PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số

PV

PV

PV GAS luôn quan tâm đầu tư, triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từng bước số hóa các quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất, quy trình quản trị...
Hiệu quả từ chuyển đổi số tại Tổng công ty Khí Việt Nam

Nhận thức vai trò quan trọng của chuyển đối số, một xu hướng tất yếu để tồn tại và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn quan tâm đầu tư, thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từng bước số hóa các quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất, quy trình quản trị,… để tiết giảm thời gian, chi phí, gia tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho khách hàng, đối tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, cũng như quá trình hội nhập quốc tế.

PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số
PV GAS và đối tác EY khởi động dự án “Tư vấn chiến lược Chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP” cho PV GAS
Một ví dụ ở tháng trước: Vào 14h37 phút, ngày 3/8/2022, hồ sơ ký số thứ 110 ngàn đã được ký trong hệ thống chữ ký số của PV GAS (tương ứng với khoảng 450 ngàn lượt ký). Đây là cột mốc quan trọng của Tổng công ty trong thực hiện chuyển số, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý văn bản, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay, trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký.

Việc thực hiện chuyển đổi số của PV GAS được triển khai đồng bộ, thống nhất với quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn, để tận dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) khẳng định, với quy mô ngày càng lớn, biến động ngày càng nhanh thì không có cách nào khác phải kết nối lại với nhau, phải xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata), đồng thời phải sử dụng các công nghệ Điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI)… Cùng với các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số về mặt hạ tầng công nghệ, Petrovietnam đẩy mạnh triển khai đồng bộ “Văn hóa số” với nền tảng là: văn hóa chia sẻ, văn hóa sáng tạo, văn hóa nỗ lực học tập không ngừng. Là đơn vị thành viên chủ lực của Petrovietnam, PV GAS cũng tích cực triển khai chuyển đổi số và ERP để đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời góp phần thực hiện thành công chiến lược của Tập đoàn.

PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số

Từ năm 2015, PV GAS đã thuê Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) – nhà thầu tư vấn quốc tế với năng lực và kinh nghiệm tư vấn triển khai nhiều dự án phần mềm ERP trong và ngoài nước để thực hiện khảo sát và đánh giá khả thi dự án triển khai phần mềm ERP tại PV GAS. Đến tháng 10/2016, PV GAS kết thúc hợp đồng với EY và trên cơ sở bản báo cáo đánh giá đã hoàn thiện, PV GAS thực hiện tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ thông tin để làm nền tảng chuẩn bị cho việc triển khai ERP trong giai đoạn tiếp theo.

Từ năm 2016 đến năm 2021, PV GAS đã thực hiện công tác tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, nghiệp vụ, quy trình tại các ban/đơn vị thuộc PV GAS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bằng các phần mềm theo nhu cầu cụ thể của sản xuất kinh doanh và quản lý nội bộ để cải thiện hiệu quả tức thời, chuẩn hóa dần các nghiệp vụ và thay đổi cho phù hợp hơn với tiêu chuẩn áp dụng phần mềm ERP.

Trong những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dưới tác động của đại dịch Covid -19, đã và đang tác động làm thay đổi cuộc sống, thói quen của con người. Trong đó, sự xuất hiện những xu hướng tiêu dùng mới, các mô hình kinh doanh mới, buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi để thích ứng, tồn tại. Trong giai đoạn này, chuyển đổi số cũng được PV GAS thúc đẩy mạnh mẽ.

PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số
Năm 2020, giữa đại dịch Covid bùng phát, PV GAS và Tập đoàn AES ký kết thỏa thuận về “Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ” qua hình thức trực tuyến

Thời điểm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng nghiêm ngặt, với việc hạn chế đi lại, tiếp xúc, giãn cách xã hội,… cũng là động lực để các doanh nghiệp nói chung và PV GAS nói riêng thúc đẩy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số để phục vụ công tác. PV GAS đã ứng dụng công nghệ thông tin trên hầu hết các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh như: làm việc từ xa (work from home); tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để họp và làm việc; ứng dụng mạnh việc xử lý, ký văn bản điện tử...

