Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 30/10/2020 20:15

PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến chia cổ tức 30%

17:34 | 05/05/2020
Ngày 5/5, tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã được tổ chức thành công, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh.

Điều hành Đại hội có ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch HĐQT PV GAS; ông Dương Mạnh Sơn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS; ông Phan Quốc Nghĩa, Thành viên HĐQT PV GAS. Tham dự có đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc; ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV; ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc. Đại hội còn có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS; đặc biệt là sự tham dự của các cổ đông và người đại diện cổ đông, tương ứng với 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS.

Tổ chức đảm bảo các điều kiện an toàn

Để đảm bảo ĐHĐCĐ diễn ra thành công, PV GAS đã khởi động kế hoạch với tinh thần thống nhất từ nhận thức đến hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống đến mọi nhân viên; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cho đến từng đầu mối, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo. Ban tổ chức (BTC) sự kiện của PV GAS đã được thành lập, liên tục tổ chức các cuộc họp trực tuyến, thông qua mail… trong thời gian giãn cách để ngay khi trở lại làm việc, kế hoạch tổ chức đã được triển khai đồng bộ. Trước ngày tổ chức, BTC tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức (CBCNV) chịu trách nhiệm, đưa ra ra các tình huống, phân công nhiệm vụ cụ thể với các phương án dự phòng; hạn chế tất cả các nội dung không cần thiết hoặc có thể gây tác động.

pv gas to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien du kien chia co tuc 30
Thực hiện đo nhiệt độ trước tòa nhà

BTC đã bố trí các khu vực chỗ ngồi cho đại biểu và cổ đông với chi tiết kịch bản đón tiếp đến hàng trăm người. Tại Hội trường tầng 2 là địa điểm tổ chức chính, với hội trường có 300 ghế được bố trí ngồi giãn cách tối đa 90 chỗ ngồi. Mỗi chỗ ngồi an toàn đều được đánh dấu vị trí, thực hiện cách ly đúng quy định. Tại các phòng họp dự phòng, PV GAS đều có truyền hình trực tiếp, sắp xếp ghế ngồi giãn cách theo quy định. Ngay khu vực sảnh ngoài hội trường, có 3 khu vục ngồi riêng biệt, mỗi khu 30 chỗ ngồi dãn cách 1m/người. Ngoài ra còn có Phòng đào tạo tầng 5 với 100 chỗ - sử dụng tối đa 30 chỗ ngồi, Phòng họp số 4-5 tầng 15 với 100 chỗ - sử dụng tối đa 30 chỗ ngồi, Phòng họp số 1 tầng 15 với 100 chỗ - sử dụng tối đa 30 chỗ ngồi.

PV GAS đã phối hợp với Ban quản lý Tòa nhà PV GAS bố trí cửa tiếp đón và thang cuốn riêng để đưa cổ đông đến dự họp. BTC bố trí đo nhiệt độ cho người đến, có hai bàn check in để cổ đông thực hiện khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn. Tất cả các thành viên tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ đều được đề nghị đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, năm 2019, PV GAS đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6-45%; các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 23-72%, về đích trước kế hoạch 2-3 tháng với tổng doanh thu 76.686 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 15.068,3 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 12.085,7 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch; nộp Ngân sách Nhà nước 5.768,5 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch năm.

Với kết quả đó, PV GAS thuộc các đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong PVN (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 24%, trên vốn điều lệ đạt 63%, nợ phải trả/tổng tài sản 20%); tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 60% thị phần LPG cả nước. Đồng thời, PV GAS tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đứng trong top đầu doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, có tỷ lệ chia cổ tức ổn định và ở mức cao. Trong đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức là 45% vốn điều lệ (so với kế hoạch là 30%), đến nay PV GAS đã tạm ứng 10%; Dự kiến năm 2020 tỷ lệ chia cổ tức là 30% bằng tiền mặt.

pv gas to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien du kien chia co tuc 30
Biểu quyết 100% thông qua 7 tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nhận được 1 số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn các ý kiến thảo luận về: ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; tiến độ của các dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt, dự án mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, dự án đường ống khí lô B – Ô Môn; tình hình đàm phán, ký kết các hợp đồng/phụ lục hợp đồng với các nhà máy điện về giá khí trong bao tiêu;… Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông, Đoàn Chủ tịch trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông, đặc biệt khẳng định những nỗ lực của PV GAS, đặc biệt vượt qua tác động của đại dịch Covid – 19 và giá dầu suy giảm.

