Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 05/12/2020 07:33
Phong trào thi đua Công đoàn Công Thương Việt Nam

Truyền lửa nhiệt huyết

13:00 | 02/02/2017
Năm vừa qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã liên tục phát động các phong trào thi đua, đồng hành, hỗ trợ người lao động (NLĐ) trong công tác chuyên môn... Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐCTVN - đã chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về những thành tích đã đạt được của CĐCTVN và những mục tiêu trong thời gian tới. 
Truyền lửa nhiệt huyết

Ông Lý Quốc Hùng tới thăm và làm việc tại các công đoàn cơ sở trực thuộc

Xin ông cho biết, CĐCTVN đã triển khai các phong trào thi đua nào và đạt những kết quả gì nổi bật?

Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi, ngành Công Thương cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thương mại thế giới ở nhiều khu vực thị trường là bạn hàng lớn của Việt Nam đang có dấu hiệu giảm hoặc tăng chậm lại. Trong nước, 2016 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Cùng với đó, một loạt các tổng công ty, công ty chuyển đổi sang hình thức cổ phần hóa, nhiều nơi phải thu hẹp quy mô sản xuất, cạnh tranh thị trường ngày càng lớn… Điều đó đòi hỏi công đoàn tất cả các cấp, các ngành phải chung tay cùng đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Truyền lửa nhiệt huyết
Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

Ngay từ đầu năm, CĐCTVN đã xây dựng chương trình hoạt động với mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho NLĐ; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua để động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động (CBCNVLĐ) nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: Thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Một trong những con số ấn tượng mà các phong trào thi đua của CĐCTVN làm được trong năm qua, có 16.200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn ngành, làm lợi trên 3.300 tỷ đồng, tiết kiệm 84 tỷ đồng tiền vật tư nguyên liệu. Ngoài ra, còn có nhiều sáng kiến, giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Ghi nhận những thành tích đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã tặng gần 175 Bằng lao động sáng tạo cho cá nhân có thành tích xuất sắc; 4 Cờ thi đua xuất sắc và 41 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong công tác Khối trường đào tạo năm học 2015 - 2016… Đặc biệt, CĐCTVN đã được TLĐLĐVN tặng 19 Cờ thi đua xuất sắc. Trong Cụm thi đua khối 6 Công đoàn ngành trung ương, CĐCTVN đã được nhận danh hiệu Đơn vị xuất sắc năm 2016.

Theo ông, nhờ đâu mà các phong trào thi đua của CĐCTVN nhận được hưởng ứng từ các CBCNVLĐ?

Để làm được điều đó, CĐCTVN đã đi sâu vào từng cơ sở, thay đổi phương thức tổ chức thi đua của các phong trào, đổi mới cả về chiều rộng và chiều sâu. Nội dung thi đua cũng bám sát vào tình hình thực tế trong từng giai đoạn, mục tiêu phù hợp với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp. Đơn cử, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam có phong trào “Trồng rừng năng suất cao và phát triển kinh tế hộ gia đình”; Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có phong trào thi đua “Tiết kiệm 10 đồng tiền vàng trên một đơn vị sản phẩm”; Công đoàn Xăng dầu Việt Nam có phong trào “Xây dựng cửa hàng văn minh kiểu mẫu” với khẩu hiệu “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”…

Nhờ những phong trào này mà chi phí sản xuất giảm, năng suất và chất lượng được nâng lên rõ rệt, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị nói riêng và ngành Công Thương nói chung. Qua các phong trào, tập thể đoàn kết, gắn bó hơn, phát huy truyền thống của từng đơn vị; cá nhân làm việc say mê, nhiệt huyết, trách nhiệm và sáng tạo.

Truyền lửa nhiệt huyết
Ông Lý Quốc Hùng trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho CBCNVLĐ các công đoàn cơ sở trực thuộc

Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” là một trong những trọng tâm, đã tác động như thế nào tới CBCNVCLĐ của CĐCTVN, thưa ông?

Với mục tiêu thiết thực hướng về công đoàn cơ sở để bảo đảm quyền lợi cho người lao động tốt hơn, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của công đoàn ngành cũng tập trung hướng tới CBCNVLĐ trong đơn vị, không chỉ cán bộ lãnh đạo mà cả người lao động trực tiếp, từ đó khơi dậy, thúc đẩy khả năng của mọi đoàn viên. Những năm gần đây, số lao động trực tiếp được tặng Bằng lao động sáng tạo đã tăng rõ rệt. Riêng năm 2016, đã có 28 công nhân trực tiếp của CĐCTVN được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Họ đều là những công nhân trực tiếp trên công trường, nhà máy; đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến đáp ứng công việc; truyền lửa nhiệt huyết đến các đồng nghiệp, tạo thành sức mạnh tập thể chung sức vững vàng.

Ông có thể cho biết, CĐCTVN sẽ có những phương hướng gì để tiếp tục phát huy, tạo động lực cho các phong trào thi đua?

Theo định hướng của TLĐLĐVN, CĐCTVN sẽ tập trung vào trọng tâm: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách; cơ cấu lại nguồn tài chính, tập trung vào những lĩnh vực đáp ứng yêu cầu hoạt động của công đoàn trong tình hình mới mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên.

Trưởng thành từ các phong trào thi đua, nhiều công nhân trực tiếp sản xuất đã vươn lên trở thành những cán bộ kỹ thuật, quản đốc, trưởng ca xuất sắc hay giám đốc xí nghiệp giỏi, đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân.

Công đoàn các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua gắn với yêu cầu của đơn vị, không phô trương hình thức. Quan trọng, phải cụ thể hóa thành những chương trình hành động và đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện khả thi, tổ chức thi đua theo từng hạng mục công trình, từng ngành và địa phương. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền phổ biến học tập các gương điển hình ngay tại đơn vị để phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực, trở thành một trong những nội dung hoạt động công đoàn hàng năm.

Xin cảm ơn ông!

Thu Hà