Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 05/08/2021 12:47
Doanh nghiệp Khối Trung ương

Linh hoạt giải pháp trong chống dịch và tăng trưởng kinh tế

18:10 | 14/07/2021
Ngày 14/7/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Kết quả tích cực

Phát biểu tại hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm- Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khẳng định, mặc dù trong 6 tháng năm 2021, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là do các đợt bùng phát với biến chủng mới của dịch Covid-19 nhưng các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa tích cực phòng chống dịch Covid-19 và linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa triển khai nghiêm túc, đúng quy định các mặt công tác xây dựng Đảng.

Linh hoạt giải pháp trong chống dịch và tăng trưởng kinh tế

“Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã chủ động, đi đầu trong việc hỗ trợ, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước với tổng giá trị trên 3.318 tỷ đồng (trong đó ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 trên 2.799 tỷ đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bằng tiền hoặc hiện vật quy đổi thành tiền trên 519 tỷ đồng”- ông Y Thanh Hà Niê Kđăm thông tin.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhìn nhận, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi có được, nước ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. 6 tháng đầu năm, trong điều kiện tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp, nước ta tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tăng trưởng 5,64%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước; kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước đạt trên 58,2% so với dự toán, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển; các hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên thế giới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Giải pháp phải linh hoạt góp phần nhanh chóng phục hồi tăng trưởng kinh tế

Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 và còn có những vướng mắc về cơ chế, chính sách, Đảng bộ Khối và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa duy trì ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả; triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Trong đó, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 717 nghìn tỷ đồng, tăng 4,43%; lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 76 nghìn tỷ đồng, tăng 77,7%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 114,53 nghìn tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng thời, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid -19 có hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền thực hiện trên 3.800 nghìn tỷ đồng, và thực hiện hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với số tiền trên 56 tỷ đồng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh lưu ý, Đảng bộ Khối cần đi sâu phân tích, đánh giá các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, tập trung vào một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp...

Thứ hai, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng chiến lược, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiên phong thực hiện chuyển đổi số và góp phần quan trọng trong việc phát triển Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số....

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để bảo đảm thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm thu nhập, việc làm cho cán bộ, công chức, người lao động và làm nòng cốt đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước”- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu cụ thể.

thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân trong Đảng bộ Khối.

Lan Anh