Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 18/09/2021 05:14

Trung tâm Đào tạo Vinataba: Tập trung nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp

17:04 | 22/02/2021
Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản trị tài chính doanh nghiệp, trong nhiều năm qua Trung tâm Đào tạo Vinataba đã đề xuất lãnh đạo Tổng công ty chú trọng một số chuyên đề đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản trị tài chính trong doanh nghiệp cho người đại diện phần vốn, kiểm soát viên, đội ngũ kiểm soát nội bộ và các kế toán trưởng.

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Quản trị tài chính giữ vai trò trọng yếu trong hoạt động quản lý doanh nghiệp: Huy động bảo đảm đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả; giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xuất phát từ tầm nhìn trên, Trung tâm Đào tạo Vinataba đã có nhiều nỗ lực trong nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp. Trong năm 2020, Trung tâm Đào tạo đã phối hợp với các Ban Kiểm tra Kiểm soát, Ban Tổ chức nhân sự tổ chức thành công 2 chuyên đề quản trị tài chính cho người quản lý, đại diện vốn và phân tích tài chính doanh nghiệp chuyên sâu.

Trung tâm Đào tạo Vinataba: Tập trung nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp

Việc xây dựng nội dung chuyên đề đã được Trung tâm Đào tạo thực hiện bài bản thông qua khảo sát nhu cầu, tổ chức trao đổi thảo luận chuyên môn sâu cùng với sự tham gia của giảng viên chuyên gia tài chính, các ban Kiểm tra Kiểm soát, Tổ chức Nhân sự để hình thành chương trình đào tạo bám sát đúng thực tiễn các đơn vị trong Tổng công ty.

Chương tình đào tạo chuyên đề quản trị tài chính dành cho người đại diện phần vốn được tổ chức 2 lớp tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, với 63 học viên tham gia là cán bộ quản lý điều hành đơn vị, người đại diện phần vốn, kiểm soát viên. Học viên đã tiếp cận ở góc độ tổng quan về công tác tài chính doanh nghiệp, tầm quan trọng của các thông tin tài chính – kế toán; hệ thống công cụ, mục tiêu, nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp, báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua hệ thống các chỉ tiêu và tỷ số tài chính quan trọng, kiểm soát được các loại chi phí, nguyên tắc lập và các phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án/hoạt động đầu tư, lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách cho doanh nghiệp và từng dự án triển khai, ra quyết định dựa trên hệ thống thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo phân tích tài chính doanh nghiệp chuyên sâu được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh với 59 học viên tham gia là các kiểm soát viên, cán bộ chuyên viên kiểm soát nội bộ, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp,… Học viên hiểu rõ mục tiêu, công cụ và vai trò của hoạt động phân tích tài chính, các số liệu trong các báo cáo tài chính, ý nghĩa của từng báo cáo trong quản trị tài chính doanh nghiệp, bản chất và cách thức khai thác sử dụng hệ thống các chỉ tiêu, tỷ số tài chính phục vụ cho công tác quản trị tài chính doanh nghiệp và kiểm tra kiểm soát nội bộ, các kỹ năng phân tích, đánh giá được tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu suất sử dụng tài sản và hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư của doanh nghiệp…

Nội dung các chương trình đào tạo được trình bày cụ thể, cô đọng bản chất cốt lõi, các ví dụ minh họa và hoạt động thực hành có tính thực tiễn cao, chính là các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm soát của các công ty thành viên. Các lớp đào tạo được học viên đánh giá cao về công tác tổ chức, nội dung đào tạo và truyền đạt của chuyên gia giảng viên cũng như tính thực tiễn cao.

Tiếp theo thành công của các chuyên đề quản trị tài chính doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo sẽ tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với các ban của Tổng công ty thiết kế và tổ chức các chương trình đào tạo chuyên đề về xuất nhập khẩu, đầu tư và đánh giá rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành doanh nghiệp trong tình hình mới.

Thúy Hà