Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nỗ lực chung tay vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 366-KH/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 8-9/6/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.    

Đồng hành cùng Tập đoàn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế

Các nhiệm vụ được tập trung thực hiện tại Đại hội là: Tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cơ quan; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025; và Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III.

dang bo co quan tap doan dau khi viet nam no luc chung tay vi su phat trien ben vung cua tap doan

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II (nay là Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn); đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phương châm hành động là: “Phát huy vai trò nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tận dụng mọi nguồn lực và thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, điều hành đóng góp thiết thực cho sự phát triển ổn định, bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, bất thường đã tác động mạnh tới kinh tế trong nước. Giá dầu giảm sâu từ giữa năm 2014, phục hồi chậm trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là khủng hoảng kép của giá dầu và dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt hoạt động. Song, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: ký 4 hợp đồng dầu khí mới; có 08 phát hiện dầu khí mới và phát triển thêm 12 mỏ/công trình mới vào hoạt động khai thác; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 96,54 triệu tấn quy dầu, trung bình đạt 19,3 triệu tấn quy dầu/năm; Tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 150,3 triệu tấn quy dầu vượt 15,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; sản xuất đạm đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; sản xuất sản phẩm xăng dầu đạt 52,74 triệu tấn, vượt 5,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; sản xuất điện ước đạt 128,84 tỷ kWh, vượt 7,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn đạt vượt so với kế hoạch: tổng doanh thu đạt 335,633 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 0,7%/năm; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 134,5 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm; vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019 là 281,5 nghìn tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt bình quân 9,6%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 7,6%/năm; hệ số bảo toàn vốn 1,02 lần; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu dự kiến tại thời điểm 31/03/2020 là 0.35 lần; mức độ bảo toàn vốn là 1,28 lần - đảm bảo an toàn cho SXKD của Công ty Mẹ.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại Cơ quan Tập đoàn đạt kết quả tích cực: số lượng Ban/Văn phòng ở bộ máy điều hành giảm từ 23 Ban/Văn phòng chuyên môn xuống còn 17 Ban/Văn phòng; từ 2 Văn phòng Đảng ủy và 3 ban Xây dựng đảng giảm còn 01 Văn phòng chuyên trách Đảng; số lượng phòng thuộc Ban/Văn phòng giảm từ 72 còn 51 phòng; số lượng định biên các chức danh cán bộ cấp Trưởng/Phó Ban/Văn phòng giảm từ 97 còn 67 cán bộ; số lượng định biên các chức danh cán bộ cấp Phòng giảm từ 148 còn 122 cán bộ.

Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI và khoá XII) về xây dựng Đảng. Số tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm đạt trên 80%; Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%; hàng năm kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với nỗ lực chung tay, chung sức của toàn bộ hệ thống chính trị trong Tập đoàn để vượt qua khó khăn, thách thức lớn chưa từng có trong lịch sử xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các nhiệm vụ của Cơ quan Tập đoàn cơ bản đạt kế hoạch đề ra; hoạt động SXKD của Công ty mẹ Tập đoàn và của toàn Tập đoàn đã vượt qua sóng gió và đi vào ổn định. Công tác tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp đạt được kết quả tốt; tiến trình tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt. Các giá trị cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dần dần được khôi phục. Công tác tham mưu, quản lý, điều hành, đầu tư tích cực được cải tiến, nâng cao chất lượng; cơ bản khắc phục được tình trạng đầu tư chủ quan, dàn trải. Việc xử lý các dự án/công trình khó khăn do lịch sử để lại đạt được thành công nhất định. Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV không bị tác động quá tiêu cực bởi tình hình kinh tế khó khăn chung của ngành Dầu khí. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Các mặt công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường được thực hiện tốt. Đảng bộ Cơ quan tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

5 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hoạt động của bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ quản lý, điều hành tiên tiến, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn”.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành, bảo đảm để Tập đoàn hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025. 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng bộ Cơ quan sẽ bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy hoạch, chiến lược phát triển của Tập đoàn, tình hình hoạt động dầu khí thế giới, khu vực, đặc biệt là các khu vực mà Tập đoàn tham gia đầu tư các dự án để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Chú trọng công tác dự báo, đánh giá bối cảnh thế giới, trong nước và thực trạng của Tập đoàn ở từng thời điểm để làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Tập đoàn hạn chế được các rủi ro, vượt khó khăn thách thức, nắm bắt các cơ hội đầu tư, phát triển bền vững. Tham mưu thực hiện công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Định kỳ rà soát, đánh giá tình hình doanh nghiệp theo chủ trương, định hướng của Tập đoàn về tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc. Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị, sửa đổi cho phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025) với nỗ lực cao nhất, phát huy trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và toàn thể đảng viên, tận dụng tốt các nguồn lực và cơ hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đảng thực sự vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, xây dựng và phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của toàn Tập đoàn giai đoạn 2015 - 2020: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 3.397 nghìn tỷ đồng; Nộp Ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn dự kiến đạt 592 nghìn tỷ đồng; Tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn dự kiến đạt 1.864 nghìn tỉ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 170 nghìn tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ- Tập đoàn đạt 7,6%/năm; Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Công ty mẹ- Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2019 là 0,35 lần; Hệ số bảo toàn phát triển vốn Công ty mẹ Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1,02 lần- đảm bảo an toàn cho SXKD và phát triển.
Kim Ngân