Trong đó, Quý I/2020, PV GAS vẫn đạt được kết quả SXKD khả quan, sát với kế hoạch đề ra. PV GAS cũng đã xây dựng các kịch bản ứng phó và có sự chuẩn bị tốt, đảm bảo hoạt động SXKD không bị gián đoạn trong tình hình dịch bệnh và tự tin sớm bắt nhịp, phục hồi sản xuất sau đại dịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án, cũng như đảm bảo duy trì hoạt động SXKD ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ban Lãnh đạo PV GAS cũng khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%. Trong đó, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020; ủy quyền cho HĐQT PV GAS: xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2020 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; xem xét, quyết định việc trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2019; chấp thuận các hợp đồng (bao gồm các sửa đổi, bổ sung), giao dịch giữa PV GAS với PVN, người có liên quan của PVN có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của PV GAS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

pv gas to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien du kien chia co tuc 30
pv gas to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien du kien chia co tuc 30
Chúc mừng 2 ủy viên HĐQT PV GAS và các thành viên Ban Kiểm sát PV GAS

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Mai Hữu Ngạn - Kiểm soát viên/Trưởng ban Kiểm soát PV GAS (từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung bà Trần Thị Hoàng Anh, Phó Ban Kế toán PV GAS giữ chức Kiểm soát viên PV GAS; bầu lại ông Dương Mạnh Sơn và bà Võ Thị Thanh Ngọc giữ chức Thành viên HĐQT PV GAS.

Nỗ lực hoàn thành các dự án

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVN nhấn mạnh, với vai trò là cổ đông lớn, PVN hài lòng và tin tưởng vào đội ngũ quản trị, điều hành của PV GAS, thông qua kết quả năm 2019 rất tích cực mà PV GAS đạt được trên các mặt hoạt động. Ông Lê Mạnh Hùng đánh giá cao tiềm năng phát triển, cơ hội của PV GAS trong thời gian tới khi xu hướng chuyển đổi năng lượng của thế giới theo hướng sạch và thân thiện với môi trường hơn. Bên cạnh đó, PV GAS với lợi thế là sở hữu cơ sở hạ tầng công nghiệp khí hoàn chỉnh, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất điện, đạm, công nghiệp, hoá chất,… Xu hướng tín dụng mới cũng hỗ trợ cho PV GAS tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế để triển khai các dự án lớn, tạo đà tăng trưởng.

pv gas to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien du kien chia co tuc 30
Phát biểu của ông Lê Mạnh Hùng, TGĐ PVN

Trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng Giám đốc PVN mong muốn PV GAS cần tập trung vào 4 nhiệm vụ là: Minh bạch, rõ ràng các yếu tố thuộc về nền tảng trong hoạt động, hoàn chỉnh mô hình kinh doanh; tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn chỉnh hạ tầng công nghiệp khí nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường; đẩy mạnh gia tăng thị phần, phát triển thị trường bán lẻ, đặc biệt là LNG; đẩy mạnh số hoá gắn với an ninh mạng. PVN cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ để PV GAS triển khai tốt kế hoạch SXKD trong năm 2020, cũng như hoàn thành các mục tiêu chiến lược, qua đó bảo toàn, phát triển vốn như kỳ vọng của các cổ đông, trong đó có PVN.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang nêu rõ, trong năm 2020, trên cơ sở nhận thức rõ những khó khăn, thách thức phải đối mặt, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo từ PVN, cũng như các cổ đông cho hoạt động SXKD, tập thể người lao động PV GAS cam kết, sẽ bằng mọi nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020, phấn đấu sớm đưa khí Sao Vàng – Đại Nguyệt về bờ, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ dự án kho chứa LNG quy mô 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải;…

Năm 2020, PV GAS đặt kế hoạch tổng doanh thu 66.163 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.294 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6.636 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.002 tỷ đồng (kế hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở giá dầu Brent 60 USD/thùng). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PV GAS đã thông qua 7 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 30%.

Hoàng Lan