Đến nay, trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vẫn được ứng dụng rộng rãi và phát huy hiệu quả, phần nào thay đổi các cách thức vận hành truyền thống. Trong đó, việc triển khai chữ ký số, hóa đơn điện tử được đẩy mạnh tại PV GAS.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về việc triển khai áp dụng chữ ký điện tử vào quy trình xử lý văn bản tại PV GAS, hệ thống ký số tại PV GAS đã vận hành và đi vào hoạt động từ đầu năm 2021. Đến 14h37 ngày 3/8/2022, hồ sơ ký số thứ 110 ngàn đã được ký trên hệ thống của PV GAS. Đây là cột mốc quan trọng của Tổng công ty trong xu hướng dịch chuyển số; góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý văn bản, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký. Tổng số lượt ký số của cán bộ công nhân viên PV GAS đã ký trên hệ thống là hơn 450 ngàn lượt ký.

Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên tại Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 về việc “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 184-NQ/ĐU ngày 15/2/2022 về việc “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030”, PV GAS đã phê duyệt kế hoạch năm 2022 để triển khai phần mềm ERP trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của PV GAS và tương thích với phần mềm ERP của Petrovietnam; đồng thời triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của PV GAS, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phù hợp với các thách thức vĩ mô như: xu hướng giảm năng lượng hóa thạch và dịch chuyển sang năng lượng xanh, tác động của đại dịch Covid-19.

Theo đó, PV GAS đã thành lập Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số, ERP. Hiện Tổng công ty đang triển khai hai gói thầu “Thuê tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS” và “Thuê tư vấn đánh giá hiện trạng năng lực số và lập phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số cho PV GAS”; Đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Tổng công ty, gắn kết chuyển đối số là một nét trong Văn hóa doanh nghiệp PV GAS.

PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số - Ảnh 4.
Đào tạo cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại PV GAS

Đầu tháng 8/2022, PV GAS và liên danh nhà thầu Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam đã khởi động dự án tư vấn chiến lược Chuyển đổi số và tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS. Với việc triển khai đồng thời hai dự án tư vấn, PV GAS mong muốn sẽ lựa chọn được các nhóm công nghệ số phù hợp với quy mô và chiến lược kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian sắp tới; Đồng thời đảm bảo triển khai hệ thống ERP phù hợp với đặc thù ngành, tương thích với hệ thống ERP của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và theo định hướng Smart Factory.

PV GAS cũng liên tục cải tiến hệ thống công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu để đáp ứng nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng và đảm bảo bảo mật, an ninh mạng cùng với sự phát triển khi ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin ngày càng nhiều.

Trong định hướng chiến lược, PV GAS xác định sẽ thực hiện triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết theo lộ trình, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của PV GAS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phù hợp các thách thức vĩ mô như là xu hướng giảm năng lượng hóa thạch và dịch chuyển sang năng lượng xanh, tác động của đại dịch Covid-19.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng công ty Khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vietnam Post: Hình thành thói quen tiêu dùng mới thông qua các nền tảng số

Vietnam Post: Hình thành thói quen tiêu dùng mới thông qua các nền tảng số

Sàn thương mại điện tử (TMĐT) Postmart đã và đang góp phần tích cực vào việc hình thành thói quen tiêu dùng mới của người tiêu dùng Việt thông qua nền tảng số.
Công ty FM Logistic vận hành trung tâm phân phối dự án Gro24/7 tại Bình Dương

Công ty FM Logistic vận hành trung tâm phân phối dự án Gro24/7 tại Bình Dương

FM Logistic sẽ cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng gồm dịch vụ kho bãi và phân phối logistics đô thị… cùng Gro24/7 tại trung tâm phân phối ở Bình Dương.
Vinfast trở thành đối tác cao cấp nhất của Ironman Bắc Mỹ từ năm 2023

