm việc tại VCC. Ngày 19/10, Phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Trần Nhật Minh qua điện thoại để làm rõ các vấn đề trên. Ông Minh cho rằng, hiện ông đang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi cụ thể về các vấn đề trên từ phía VCC.

Nhóm PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm ở các dự án du lịch tại tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm ở các dự án du lịch tại tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch; chỉ ra hàng loạt vi phạm, khuyết điểm tại nhiều dự án du lịch ở Lâm Đồng.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm về lĩnh vực du lịch tại Thừa Thiên Huế

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm về lĩnh vực du lịch tại Thừa Thiên Huế

Thanh tra Chính phủ có thông báo Kết luận thanh tra số 2123 chỉ ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót, hạn chế về lĩnh vực du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quảng Nam: Khởi tố thêm các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Quảng Nam: Khởi tố thêm các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trong vụ án Phan Sào Nam.
Bắt tạm giam thêm 7 bị can trong vụ các chuyến bay giải cứu

Bắt tạm giam thêm 7 bị can trong vụ các chuyến bay giải cứu

Bộ Công an vừa thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người thuộc Cục Hàng không Việt Nam về tội “Nhận hối lộ”
Kinh doanh đa cấp không phép: Bộ Công Thương đề nghị điều tra, xử lý công ty Caster City Việt Nam

Kinh doanh đa cấp không phép: Bộ Công Thương đề nghị điều tra, xử lý công ty Caster City Việt Nam

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh theo dõi Công ty TNHH Caster City Việt Nam vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép.

Tin cùng chuyên mục

Công an Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác Apax Leaders Biên Hoà có hành vi lừa đảo

Công an Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác Apax Leaders Biên Hoà có hành vi lừa đảo

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hoà có hành vi lừa đảo và chuyển vụ việc cho Công an TP Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền.
Khởi tố thêm 4 nữ kế toán thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

Khởi tố thêm 4 nữ kế toán thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

Viện KSND Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bốn bị can là kế toán thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.
Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo tuyển dụng qua mạng

Dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo tuyển dụng qua mạng

(Thu Huyền - Đồng Nai): Tôi muốn hỏi, làm thế nào để nhận biết các hành vi lừa đảo tuyển dụng qua mạng để biết cách phòng tránh.
TP HCM: Chuyển 7 vụ sai phạm đất công sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự

TP HCM: Chuyển 7 vụ sai phạm đất công sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự

TP HCM đã tiến hành thanh tra 28 vị trí đất công của 8 đơn vị, qua đó phát hiện nhiều vi phạm. Chuyển 7 vụ sai phạm đất công sang cơ quan điều tra.
Thêm đối tượng bị bắt vì tàng trữ trái phép súng và chất ma túy tại Kiên Giang

Thêm đối tượng bị bắt vì tàng trữ trái phép súng và chất ma túy tại Kiên Giang

Công an TP. Rạch Giá, Kiên Giang đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Thức (ngụ phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá) vì tàng trữ trái phép chất ma túy và súng.
Bộ Công an: Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả, kích động người dân rút tiền tại Ngân hàng SCB

Bộ Công an: Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả, kích động người dân rút tiền tại Ngân hàng SCB

Bộ Công an khuyến cáo việc đăng tải, chia sẻ, phát tán những tin giả, tin sai sự thật, kích động người dân rút tiền tại Ngân hàng SCB đều sẽ bị xử lý.
Bắt giám đốc công ty bất động sản ở Cà Mau

Bắt giám đốc công ty bất động sản ở Cà Mau

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trần Như Ý, giám đốc công ty kinh doanh bất động sản ở Cà Mau bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nước hoa Charme Perfume: Nên tôn trọng thực tế để có thông điệp quảng bá sản phẩm phù hợp

Nước hoa Charme Perfume: Nên tôn trọng thực tế để có thông điệp quảng bá sản phẩm phù hợp

