Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/08/2020 09:59

Quản lý, kiểm soát chặt tiền chất công nghiệp

14:00 | 05/11/2019
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp.

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ và các sở Công Thương triển khai các nội dung quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp. Cụ thể, Tổng Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) chỉ đạo các Cục quản lý thị trường địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

quan ly kiem soat chat tien chat cong nghiep
Ảnh minh họa

Đối với Cục Hóa chất, quản lý chặt chẽ việc cấp phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chủ trì vận hành, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin cho Trung tâm Dữ liệu kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy do Bộ Công an trực tiếp quản lý, vận hành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn cả nước. Đầu mối trao đổi thông tin với các sở Công Thương về kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc. Rà soát, tổng hợp những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (bao gồm các tiền chất công nghiệp); rà soát, thống kê số lượng các đơn vị kinh doanh tiền chất công nghiệp để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và phối hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn để phát hiện những sai sót, kẽ hở trong công tác quản lý, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…

Bộ trưởng giao Cục Hóa chất là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này.

Việt Anh