Đông Triều (Quảng Ninh): 9 tháng đầu năm, thành lập 115 doanh nghiệp với vốn đăng ký trên 370 tỷ đồng

Theo UBND thị xã Đông Triều, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn thành lập mới 115 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, với tổng số vốn đăng ký trên 370 tỷ đồng.
Sắp diễn ra Tuần Văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo khẩn trương triệt phá đường dây làm tiền giả

9 tháng, thành lập mới 115 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc

Theo Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 của UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), trong 9 tháng đầu năm 2023, thị xã tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, UBND thị xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT INDEX thị xã năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã. Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Thường xuyên (đột xuất) kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương; Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; Triển khai kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện phân cấp, ủy quyền trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023 đối với các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Đông Triều (Quảng Ninh): 9 tháng đầu năm, thành lập 115 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 370 tỷ đồng
Ông Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023

Báo cáo của UBND thị xã Đông Triều cũng cho biết, thị xã tiếp tục triển khai Tư vấn xã thông minh - kiểu mẫu, Hệ thống du lịch thông minh. Triển khai mô hình xã thông minh tại Việt Dân, Đề án Truyền thanh thông minh năm 2023. Triển khai hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân, qua ứng dụng mạng trang Fanpage DDCI Đông Triều, Zalo thị xã Đông Triều.

Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã. Đến nay, tại Trung tâm Hành chính công thị xã đã công khai và thực hiện tổng số 351 thủ tục hành chính. Cụ thể: 272 thủ tục hành chính của các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã, 79 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã. Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 272/272 thủ tục hành chính, đạt 100%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường trên địa bàn thị xã đã công khai và đưa vào thực hiện 115/123 thủ tục hành chính. Có 115/115 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thị xã đạt 100%.

Theo ước tính, trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thị xã đã thành lập mới 115 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc với tổng số vốn đăng ký trên 370 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch (160 doanh nghiệp), bằng 95% so với cùng kỳ (121 doanh nghiệp). Lũy kế đến hết tháng 9/2023, tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đang hoạt động trên địa bàn ước đạt 1.560 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 22.520 tỷ đồng.

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược

Báo cáo của UBND thị xã Đông Triều cũng đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023. Theo đó, phát huy tối đa vai trò trụ cột của khu vực công nghiệp - xây dựng trong tăng trưởng kinh tế: Phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng tập trung phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo định hướng tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, thu hút đầu tư. Tạo điều kiện tốt nhất để ngành than tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển bền vững theo quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường. Duy trì ổn định hoạt động sản xuất điện, vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, theo mục tiêu đề ra, UBND thị xã Đông Triều quyết tâm thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Theo đó, tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, các dự án, công trình trọng điểm như: Tiếp tục triển khai xây dựng dự án tuyến đường kết nối giữa Quốc lộ 18A với đường ven sông. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính mới thị xã tại phường Kim Sơn và phường Xuân Sơn...

Đông Triều (Quảng Ninh): 9 tháng đầu năm, thành lập 115 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 370 tỷ đồng
Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn Thị xã Đông Triều thành lập 115 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký trên 370 tỷ đồng

Cùng với đó, UBND thị xã chú trọng thực hiện cải cách hành chính. Cụ thể, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện quyết liệt sử dụng chữ ký số từ thị xã đến cơ sở và đẩy mạnh tuyên truyền công tác thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh xác thực điện tử. Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thị xã. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ tối đa các khó khăn, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT INDEX của thị xã năm 2023.

PAR INDEX là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính.

SIPAS là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công cụ thể.

DDCI là thước đo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương. DDCI được dùng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương

ICT INDEX là thước đo mức độ phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông và nó cũng là thước đo cho mức độ sẵn sàng phát triển và áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực ở mỗi quốc gia.

DGI (chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh) là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Sĩ Cường - Ngọc Tiến - Ngọc Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Quảng Ninh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hội chợ Xuân Hòa Bình năm 2024: Đa dạng sản phẩm, hàng hoá chất lượng

Hội chợ Xuân Hòa Bình năm 2024: Đa dạng sản phẩm, hàng hoá chất lượng

Tối 8/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Khai mạc “Hội chợ Xuân Hòa Bình năm 2024” tại huyện Cao Phong với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Lâm Đồng: Chốt thời điểm khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong quý I/2024

Lâm Đồng: Chốt thời điểm khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong quý I/2024

Cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66 km với tổng mức đầu tư khoảng 17.200 tỷ đồng. Dự án này dự kiến được khởi công vào quý I/2024.
Lâm Đồng: Bế mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Lâm Đồng: Bế mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 8/12, kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bế mạc với nhiều quyết sách được thông qua.
Nhiều gói thầu thuộc dự án Phát triển TP. Cần Thơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Nhiều gói thầu thuộc dự án Phát triển TP. Cần Thơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được đánh giá là “rất chậm”.
Trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Italia và tỉnh Thanh Hóa

Trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Italia và tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam khai trương trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Italia - Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục

Tán thành đồ án xây dựng 3 thành phố trực thuộc Thủ đô

Tán thành đồ án xây dựng 3 thành phố trực thuộc Thủ đô

100% đại biểu biểu quyết tán thành đồ án Hà Nội định hướng xây dựng ba thành phố trực thuộc Thủ đô ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam.
TP. Cần Thơ dự kiến phát hành trái phiếu địa phương từ tháng 7/2024

TP. Cần Thơ dự kiến phát hành trái phiếu địa phương từ tháng 7/2024

Trái phiếu chính quyền địa phương của TP. Cần Thơ có khối lượng phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng, được phân bổ trong 2 năm 2024 và 2025.
Đồng Nai: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 23 lãnh đạo

Đồng Nai: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 23 lãnh đạo

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 23 người do HĐND bầu.
TP. Hồ Chí Minh: Kêu gọi đầu tư 41 dự án theo phương thức đối tác công tư

TP. Hồ Chí Minh: Kêu gọi đầu tư 41 dự án theo phương thức đối tác công tư

Kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết về ban hành danh mục 41 dự án để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà có số phiếu tín nhiệm ở mức cao

Nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà có số phiếu tín nhiệm ở mức cao

HĐND tỉnh Khánh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh theo quy định. Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất.
Thanh Hóa: 11 tháng, hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước

Thanh Hóa: 11 tháng, hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước

11 tháng, Thanh Hóa đã có hơn 3.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vượt 10% so với kế hoạch đề ra và đứng thứ 8 cả nước về phát triển mới doanh nghiệp.
Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây hướng tới trở thành “điểm nối” hàng container quốc tế

Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây hướng tới trở thành “điểm nối” hàng container quốc tế

Sau hơn 1 năm triển khai dịch vụ hàng container, cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn chưa như kỳ vọng đề ra.
Quảng Nam nhờ doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát

Quảng Nam nhờ doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Quảng Nam nhờ Tập đoàn T&T Group hỗ trợ cho địa phương 2,5 tỷ đồng để đồng hành cùng tỉnh thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Hà Nội: Tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho nhà đầu tư trong thực hiện dự án cụm công nghiệp

Hà Nội: Tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho nhà đầu tư trong thực hiện dự án cụm công nghiệp

Thành phố sẽ chú trọng tháo gỡ tận gốc những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án cụm công nghiệp
Nhiều sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” diễn ra trong 2 ngày 8-9/12

Nhiều sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” diễn ra trong 2 ngày 8-9/12

Tại TP. Thanh Hóa sẽ diễn ra chuỗi sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.
Kon Tum: Tôn vinh ẩm thực dược liệu - tinh hoa núi rừng Ngọc Linh

Kon Tum: Tôn vinh ẩm thực dược liệu - tinh hoa núi rừng Ngọc Linh

Chiều 7/12, tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã diễn ra "Hội thi ẩm thực dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh" lần thứ nhất với nhiều món ăn đặc trưng.
Lãnh đạo Hà Nội chỉ ra nguyên nhân khiến hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Lãnh đạo Hà Nội chỉ ra nguyên nhân khiến hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP khóa 16, lãnh đạo Hà Nội đưa ra loạt nguyên nhân khiến nhiều dự án giao thông chậm tiến độ.
Nghệ An: Thông qua Nghị quyết với 12 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Nghệ An: Thông qua Nghị quyết với 12 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với 12 nhóm chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội.
Lâm Đồng: Đề xuất giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội

Lâm Đồng: Đề xuất giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội

Ngày 7/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Tài chính giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội.
Năm 2024: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,5 - 12%

Năm 2024: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,5 - 12%

Năm 2024, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,5 - 12%. Đây là con số được HĐND thành phố đưa ra tại Kỳ họp thứ 13, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bắc Giang: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao

Bắc Giang: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao

Là địa phương có thế mạnh về phát triển công nghiệp, Bắc Giang luôn định hướng quy hoạch bài bản để đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quảng Bình: Ai có kết quả lấy phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất?

Quảng Bình: Ai có kết quả lấy phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất?

Trong tổng số 30 người được lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Công Huấn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.
Bình Dương: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Bình Dương: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Đại diện Cục Công Thương địa phương đề nghị, Bình Dương luôn phải quán triệt tư tưởng “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.
Tiền Giang: Tập trung quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tiền Giang: Tập trung quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Để duy trì tổng đàn heo hơn 290.000 con, Tiền Giang đang tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết.
Vĩnh Phúc: Quy hoạch xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị nối với Hà Nội

Vĩnh Phúc: Quy hoạch xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị nối với Hà Nội

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động