Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 01/04/2020 11:53

11 tháng năm 2018, xuất khẩu lâm sản vượt mức 8 tỷ USD

09:55 | 28/11/2018
Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 11 tháng năm 2018, xuất khẩu lâm sản chính đã vượt mức 8 tỷ USD. Ước giá trị xuất khẩu lâm sản chính cả năm đạt 9,3 tỷ USD.  

Cụ thể, giá trị xuất khẩu lâm sản chính 11 tháng đầu năm 2018 ước đạt 8,49 tỷ USD tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 23,42% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 7,22 tỷ USD, tăng 15,63% so với cùng kỳ 2017. Giá trị xuất siêu của lâm sản chính 11 tháng ước đạt 6,398 tỷ USD. Ước giá trị xuất khẩu lâm sản chính cả năm đạt 9,3 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu lâm sản tập trung chủ yếu tại 5 thị trường gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87,33% kim ngạch xuất khẩu lâm sản.

11 thang nam 2018 xuat khau lam san vuot muc 8 ty usd
11 tháng năm 2018, xuất khẩu lâm sản vượt mức 8 tỷ USD

Ở chiều ngược lại, trong 11 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 6,17% so với cùng kỳ năm 2017. Những thị trường chủ yếu trong 10 tháng đầu năm chủ yếu từ 10 quốc gia gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Chi Lê, Đức, Braxin, Niuzilân, Pháp, chiếm 61,5% giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, về phát triển rừng và trồng rừng, lũy kế đến ngày 20/11/2018, cả nước đã trồng 202.872 ha, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 94,5% so với kế hoạch. Trong đó, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là 12.857 ha, đạt 90,2% kế hoạch năm bằng 102,6% so với cùng kỳ năm 2017; trồng rừng sản xuất là 190.015 ha, đạt 97,1 % kế hoạch năm, bằng 108,7% so với cùng kỳ năm 2017….

Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, ước tính khai thác rừng trồng tập trung toàn quốc trong tháng 11/2018 khoảng 21.000 ha, tương ứng sản lượng 1,51 triệu m3. Lũy kế từ đầu năm 2018 đến nay, ước đạt 17 triệu m3 (bằng 92% kế hoạch năm 2018), tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2017. Đến 20/11/2018 cả nước đã thu được 2.818 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 121% kế hoạch năm 2018 và 170% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Quỹ Trung ương thu được 2.030 tỷ đồng (đạt 121% kế hoạch năm 2018), Quỹ tỉnh thu được 787 tỷ đồng (đạt 120% kế hoạch năm 2018).

Nguyễn Hạnh