Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 15:25

Hà Nội: Hơn 2.144 tỷ đồng cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

11:49 | 15/11/2021
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 với tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 (2021-2025) là 2.144,523 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (2026-2030), cơ cấu nguồn vốn cho từng nội dung cụ thể sẽ được xác định sau khi thành phố tổng kết giai đoạn 1.

Kế hoạch được triển khai ở địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Đối tượng thụ hưởng gồm các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh sinh sống ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế - xã hội hoạt động trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hà Nội: Hơn 2.144 tỷ đồng cho phát triển kinh tế xã họi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Hà Nội: Hơn 2.144 tỷ đồng cho phát triển kinh tế xã họi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2030 và chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 (2021-2025) là 2.144,523 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2026-2030), cơ cấu nguồn vốn cho từng nội dung cụ thể sẽ được xác định sau khi thành phố tổng kết giai đoạn 1.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 20%/năm; đến năm 2025, cơ bản bằng mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn ngoại thành của thành phố; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố; tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa 65%; tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 86-88%....

Thành phố Hà Nội cũng định hướng mục tiêu đến năm 2030, mức sống và thu nhập của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngang bằng với nhân dân các xã vùng ngoại thành Hà Nội; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố; giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 60% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 100% xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Hoàn thành các chỉ tiêu trong mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030.

Nguyễn Hạnh