Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/10/2021 18:44

Bộ tứ Quad ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN

09:32 | 14/08/2021
Ngày 12/8, các quan chức cấp cao từ bốn quốc gia thành viên của Nhóm Quad đã thảo luận về các cách thức thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm hàng hải và an ninh mạng, chống khủng bố, giáo dục đại học, biến đổi khí hậu, các công nghệ quan trọng và mới nổi và viện trợ nhân đạo nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và cởi mở.
Ý nghĩa của hội nghị “bộ tứ” Quad đối với ASEAN

Theo đó, các quan chức từ Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Mỹ đã nhóm họp thông qua hội nghị trực tuyến cũng đã trao đổi quan điểm về tác động trên diện rộng của COVID-19 ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và tầm quan trọng của các nỗ lực hợp tác nhằm ngăn chặn đại dịch, đảm bảo an ninh y tế và kinh tế phục hồi nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, Bộ tứ đã xem xét tiến độ của sáng kiến ​​Quad Vaccine đã được các nhà lãnh đạo công bố, với mục tiêu tăng cường sản xuất vắc xin và tiếp cận công bằng.

Bộ tứ Quad ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN

Tuyên bố của hội nghị nêu rõ các quan chức cũng thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm và khám phá các khả năng hợp tác trong chuỗi cung ứng linh hoạt, công nghệ mới nổi và quan trọng, an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống khủng bố, cơ sở hạ tầng và kết nối, giáo dục đại học, biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Các quan chức cũng hoan nghênh thực tế rằng một "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở" là một tầm nhìn cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và tầm quan trọng trong thế giới hậu COVID đang ngày càng tăng và tầm nhìn này đã lan rộng trong cộng đồng quốc tế, bao gồm cả ASEAN và Châu Âu. Bộ tứ tái khẳng định tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia hơn nữa để đạt được thành tựu hơn nữa.

Về vấn đề này, các quan chức Bộ tứ tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt, và sự ủng hộ hoàn toàn đối với Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Nhắc lại các giá trị và nguyên tắc chung của Bộ tứ, các quan chức tái khẳng định cam kết hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và hòa nhập trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Bộ tứ cũng nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của mình đối với vai trò trung tâm của ASEAN, Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong cấu trúc khu vực. Các quan chức Bộ tứ sẽ tiếp tục tham vấn thường xuyên và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Việt Dũng