Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 21/09/2020 19:25

Kinh doanh bán hàng đa cấp cơ bản đã được quản lý tốt

07:47 | 11/06/2020
Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước có 22 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp (có giấy chứng nhận đăng ký) đang hoạt động. Công tác quản lý đã được chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động bán hàng đa cấp cơ bản đã được kiểm soát, không xảy ra những vi phạm nghiêm trọng như trước đây.    

Liên quan đến quản lý bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2019, đã tiếp nhận 41 lượt hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, chủ yếu là của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua xem xét thẩm định, Bộ Công Thương đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 03 doanh nghiệp, trả lại 32 lượt hồ sơ của 17 doanh nghiệp đăng ký không đáp ứng yêu cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn quốc đang có 22 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn hoạt động. Từ đầu năm 2019 đến tháng 5/2020, Bộ Công Thương đã thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 14 doanh nghiệp, 01 doanh nghiệp không được chấp thuận gia hạn do không đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã thường xuyên, chủ động nắm tình hình và các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động cũng như công tác quản lý, kịp thời báo cáo với Chính phủ và Quốc hội. Bộ Công Thương cũng đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc cho các địa phương liên quan đến công tác quản lý bán hàng đa cấp, thường xuyên giữ mối liên hệ với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước để hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời về công tác chuyên môn trong quản lý bán hàng đa cấp.

Trong năm 2019, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Y tế tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với 04 doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp tới người dân và các đối tượng có liên quan. Nhiều tin, bài, phóng sự, video về bán hàng đa cấp cũng như công tác quan lý bán hàng đa cấp, tuyên truyền pháp luật... đã được Bộ Công Thương đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cũng như phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng, phát…, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp, chấn chỉnh một số doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký (Vital4U, Atomy…), cảnh báo tới người tiêu dùng về những mô hình kinh doanh đa cấp bất chính, lừa đảo...

Cũng trong năm 2019, Bộ Công Thương đã tiếp nhận khoảng 100 lượt đơn khiếu nại, kiến nghị, tố cáo… liên quan đến những người tham gia hệ thống bán hàng đa cấp. Do không có thẩm quyền trực tiếp giải quyết các tranh chấp, nên Bộ Công Thương đã có văn bản phản hồi, hướng dẫn người nộp đơn xác định đúng loại hình tranh chấp và thực hiện các phương thức khiếu nại phù hợp theo đúng quy định pháp luật để được các cơ quan chức năng giải quyết.

Để cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cấp trang thông tin điện tử về quản lý bán hàng đa cấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để áp dụng thủ tục hành chính công trong quản lý bán hàng đa cấp. Bộ Công Thương cũng đã triển khai một ứng dụng trên điện thoại di động giúp người dùng cập nhật và tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật, tham khảo các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và công tác quản lý bán hàng đa cấp thuận tiện hơn.

Đến nay, hoạt động bán hàng đa cấp về cơ bản đã được chấn chỉnh, quản lý tốt, số lượng vụ việc vi phạm và những vấn đề phát sinh từ bán hàng đa cấp tuy vẫn còn xảy ra nhưng đã giảm và không còn nhiều trường nghiêm trọng như những năm trước đây. Trong năm 2019, sau thanh tra, Bộ Công Thương đã xử phạt 04 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền phạt là 1,81 tỷ đồng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 01 doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng và 05 doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoạt động.

Tại các địa phương, theo báo cáo từ 50/63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tình hình hoạt động bán hàng đa cấp cơ bản cũng ổn định. Rrong năm 2019, trong số 50 địa phương báo cáo, chỉ có 04 địa phương thực hiện xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp (Hà Nội, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng) với tổng số tiền phạt là 1,139 tỷ đồng, còn lại nhiều địa phương thực hiện kiểm tra, thanh tra nhưng không phát sinh xử phạt, nhiều địa phương không tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp.

Để giữ kỷ cương, thực thi đúng luật pháp, bảo đảm các hoạt động bán hàng đa cấp minh bạch, lành mạnh, trong năm 2020, Bộ Công Thương dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các qui định của pháp luật về kinh doanh bán hàng đa cấp đối với 07 doanh nghiệp, kiểm tra 03 cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, đồng thời sẽ thực hiện việc thanh, kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm nếu có.

Ngọc Quỳnh