Vinfast trở thành đối tác cao cấp nhất của Ironman Bắc Mỹ từ năm 2023

Công ty VinFast công bố chính thức trở thành Đối tác Tên (Naming Rights Partner) - đối tác cao cấp nhất của chuỗi sự kiện VinFast IRONMAN Bắc Mỹ từ 2023.
Ứng dụng hành trình số quản lý xe cứu thương của Phenikaa MaaS

Ứng dụng hành trình số quản lý xe cứu thương của Phenikaa MaaS

Ứng dụng hành trình số trong việc quản lí, giám sát hành trình xe cứu thương tại Đà Nẵng của Phenikaa MaaS đã có gần 2.500 lượt điều hành xe sau hơn 1 tháng.
Điện lực Thanh Hóa khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định

Điện lực Thanh Hóa khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định

Do ảnh hưởng bão số 4, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại. Để cấp điện an toàn, ổn định, Điện lực Thanh Hóa huy động nguồn lực khắc phục

Tin cùng chuyên mục

Nestlé đầu tư hơn một tỷ franc Thụy Sĩ cho kế hoạch NESCAFÉ Plan 2030

Nestlé đầu tư hơn một tỷ franc Thụy Sĩ cho kế hoạch NESCAFÉ Plan 2030

Ngày 4/10, NESCAFÉ - nhãn hiệu cà phê lớn nhất của Tập đoàn Nestlé đã công bố kế hoạch NESCAFÉ Plan 2030 mở rộng với mục tiêu hướng đến canh tác bền vững.
Hội thao truyền thống lần thứ 14 của PVFCCo: Sôi nổi và gắn kết

Hội thao truyền thống lần thứ 14 của PVFCCo: Sôi nổi và gắn kết

Kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí, Hội thao truyền thống lần thứ 14 của PVFCCo được tổ chức thành công tốt đẹp.
Vinhome bàn giao gần 1.000 căn nhà tại phân khu Chà Là, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Vinhome bàn giao gần 1.000 căn nhà tại phân khu Chà Là, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Vinhome cho biết đã bàn giao gần 1.000 căn nhà tại phân khu Chà Là, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.
PC Hải Phòng cải tạo lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện An Dương

PC Hải Phòng cải tạo lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện An Dương

PC Điện lực Hải phòng cải tạo lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm bán kính cấp điện khu vực huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
Vsetnature khai trương chi nhánh Siêu thị cây xanh thứ 6 tại quận Gò Vấp

Vsetnature khai trương chi nhánh Siêu thị cây xanh thứ 6 tại quận Gò Vấp

Hệ thống Siêu thị cây xanh (VSGreen) của Công ty CP cảnh quan VsetNature vừa khai trương chi nhánh thứ 6 tại quận Gò Vấp tại TP. Hồ Chí Minh.
Thủy điện Bản Vẽ chưa điều tiết lũ sau bão số 4

Thủy điện Bản Vẽ chưa điều tiết lũ sau bão số 4

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An) cho biết, sau bão số 4, mặc dù lượng nước về hồ tăng lên nhưng đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa điều tiết lũ.
9 tháng đầu năm, BSR nộp ngân sách nhà nước gần 14 nghìn tỷ đồng

9 tháng đầu năm, BSR nộp ngân sách nhà nước gần 14 nghìn tỷ đồng

Đại diện của BSR cho biết trong buổi làm việc với Petrovietnam về tình hình SXKD năm 2022, 9 tháng đầu năm, BSR nộp ngân sách nhà nước gần 14 nghìn tỷ đồng.
Molex đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam

Molex đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam

Doanh nghiệp hàng đầu thế giới về linh kiện điện tử và thiết bị kết nối Molex vừa công bố kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất hiện tại ở Hà Nội.
Vietjet mở đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Ahmedabad (Ấn Độ)