Tin mới nhất

Phân bón Cà Mau đạt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021

Phân bón Cà Mau đạt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021

Ngày 14/01/2022, tại Hà Nội, Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2021. Công ty Cổ phần Phân bón Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) vinh dự được tôn vinh trong sự kiện đặc biệt này.
UDIC được xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021

UDIC được xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021

Ngày 14/01/2022, tại TP. Hà Nội, Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet - Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021.
Vietjet khai thác thêm đường bay TP. HCM - Bangkok từ ngày 21/01/2022

Vietjet khai thác thêm đường bay TP. HCM - Bangkok từ ngày 21/01/2022

Tiếp tục mở rộng mạng bay thương mại quốc tế, Vietjet khôi phục thêm đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) với thủ đô Bangkok của Thái Lan từ ngày 21/01/2022.
Than Quang Hanh hỗ trợ học sinh nghề mỏ

Than Quang Hanh hỗ trợ học sinh nghề mỏ

Đoàn cán bộ Công ty Than Quang Hanh do ông Vũ Văn Hưng- Phó giám đốc công ty làm trưởng đoàn vừa trực tiếp đến chúc tết và trao quà hỗ trợ cho các em học sinh học nghề mỏ tại Trường Cao đẳng Than- Khoáng sản Việt nam (TKV) phân hiệu đào tạo Cẩm Phả.
Lễ trao giải VinFuture sẽ “đãi” khách quốc tế bằng những màn trình diễn nào?

Lễ trao giải VinFuture sẽ “đãi” khách quốc tế bằng những màn trình diễn nào?

Ngoài thời khắc vinh danh chủ nhân của giải thưởng Khoa học – công nghệ toàn cầu VinFuture cao quý, công chúng Việt Nam và thế giới đang trông đợi màn biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao với sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng thế giới như John Legend, NSND Đặng Thái Sơn kết hợp cùng các tiết mục mang tinh hoa bản sắc Việt.

Tin cùng chuyên mục

Petrovietnam vượt thách thức, tăng trưởng ngoạn mục

Petrovietnam vượt thách thức, tăng trưởng ngoạn mục

Ngày 14/1/2022, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Nhân dịp này, Tập đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Phát triển bền vững, quản trị liên tiếp giúp doanh nghiệp sữa Việt “vững” và “vươn” trong bão Covid

Phát triển bền vững, quản trị liên tiếp giúp doanh nghiệp sữa Việt “vững” và “vươn” trong bão Covid

Năm 2021 với nhiều biến động, nhưng cũng là một năm để lại nhiều dấu ấn của ngành sữa Việt Nam với các thành tích nổi bật của các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh những nỗ lực để “vững” trong làn sóng Covid, Vinamilk – doanh nghiệp sữa lớn của cả nước, còn cho thấy sức “vươn” khi liên tiếp góp mặt và được đánh giá cao trong nhiều bảng xếp hạng, đặc biệt về quản trị doanh nghiệp, phát triển bền vững…
Viettel đứng đầu Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam

Viettel đứng đầu Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 4 đơn vị thành viên được vinh danh tại Lễ công bố Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) do Vietnam Report và Báo VietnamNet tổ chức.
Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13/01/2022 vừa qua, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Dai-ichi Life Việt Nam triển khai hiến máu nhân đạo tại TP. Hồ Chí Minh

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai hiến máu nhân đạo tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động và sự kiện hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập Dai-ichi Life Việt Nam (18/1/2007 - 18/1/2022), Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Phú Nhuận triển khai chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2022” tại Trụ sở chính, số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Supe Lâm Thao: Xuất bán những tấn sản phẩm Supe lân vi sinh đầu tiên ra thị trường

Supe Lâm Thao: Xuất bán những tấn sản phẩm Supe lân vi sinh đầu tiên ra thị trường

Sáng 14/1/2021, những tấn hàng đầu tiên sản phẩm phân bón Supe lân vi sinh Lâm Thao của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã được xuất bán ra thị trường, đánh dấu thêm một bước ngoặt nữa trong công tác phát triển sản phẩm mới, vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.
“Người truyền cảm hứng” Katalin Karikó sẽ tham dự sự kiện VinFuture

“Người truyền cảm hứng” Katalin Karikó sẽ tham dự sự kiện VinFuture

Những “người hùng khoa học” đã đóng góp to lớn cho cuộc chiến chống Covid-19 và câu chuyện đầy cảm hứng của họ là một trong những điều đáng chờ đợi tại Tuần lễ Khoa học VinFuture, diễn ra từ 18- 21/1/2022 tại Hà Nội.
Mastercard bổ nhiệm ông Safdar Khan làm Chủ tịch khu vực Đông Nam Á