Thương hiệu nước hoa Charme Perfume được Báo Công Thương làm rõ nhiều góc khuất gần đây đã từng là nhà tài trợ chính cho các cuộc thi sắc đẹp lớn.
Hà Tĩnh: Thua lỗ sau "sốt đất", giám đốc cùng vợ lừa đầu tư dự án chiếm hàng chục tỷ đồng

Hà Tĩnh: Thua lỗ sau "sốt đất", giám đốc cùng vợ lừa đầu tư dự án chiếm hàng chục tỷ đồng

Đầu tư bất động sản thua lỗ, 2 vợ chồng Võ Thị Thanh đã lừa bà T. rót vốn đầu tư dự án "ảo" để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Xử phạt chủ quán "hét giá" 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm

Xử phạt chủ quán "hét giá" 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm

Một nhóm thực khách đã phải thanh toán 580.000 đồng cho bữa ăn vặt ở hồ Gươm, trong đó chủ quán tính 80.000 đồng một củ khoai nướng.
Bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên đâm chết bố và cháu người yêu cũ

Bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên đâm chết bố và cháu người yêu cũ

Bị ngăn cấm tình cảm, Bảo đã đến nhà đâm chết bố cùng người cháu họ của người yêu cũ sau đó bỏ trốn.
Phú Yên: Khởi tố tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con tử vong

Phú Yên: Khởi tố tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con tử vong

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam tài xế lùi xe tải cán 3 mẹ con tử vong.
Đà Nẵng: Bắt đối tượng lợi dụng gia đình đang tìm con để "tống tiền"

Đà Nẵng: Bắt đối tượng lợi dụng gia đình đang tìm con để "tống tiền"

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt đối tượng nhắn tin “tống tiền” người nhà có trẻ em mất liên lạc.
Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 1 phụ nữ dùng sổ đỏ giả để vay tiền ngân hàng

Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 1 phụ nữ dùng sổ đỏ giả để vay tiền ngân hàng

Cơ quan Công an xác định bà Hoàng Thị Hồng đã dùng sổ đỏ giả để lừa đảo, vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 840 triệu đồng.
Thừa Thiên Huế: Bắt giữ số lượng lớn áo quần, giày dép, đồ điện tử

Thừa Thiên Huế: Bắt giữ số lượng lớn áo quần, giày dép, đồ điện tử

Lực lượng Công an Thừa Thiên Huế liên tiếp bắt giữ các phương tiện vận chuyển số lượng lớn hàng hoá là áo quần, đồ điện tử, giày dép… không rõ nguồn gốc.
Án mạng nghiêm trọng tại Điện Biên: Con gái sát hại bố

Án mạng nghiêm trọng tại Điện Biên: Con gái sát hại bố

Ngày 2/12, một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Điện Biên. Theo người dân, người con gái sát hại bố có biểu hiện không bình thường.
Buôn lậu, hàng giả phức tạp ở tất cả các tuyến cửa khẩu

Buôn lậu, hàng giả phức tạp ở tất cả các tuyến cửa khẩu

Năm 2022, tình trạng buôn lậu, hàng giả diễn ra ở rộng khắp các tuyến cửa khẩu, quy mô tính chất vụ việc ngày càng nghiêm trọng.
Đà Nẵng: Phát hiện tụ điểm tập kết bình khí cười dưới chân cầu

Đà Nẵng: Phát hiện tụ điểm tập kết bình khí cười dưới chân cầu

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phát hiện kho chứa bình khí cười dưới chân cầu, chuyên cung cấp cho các tụ điểm vui chơi giải trí.
Hà Tĩnh: Bắt nữ “tướng” cầm đầu đường dây lô đề, giao dịch mỗi ngày hơn 600 triệu

Hà Tĩnh: Bắt nữ “tướng” cầm đầu đường dây lô đề, giao dịch mỗi ngày hơn 600 triệu

Một đường dây lô đề với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá.
Kiên Giang: Bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn tiền, tạm giữ 14 đối tượng

Kiên Giang: Bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn tiền, tạm giữ 14 đối tượng

14 con bạc tham gia đá gà ăn tiền tại bãi đất trống ở ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bị tạm giữ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động