Vietjet mở đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Ahmedabad (Ấn Độ)

Theo Vietjet, đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Ahmedabad, Ấn Độ có 4 chuyến khứ hồi vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.
Điện lực TP. Hồ Chí Minh ủng hộ 300 triệu đồng cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão số 4

Điện lực TP. Hồ Chí Minh ủng hộ 300 triệu đồng cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão số 4

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh vừa trao 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4.
VNPT hỗ trợ khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng cơn bão Noru

VNPT hỗ trợ khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng cơn bão Noru

VNPT sẽ tặng 2 tháng sử dụng miễn phí 4G, không giới hạn Data truy cập các ứng dụng Zalo, Youtube… cho khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng cơn bão Noru.
Công suất phục vụ 15.000 khách/lượt, Regal Legend Quang Binh tự tin đón các đoàn khách lớn

Công suất phục vụ 15.000 khách/lượt, Regal Legend Quang Binh tự tin đón các đoàn khách lớn

Tỉnh Quảng Bình đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, các nhà đầu tư trên thế giới nhưng cần bứt phá trở thành một đô thị du lịch thực thụ.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Hội nghị đối thoại là cầu nối giữa lãnh đạo nhà máy và người lao động

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Hội nghị đối thoại là cầu nối giữa lãnh đạo nhà máy và người lao động

Với mục tiêu phát huy Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, ngày 29/9, lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã tổ chức hội nghị đối ngoại người lao động.
Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ hoàn thành đợt dừng khí – bảo dưỡng sửa chữa tại GDS Bà Rịa

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ hoàn thành đợt dừng khí – bảo dưỡng sửa chữa tại GDS Bà Rịa

Trong 2 ngày giữa tháng 9/2022, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ đã hoàn thành thắng lợi đợt dừng khí để bảo dưỡng sửa chữa Trạm Phân phối khí (GDS) Bà Rịa.
PC Quảng Bình: Chi viện 60 người giúp Quảng Nam khắc phục sự cố điện sau bão số 4

PC Quảng Bình: Chi viện 60 người giúp Quảng Nam khắc phục sự cố điện sau bão số 4

60 cán bộ, công nhân PC Quảng Bình lên đường hỗ trợ khắc phục hệ thống điện tại tỉnh Quảng Nam sau khi bão số 4 (Noru) đổ bộ, gây thiệt hại lớn cho ngành điện.
Tổng công ty Điện lực miền Trung khôi phục cấp điện cho hơn 80% khách hàng bị mất điện do thiên tai

Tổng công ty Điện lực miền Trung khôi phục cấp điện cho hơn 80% khách hàng bị mất điện do thiên tai

Đến 8h ngày 29/9, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện chơn 1,13 triêu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão số 4.
T&T Golf chào sân với dự án đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ

T&T Golf chào sân với dự án đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ

Với mong muốn thúc đẩy kinh tế du lịch Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung, mới đây, Tập đoàn T&T Group đã giới thiệu sân golf theo tiêu chuẩn “World Class”.
Khởi công Dự án thành phần 2 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Khởi công Dự án thành phần 2 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án “Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” do VATM làm chủ đầu tư.
PC Kon Tum nỗ lực cấp điện cho người dân sau bão số 4

PC Kon Tum nỗ lực cấp điện cho người dân sau bão số 4

Do ảnh hưởng của bão số 4, tính đến chiều ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 28.881 khách hàng bị mất điện, hiện đã khôi phục cấp điện trở lại.
Tổ chức thịt và gia súc Úc chuyển giao công nghệ phát triển sản phẩm cho Vissan

Tổ chức thịt và gia súc Úc chuyển giao công nghệ phát triển sản phẩm cho Vissan

Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan vừa ký kết chuyển giao công nghệ phát triển sản phẩm với Tổ chức thịt và gia súc Úc (MLA).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động