Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/12/2018 08:14
som sua doi luat dau khi de dam bao hoat dong tham do gia tang tru luong

Sớm sửa đổi Luật Dầu khí để đảm bảo hoạt động thăm dò, gia tăng trữ lượng

Dầu khí là ngành kinh tế-kỹ thuật đặc biệt, gắn liền không chỉ bài toán năng lượng, mà là chuỗi giá trị kinh tế trong chiến lược phát triển đất nước, là động lực phát ...
Hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập PVN ủng hộ hơn 250 tỷ đồng cùng "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2018
|< < 1 2 3 4 > >|