Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/09/2020 02:03

Năm 2021: Phấn đấu thu nội địa tăng tối thiểu 9-11%

09:24 | 17/08/2020
Đó là một trong những nội dung được nêu tại Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2021-2023.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, thu ngân sách 7 tháng năm 2020 do cơ quan thuế thực hiện ước đạt 666.080 tỷ đồng, bằng 53,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019 (6 tháng năm 2020 số thu đạt 574.237 tỷ đồng, bằng 45,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019; 5 tháng năm 2020 số thu đạt 499.832 tỷ đồng, bằng 39,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2019).

Nguyên nhân chính khiến số thu đạt thấp là do tình hình kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2020 chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong đó có hoạt động cách ly xã hội trong tháng 4/2020...

Ngoài nguyên nhân dịch bệnh, còn một nguyên khân khác ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách, đó là việc Chính phủ đã đưa ra hàng loạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cũng theo đánh giá của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách 7 tháng do cơ quan thuế quản lý đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ thu (7 tháng của năm 2019 đạt 57% số thu cả năm, tăng 11,8% so với cùng kỳ, năm 2018 tỷ lệ tương ứng là 56,7%, tăng 16,2%, năm 2017 đạt 54,8%, tăng 16,1%).

Trước thực trạng tình hình thu NSNN năm 2020, Bộ Tài chính đã xây dựng dự toán thu NSNN năm 2021 trên cơ sở bám sát dự báo khả năng phục hồi kinh tế và đón các dòng đầu tư mới. Đồng thời, tính toán kỹ các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi cơ chế, chính sách và thay đổi bất thường do tác động của đại dịch Covid-19...

Bộ Tài chính chỉ ra, các địa phương phấn đấu dự toán thu nội địa từ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 9 - 11% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020. Riêng các địa phương dự báo kinh tế phục hồi và tăng nhanh năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch chuyển cơ cấu kinh tế tích cực sẽ phấn đấu tăng thu NSNN ở mức cao hơn.

Về xây dựng dự toán thu nội địa, các địa phương xây dựng dự toán ngoài việc đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, phải tổng hợp đầy đủ các nguồn thu thuộc phạm vi thu NSNN phát sinh trên địa bàn. Trong đó, bao gồm cả số thu ngân sách ở xã, phường, thị trấn, các khoản thu thuế nhà thầu nước ngoài, nhà thầu trong nước khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, các khoản thuế từ các dự án mới được đưa vào sản xuất, kinh doanh…

Cùng với thu nội địa, dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2021 phấn đấu tăng bình quân tối thiểu 4-6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020.

Việt Anh