Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 21/09/2021 12:35

Hiệu quả quản lý nhà nước về nợ công được nâng cao

20:47 | 18/02/2021
Nhận định công tác quản lý nhà nước về nợ công đã được nâng cao về tính hiệu quả song Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tai cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều ngày 18/2/2021 thảo luận dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho rằng, vẫn cần tăng cường trách nhiệm trong sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Tài chính đã cùng các bộ, ngành liên quan chuẩn bị, nghiên cứu kỹ, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

“Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát kỹ từng nội dung, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo”- Thủ tướng chỉ đạo.

Liên quan đến tình hình nợ công, Thủ tướng nêu rõ, trong dự thảo Báo cáo cần đánh giá đúng thực trạng, nêu bật xu hướng nợ công giảm so đầu nhiệm kỳ; trong đó tỷ lệ nợ công so với GDP giảm từ 63,7% năm 2016 xuống còn 55,3% GDP năm 2020, được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn an toàn theo quy định; hiệu quả quản lý và sử dụng nợ công tăng lên; đáp ứng kịp thời những nhu cầu cấp bách của nền kinh tế, đặc biệt là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

Hiệu quả quản lý nhà nước về nợ công được nâng cao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Đồng thời việc cơ cấu lại nợ công có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng vay trong nước, kéo dài thời gian vay và giảm chi phí vay vốn, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

“Trong quản lý nợ công đã làm rõ trách nhiệm người quản lý và vấn đề đối ứng”- Thủ tướng nói.

Liên quan đến việc xây dựng kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần quan tâm hai điểm.

Một là, cần phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, trong đó nhu cầu vốn đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới do tác động của đại dịch COVID-19 là rất lớn, đặc biệt là đầu tư cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng - một trong ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hai là, cách tiếp cận chính sách tài khóa, nợ công phải theo hướng bảo đảm tính chủ động, tích cực, vừa thúc đẩy phát triển đất nước, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay vì đây là vấn đề rất cấp thiết. Cùng đó phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan cần tập trung nghiên cứu, có định hướng chính sách cụ thể, bảo đảm lợi ích tổng thể của nền kinh tế. Trong đó, vấn đề đặt ra là phải tính toán kỹ mức trần nợ công, bảo đảm phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quản lý chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.

Thủ tướng lưu ý cần tăng cường quản lý và nâng cao sử dụng hiệu quả nợ công, coi đây là yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Hoàn thiện khung khổ pháp lý bảo đảm việc trả nợ.

Cùng đó kiểm tra, giám sát bảo đảm khả năng trả nợ về tổng thể cũng như hiệu quả của từng dự án cụ thể, bảo đảm uy tín quốc gia; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ.

“Đặc biệt khi xây dựng kế hoạch cần đánh giá tác động, ảnh hưởng của các phương án, kịch bản vay và trả nợ cụ thể, đặc biệt là đối với hệ thống kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”- Thủ tướng lưu ý.

Quang Lộc