Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 15/04/2021 08:06

Khuyến công An Giang: Lựa chọn đối tượng thụ hưởng thích hợp

09:38 | 15/03/2021
Từ hiệu quả đạt được qua các đề án đã triển khai, năm 2021, Sở Công Thương An Giang gia tăng tìm kiếm đối tượng thụ hưởng thích hợp, xây dựng đề án có tính khả thi cao, nhằm tận dụng hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.

Những năm qua, thông qua nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Sở Công Thương An Giang đã hỗ trợ nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư máy móc, thiết bị, mở rộng sản xuất, đặc biệt là những cơ sở sản xuất sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

Khuyến công An Giang: Lựa chọn đối tượng thụ hưởng thích hợp
Nhiều cơ sở chế biến gạo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ

Có thể kể tới đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến gạo”. Nội dung này được khuyến công An Giang triển khai từ năm 2019, với 4 cơ sở CNNT thụ hưởng. Nội dung đề án hỗ trợ một phần vốn cho các cơ sở đầu tư máy phân loại (tách màu) gạo, tổng kinh phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng.

Sau khi ghi nhận hiệu quả tốt từ đối tượng thụ hưởng, năm 2020 thông qua nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ 3 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến gạo, tổng kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ 1 cơ sở đầu tư thiết bị hiện đại trong sản xuất tranh kính 3D.

Cho đến nay, các thiết bị máy móc được hỗ trợ đã và đang hoạt động tốt, giúp cơ sở ổn định sản xuất, gia tăng năng suất. Đặc biệt, sản phẩm làm ra có chất lượng tốt, chiếm được sự tin dùng của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Theo đại diện Sở Công Thương, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia những năm qua đã tác động lớn tới sự phát triển của ngành CNNT tỉnh. Các cơ sở CNNT, đặc biệt là cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề truyền thống đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất. Từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Do đó, nhiều cơ sở CNNT mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa. Đáng lưu ý, một số cơ sở đã từng bước tiếp cận được thị trường xuất khẩu. Trình độ năng lực quản lý sản xuất, kinh doanh được cải thiện cũng như thương hiệu sản phẩm ngày càng chú trọng, quan tâm hơn.

Dù vậy, An Giang tuy có số lượng cơ sở CNNT lớn (khoảng 10.000 cơ sở) nhưng hầu hết có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trong khi nguồn kinh phí khuyến công còn hạn chế. Số lượng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT được hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị chưa nhiều (từ năm 2014-2020, mới có trên 273 cơ sở được hỗ trợ).Nguồn nhân lực làm công tác khuyến công trình độ chuyên môn chưa sâu, không ổn định, cộng tác viên ở cấp xã chưa hình thành, gây khó khăn cho việc khảo sát, xây dựng đề án ở các địa phương.Ngoài ra, một số nội dung khuyến công như hỗ trợ xây dựng cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp và tại cơ sở CNNT… do thiếu điều kiện thủ tục theo quy định, khả năng đầu tư của doanh nghiệp, nên chưa được triển khai.

Để khắc phục một phần trở ngại trên, đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả kinh phí khuyến công quốc gia, trong năm 2021, Sở Công Thương An Giang sẽ tiếp tục lựa chọn đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Ưu tiên các cơ sở chế biến sâu, hoạt động trong lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Mặt khác, hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng tham gia xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ.

Năm 2021, Sở Công Thương An Giang chú trọng hỗ trợ “kép”, vừa mở rộng sản xuất, vừa phát triển thị trường cho các cơ sở CNNT.

Hải Linh