EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, EVN còn tích cực thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thời gian qua, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cấp điện cho nền kinh tế - xã hội, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với 23 tổ chức Đảng trực thuộc và gần 5.500 đảng viên. Tổng số cán bộ công nhân viên, người lao động của Tập đoàn là hơn 97.000 người đang làm việc, sinh sống ở 63/63 tỉnh thành phố của cả nước.

Hoạt động chính của EVN gồm đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng và các dịch vụ phụ trợ; xuất nhập khẩu, kinh doanh buôn bán điện năng. Nhiệm vụ chủ yếu của EVN là quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.

Với lĩnh vực quan trọng có ảnh hưởng từ vĩ mô đến vi mô của cả nền kinh tế - xã hội; phạm vi hoạt động rộng, quy mô nhân sự lớn, địa bàn trải dài khắp cả nước. Các thông tin hoạt động của ngành điện nói chung và Tập đoàn EVN nói riêng thường bị các đối tượng xấu, phản động, bất mãn trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và ngành, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội, các loại hình, phương thức truyền thông phát triển mạnh mẽ như vũ bão. Do đó, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được Đảng uỷ, các cấp uỷ, Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể thuộc EVN quan tâm, chú trọng. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. (gọi tắt là Nghị quyết 35).

EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại buổi giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 35

Ngay sau khi Nghị quyết số 35 - NQ/TW, Đảng uỷ EVN đã thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 EVN); Ban chỉ đạo 35 EVN đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng ủy EVN; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy nhằm đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. Đảng ủy EVN lãnh đạo, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn, viết và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức sơ kết, tổng kết để kiểm điểm lại quá trình hoạt động; rút kinh nghiệm những tồn tại và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo…

Trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy EVN yêu cầu nội dung đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được duy trì và triển khai nghiêm túc hàng tháng. Đề cao vai trò cấp ủy viên và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc nắm bắt các thông tin xấu, độc, không chính thống, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo 35 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời.

Đảng ủy EVN cũng thường xuyên thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại các Đảng ủy trực thuộc.

EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thông tin tuyên truyền về cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ 3, năm 2023

Bên cạnh việc thông tin tuyên truyền về cuộc thi trên trang website của Tập đoàn, các ấn phẩm, xuất bản phẩm của ngành dưới nhiều hình thức khác nhau, Đảng uỷ EVN đã chủ động hưởng ứng các cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do các Ban Chỉ đạo 35 khối cơ quan Trung ương và các Cơ quan phối hợp phát động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tập đoàn về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2023, Đảng ủy EVN ban hành công văn số 1139-CV/ĐU ngày 04/5/2023 về việc Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu đồng chí Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN căn cứ thể lệ, định hướng chủ đề cuộc thi để phát động, triển khai tại đơn vị bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả. Việc tuyên truyền cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong nội bộ các tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc EVN, khuyến khích toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Đảng uỷ cũng giao cho mỗi tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức đoàn thể có ít nhất 1 tác phẩm tham dự cuộc thi. Riêng Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực có ít nhất 02 tác phẩm.

Cho đến nay, nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ EVN đã tham gia nhiều chương trình phát động Cuộc thi viết về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải báo chí xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) với hàng trăm bài viết các thể loại, bám sát thể lệ mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra. Dù chưa đạt giải cao ở 1 số giải thưởng, cuộc thi song những hoạt động thiết thực đó đã phần nào minh chứng cho sự nghiêm túc, quyết tâm của Đảng bộ Tập đoàn trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của đất nước.

Nguyên Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Petrolimex Hà Giang: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua các phong trào thi đua

Petrolimex Hà Giang: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua các phong trào thi đua

Thông qua các phong trào thi đua, Petrolimex Hà Giang phát huy vai trò chủ đạo của DNNN trong đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu.
Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Sáng 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư.
Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Từ 12-14/11, Đảng bộ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Phú Yên cho 140 đảng viên.
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tin cùng chuyên mục

Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 8/11/2023, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Ngày 2/11/2023, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023.
Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai nội dung Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.
Đêm chung kết Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của HaUI

Đêm chung kết Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của HaUI

Tối 5/10 tại Hà Nội, lần đầu tiên Đảng bộ HaUI đã tổ chức Chung kết Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.
Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế tích cực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Trường Đại học Điện lực: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng

Trường Đại học Điện lực: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng

Tập trung công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Trường Đại học Điện lực.
Longform | Cán bộ đảng viên Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác “Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”

Longform | Cán bộ đảng viên Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác “Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”

Những cán bộ đảng viên Hà Nội thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm việc thực hiện lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”.
Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Danh sách tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.
Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 31/7 đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 31/7/2023, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách

Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách

Đảng uỷ Báo Công Thương vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQCĐ/ĐU (ngày 20/7/2023) về đổi mới công tác truyền thông chính sách.
Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 họp về kết quả bước đầu của cuộc thi.
Bộ Chính trị ban hành quy định về phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định về phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nêu hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có Quy định số 110-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng.
Ban Tuyên giáo Trung ương  tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng

Đây là nội dung quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW về “Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.
Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là nội dung Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 12/6/2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động