Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 18/02/2020 04:05
Ngành Công Thương Lạng Sơn ứng dụng công nghệ xử lý thủ tục hành chính

Chuẩn hóa đồng bộ

07:00 | 06/04/2019
Nhằm phục vụ người dân và DN một cách hiệu quả, thời gian qua, ngành Công Thương Lạng Sơn đã tăng cường cải cách hành chính (CCHC) với trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động.

Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành. Ông Nguyễn Quốc Hải - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn - cho biết: Lãnh đạo Sở thường xuyên đôn đốc, đẩy mạnh công tác CCHC, tạo chuyển biến trong nhận thức công chức, viên chức và người lao động. Đội ngũ công chức, viên chức của Sở cũng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ. Nhờ vậy, đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) hợp lệ mà người dân, DN gửi đến đều đã được tiếp nhận và giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định.

chuan hoa dong bo
Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

Sở thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và công khai TTHC ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương về kiểm soát TTHC. Năm 2018, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 6 quyết định công bố danh mục TTHC, trong đó có Danh mục 126 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và Danh mục 90 TTHC bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức tham gia giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC, qua đó nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Một trong những điểm nổi bật CCHC của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thời gian qua là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc; áp dụng cách thức trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, quy trình quản lý trình duyệt công văn, lưu trữ toàn bộ văn bản đến và đi trên hệ thống phần mềm eOffice thay cho quy trình xử lý công văn theo phương thức truyền thống.

Đồng thời, ứng dụng chữ ký số trong việc quản lý văn bản, chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng và trao đổi công việc tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc, tạo môi trường làm việc điện tử hiện đại, góp phần tích cực trong việc CCHC và nâng cao hiệu quả công việc; giảm chi phí, tăng hiệu quả xử lý công việc, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu thống kê văn bản.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viễn thông VNPT chi nhánh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Bình Minh chi nhánh Lạng Sơn… triển khai phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Sở Công Thương. Đến nay, Sở đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 36 TTHC, trong đó 27 TTHC mức độ 3 và 9 TTHC mức độ 4; thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng hệ thống thư điện tử, đảm bảo an toàn thông tin; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành; xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

100% quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết công khai; 100% TTHC thuộc phạm vi Sở quản lý đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử của Sở, trang dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn (http:// dichvucong.langson.gov.vn/).

Quỳnh Nga - Ngọc Quỳnh