Mastercard bổ nhiệm ông Safdar Khan làm Chủ tịch khu vực Đông Nam Á

Mastercard vừa công bố ông Safdar Khan được bổ nhiệm làm Chủ tịch khu vực Đông Nam Á. Trước đó, ông đã đảm nhận vị trí Chủ tịch phụ trách các thị trường mới nổi khu vực Đông Nam Á.
Công ty Truyền tải điện 1: Về đích các chỉ tiêu trong năm 2021

Công ty Truyền tải điện 1: Về đích các chỉ tiêu trong năm 2021

Vượt qua “bão dịch Covid-19”, năm 2021 Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã về đích các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ý nghĩa thiết thực từ phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện của EVNCPC

Ý nghĩa thiết thực từ phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện của EVNCPC

Chương trình Tháng Tri ân khách hàng được Tổng công ty Điện lực miền Trung triển khai với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Hải Hà - Kotobuki: Chinh phục khách hàng bằng nhiều sự lựa chọn

Hải Hà - Kotobuki: Chinh phục khách hàng bằng nhiều sự lựa chọn

Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hải Hà – Kotobuki đã khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu trên thị trường bánh kẹo trong nước và có tiềm lực mạnh mẽ để chinh phục thị trường nước ngoài với nguồn sản phẩm đa dạng. Hải Hà cũng là sự lựa chọn tin cậy của nhiều khách hàng.
Trina Solar đạt khả năng tín nhiệm ngân hàng 100%

Trina Solar đạt khả năng tín nhiệm ngân hàng 100%

Trina Solar đi đầu trong phát triển mô đun năng lượng mặt trời cải tiến công suất cao, trong năm 2021 và là một trong 3 thương hiệu mô-đun duy nhất được 100% người tham gia khảo sát đánh giá đạt khả năng tín nhiệm ngân hàng.
Tổng hợp đầy đủ các ký hiệu trên đồng hồ Citizen thường gặp

Tổng hợp đầy đủ các ký hiệu trên đồng hồ Citizen thường gặp

Nắm bắt được các ký hiệu trên đồng hồ Citizen sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và bộ máy vận hành, từ đó lựa chọn đúng theo đúng nhu cầu cầu.
Tôn Đông Á IPO: Đầu tư hấp dẫn từ doanh nghiệp lớn trong ngành thép lá mạ

Tôn Đông Á IPO: Đầu tư hấp dẫn từ doanh nghiệp lớn trong ngành thép lá mạ

Tôn Đông Á vừa công bố bắt đầu chào bán cổ phần IPO lần đầu vào ngày 7/1/2022. Năm 2021, Công ty cũng dự kiến báo lãi gấp 4.2 lần so với năm 2020, sản lượng tăng đạt mức tối đa công suất nhờ vào việc linh hoạt chuyển đổi thị trường xuất khẩu.
PC Quảng Ninh: Thích ứng linh hoạt, đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa dịch

PC Quảng Ninh: Thích ứng linh hoạt, đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa dịch

Vượt qua nhiều khó khăn của dịch Covid-19, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thích ứng linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cung cấp điện an toàn ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021.
Vedan Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai

Vedan Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai

Ngày 11/1 vừa qua, Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng học bổng “Tiếp sức học sinh, sinh viên khuyết tật vượt khó đến trường” lần thứ 10 năm học 2021-2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công ty Vedan Việt Nam vẫn tiếp tục kề vai sát cánh đồng hành (lần thứ 8) cùng Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai để trao tặng các em học sinh số tiền 150 triệu đồng.
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty; được sự chấp thuận của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 11/1/2022, tại tòa nhà PV GAS Tower, TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
Văn hóa doanh nghiệp trong thách thức “biến nguy thành cơ” giữa cơn sóng đại dịch Covid-19

Văn hóa doanh nghiệp trong thách thức “biến nguy thành cơ” giữa cơn sóng đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã gây nên nhiều xáo trộn và làm suy yếu văn hóa doanh nghiệp của nhiều đơn vị. Nhiều tổ chức phải chia tay nhân sự, chủ động cắt giảm hay người lao động chủ động ra đi. Đó là lúc tinh thần và niềm tin bị xuống dốc khi các cam kết không được đáp ứng, nhân viên mất kết nối với đồng nghiệp, công việc và mục tiêu của đội nhóm.
PTC3: Hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số

PTC3: Hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự chủ động, nỗ lực của mình, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số, giúp nâng cao công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải.
Fortinet mang đến các giải pháp an ninh mạng hiệu suất cao

Fortinet mang đến các giải pháp an ninh mạng hiệu suất cao

Được thành lập vào năm 2000, Fortinet giờ đã tự hào sở hữu danh mục các công nghệ an ninh mạng phong phú nhất trên thế giới. Phần lớn các công nghệ này đều được xây dựng từ đầu, hoặc đã được tích hợp hoàn toàn trong nền tảng Fortinet Security Fabric - một mô hình tối ưu mà các tổ chức khác khó có thể có được.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động