Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 05:17

Đồng Nai: Tập trung gỡ khó cho hoạt động khuyến công

13:05 | 05/10/2016
UBND tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng khắc phục lỗ hổng về thiếu cơ chế chính sách nhằm gỡ khó cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khuyến công triển khai, phát huy hiệu quả.
Đồng Nai: Tập trung gỡ khó cho hoạt động khuyến công
Chính sách hỗ trợ tốt sẽ giúp công nghiệp nông thôn phát triển

Nhiều trở ngại

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai đã nỗ lực thực hiện nội dung khuyến công được phê duyệt. Tuy nhiên, việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công được triển khai theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT đã bộc lộ không ít bất cập.

Cụ thể, với đề án xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị khi đăng ký kế hoạch yêu cầu phải nêu cụ thể đối tượng thụ hưởng, thông số kỹ thuật của thiết bị dự kiến hỗ trợ. Trong khi thời gian từ đăng ký đến thực hiện quá dài, có thể hơn 1 năm khiến phát sinh nhiều vấn đề, như: Phải thay đổi đơn vị thụ hưởng, mức đầu tư, thông số kỹ thuật của thiết bị và phải làm thủ tục xin điều chỉnh đề án. Tuy nhiên, các thủ tục này rất phức tạp không phải đối tượng thụ hưởng nào cũng có thể đáp ứng.

Tương tự, đề án xây dựng và phát triển thương hiệu, thời gian từ đăng ký đến khi được cấp chứng nhận sở hữu nhãn hiệu kéo dài 9 - 12 tháng khiến việc thanh quyết toán gặp trở ngại vì chứng từ không hợp lệ do không nằm trong năm kế hoạch. Thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia vào tháng 6 của năm trước, như vậy đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động từ tháng 7 trở đi có đề án thực hiện trong năm kế hoạch sẽ không được hỗ trợ theo chương trình khuyến công quốc gia.

Việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương theo phân cấp do UBND tỉnh quyết định nhưng địa phương chưa ban hành Quy định về việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương. Do vậy, chưa có cơ sở pháp lý cụ thể về trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện.

Những bất cập trên một phần xuất phát từ việc các cơ sở công nghiệp nông thôn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nguồn lực hạn chế, khó có thể đầu tư dài hơi mà chủ yếu là ngắn hạn. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động khuyến công ban hành chưa kịp thời, thiếu chi tiết dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai. Đơn cử, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công ban hành từ năm 2012 đến năm 2014 mới có thông tư hướng dẫn. Trong khi đó, nhiều nội dung vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể như: Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày sản phẩm; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở sản xuất di dời vào các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ thành lập cụm liên kết công nghiệp, sản xuất sạch hơn...

Tập trung gỡ khó

Xác định những bất cập trên xuất phát phần lớn từ chính sách chưa hợp lý, chưa sát thực tế, Đồng Nai đã đẩy mạnh rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới, bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khuyến công. Triển khai các chính sách theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Theo đó, trong 2 năm (2014 - 2015), UBND tỉnh Đồng Nai ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công tại địa phương như: Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…

Đặc biệt, năm 2016 Quyết định số 841/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020. Chương trình được đánh giá mang tính chiến lược quan trọng cho hoạt động khuyến công và là căn cứ để xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí khuyến công hàng năm.

Trung tâm Khuyến công Đồng Nai đã triển khai việc đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương và tổng hợp đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2017 nhằm sớm trình các cấp phê duyệt.

Việt Nga