Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 28/09/2020 15:35
Yên Bái

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

08:00 | 08/05/2020
Tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Yên Bái đang thực hiện, nhằm tăng hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM).    

Phát triển nông nghiệp bền vững

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Yên Bái, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 70/157 xã (44,58%) được công nhận đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, thực hiện Đề án Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030", năm 2019 có 8 sản phẩm OCOP xếp hạng ở cấp tỉnh, trong đó có 5 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao. Trong năm 2020, tỉnh dự kiến công nhận 70 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

chuyen dich co cau kinh te nong thon
Nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là mục tiêu mà tỉnh Yên Bái hướng tới

Toàn tỉnh hiện có là 415 hợp tác xã (HTX), riêng năm 2019, có 95 HTX thành lập mới. Đây là hướng chuyển dịch tích cực gắn chặt chẽ hoạt động của HTX với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chuyên ngành theo chuỗi giá trị, giảm bớt các HTX tổng hợp chủ yếu thực hiện dịch vụ đầu vào như trước đây. Các loại hình tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp, hiệu quả hơn. Kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn hơn, dần thích nghi với cơ chế thị trường.

Nhờ tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2019 đạt khoảng 29,88 triệu đồng. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm 6,12%, còn 11,56%. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 93.764 người. Cơ cấu lao động trên địa bàn tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

Xác định phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn, nhiều địa phương của tỉnh đã đăng ký triển khai thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả cao điển hình như: Mô hình trồng lúa chất lượng cao, mô hình trồng rau an toàn, mô hình trồng tre măng Bát độ... Những mô hình có hiệu quả kinh tế cao tại các địa phương tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) liên kết với người dân trong sản xuất và hiện nay đang triển khai thực hiện các nội dung của Đề án Tái tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; trong đó có các đề án thành phần tập trung vào những sản phẩm chủ lực của tỉnh có lợi thế, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện hỗ trợ người dân, tổ chức, DN tham gia vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của vùng; duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng nông sản.

Ngoài chính sách hỗ trợ của trung ương, hàng năm tỉnh Yên Bái đã bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh khoảng trên 43 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ những chủ trương chính sách hiện tại, đời sống vật chất, tinh thần của hộ nông dân từng bước nâng cao, an ninh lương thực được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo các năm đều giảm vượt mức kế hoạch đề ra; công tác đào tạo nghề cho người dân nông thôn được chú trọng; các hình thức sản xuất được quan tâm và phát triển mạnh mẽ.

chuyen dich co cau kinh te nong thon
Nhiều mô hình nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái mang lại hiệu quả kinh tế cao

Các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được chú trọng đã thu hút nhiều DN lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 92 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó lĩnh vực nông-lâm nghiệp có 61 nhiệm vụ với tổng ngân sách khoa học là 24,205 tỷ đồng. Những nhiệm vụ khoa học này tập trung chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) mới vào sản xuất, hỗ trợ nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT có hiệu quả ra diện rộng, đẩy mạnh đổi mới công nghệ chế biến nông-lâm nghiệp, tăng giá trị, hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm nông-lâm nghiệp, tăng giá trị, hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, tập trung củng cố nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM. Trong đó, đối với những xã phấn đấu xây dựng NTM năm 2020 sẽ xác định xây dựng NTM là phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; rà soát, đánh giá các tiêu chí chưa đạt để có giải pháp, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, hạn chế. Đồng thời, tiến hành lồng ghép các nguồn vốn để phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội với phương châm "nâng đầu, đỡ cuối" trong xây dựng NTM.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững. Trong đó, tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX theo Luật năm 2012; đổi mới phương thức thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể, theo nhu cầu hoặc dự án đầu tư ở nông thôn của DN và các tổ chức kinh tế....

Năm 2020, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu giảm trên 4% số hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm, và có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM.

Nguyễn Hạnh